Praca w policji nie należy do łatwych i przyjemnych. Związana jest często z narażaniem życia w trakcie prowadzonych działań operacyjnych, a także z dyspozycyjnością o każdej porze dnia i nocy. Policjant jednak cieszy się uznaniem społecznym i jest zawodem zaufania publicznego. Kandydaci na funkcjonariuszy mogą zdobyć zatrudnienie m.in. w Rzeszowie, w podkarpackiej policji. Nabór jest prowadzony w trybie ciągłym.

Gdzie brakuje policjantów do pracy?

Na całym Podkarpaciu jest około 70 wolnych etatów dla policjantów. Między innymi w Rzeszowie, Stalowej Woli, Jarosławiu i Przemyślu brakuje funkcjonariuszy w poszczególnych komendach. Na stronach internetowych Podkarpackiej Komendy Wojewódzkiej Policji można znaleźć informację o tym, że na terenie województwa rekrutacja nowych funkcjonariuszy jest prowadzona w sposób ciągły. Dokumenty od zainteresowanych podjęciem takiej pracy są przyjmowane w każdy poniedziałek i wtorek w godzinach od 8.00 do 14.00.

Kto może zostać policjantem?

Formalne postępowanie kwalifikacyjne wobec wszystkich kandydatów do służby w policji jest prowadzone przez Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie na podstawie Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18 kwietnia 2012 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w policji. Postępowanie trwa od 6 d 7 miesięcy, a kandydaci muszą zdać m.in. test wiedzy, test sprawności fizycznej i przejść pozytywnie poszczególne etapy postępowania kwalifikacyjnego.

Wśród dokumentów, jakie kandydaci składają do pracy w policji, powinny znaleźć się m.in. podanie o przyjęcie do służby skierowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie, wypełniony kwestionariusz osobowy, kserokopia dokumentu potwierdzającego ostatnie uzyskane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, kserokopia świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby. Do wglądu kandydat okazuje książeczkę wojskową z wpisem o przeniesienie do rezerwy oraz dowód osobisty.

Największe szanse na pozytywną rekrutację o do pracy w szeregach policji w Rzeszowie i na całym Podkarpaciu mają osoby legitymujące się tytułem ratownika lub ratownika medycznego albo posiadające uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownika wodnego, nurkowania, sportów motorowodnych czy prawo jazdy kategorii A lub C. Przy składaniu dokumentów do policji należy przynieść kserokopie dokumentów potwierdzających takie kwalifikacje oraz ich oryginały do wglądu.