W ostatnich latach można zaobserwować wzrost znaczenia employer brandingu. Coraz więcej firm zaczyna zdawać sobie sprawę, że kluczem do osiągnięcia sukcesu, powiększenia swojego zespołu o wartościowych specjalistów i bycia o krok przed konkurencją jest zadbanie o potrzeby obecnych pracowników. Employer branding nie jest jednak łatwy. Podejmując jakiekolwiek działania z nim związane, warto przestrzegać kilku zasad. 

  1. EVP – dlaczego kandydat powinien wybrać Twoją ofertę?

Skrót EVP tłumaczony jest najczęściej jako Employer Value Proposition lub Employee Value Proposition. Powinien być on interpretowany jako zestaw unikalnych wartości, wpływających na odbiór marki jako pracodawcy w oczach kandydatów. EVP odpowiada na bardzo ważne pytanie – dlaczego dany specjalista powinien dołączyć właśnie do naszego zespołu? Pod tym pojęciem znajdują się zatem wszystkie czynniki materialne i niematerialne, które mogą skłonić kandydata do związania się z naszą firmą oraz pozwolą zatrzymać już obecnych pracowników. EVP bywa często porównywane do kontraktu zawieranego między pracodawcą a kandydatem, w którym marka, starając się skłonić potencjalnego pracownika do współpracy, przedstawia obowiązującą kulturę pracy, benefity czy procedury oraz zobowiązuje się do respektowania tych zasad. Ich przestrzeganie jest niezbędne, jeśli pracodawca chce zachować lub zbudować pozytywny wizerunek. Tym samym EVP musi wypływać z kultury marki, przyjętej strategii oraz wartości, którymi się kieruje. Takiego obrazu nie da się sztucznie wykreować, musi być prawdziwy – właśnie to czyni z firmy wyjątkowego, a zatem pożądanego pracodawcę. Pamiętajmy, że każdą fałszywą informację można dziś bardzo łatwo zweryfikować, chociażby poprzez zapoznanie się z opiniami innych osób.

  1. Stwórz odpowiednią strategię

Zanim podejmiemy jakiekolwiek działania związane z budową pozytywnego wizerunku pracodawcy, musimy skupić się na przygotowaniu odpowiedniej strategii, którą następnie będziemy wdrażać i konsekwentnie realizować. Niestety punkt ten jest często marginalizowany, a to właśnie on jest kluczowym czynnikiem, który decyduje o powodzeniu (lub też nie) wszystkich employer brandingowych posunięć. Odpowiednie działania to te, które są wspierane przez kadrę zarządzającą, która zdaje sobie sprawę, że takie czynności zwiększają efektywność organizacji, a to z kolei przekłada się na bilans finansowy przedsiębiorstwa. Trudno wymagać od pracowników zaangażowania w organizowane akcje i oczekiwać od nich uwierzenia w stawianą przed nimi misję employer brandingową, jeśli osoby piastujące najwyższe stanowiska, same nie są do końca pewne, co do słuszności podjętej drogi. Należy pamiętać, że budowa pozytywnego wizerunku marki jako pracodawcy jest procesem czasochłonnym i długofalowym. Potrzeba czasu, by przełożył się on na korzyści dla firmy. Pierwszą z nich, którą prawdopodobnie zaobserwujesz będzie większe zaangażowanie oraz zadowolenie, pojawiające się na twarzach Twojego Zespołu, a to najlepszy prognostyk nadchodzących zmian.

  1. Zadbaj o przyjazny ekosystem pracy

Nadrzędnym celem działań employer brandingowych jest zadbanie o bieżących pracowników, a także przyciągnięcie uwagi możliwie jak najlepszych specjalistów oraz skrócenie procesu rekrutacji wraz ze zminimalizowaniem przeznaczanych na niego środków. Oba te zadania są ze sobą spójne – pozyskanie wartościowych pracowników jest możliwe dzięki zaspokojeniu potrzeb osób już zatrudnionych, angażowaniu ich w życie firmy oraz stworzenie odpowiedniego kanału komunikacji wewnętrznej. Ostatni z tych aspektów nie ogranicza się tylko do jednostronnego mailingu. Przygotowanie odpowiedniej sieci kontaktu pracodawcy z zespołem, dzięki której pracownicy będą mogli wypowiedzieć się na tematy związane z funkcjonowaniem firmy – tego co im się w niej podoba, a co chcieliby zmienić – jest dla nich sygnałem, że przełożony liczy się z ich zdaniem, a oni sami mają realny wpływ na życie przedsiębiorstwa. Najprostszym sposobem do poprawienia komunikacji wewnętrznej jest intranet lub chociażby stworzenie grupy na mediach społecznościowych.

Wracając jednak do zadbania o potrzeby pracowników, to wykreowanie przyjaznego miejsca pracy zwiększa szanse na polecenie naszego przedsiębiorstwa przez osoby w nim zatrudnione innym ludziom – przyjaciołom, rodzinie itp. Konieczne jest zatem zrozumienie, że praca nad wizerunkiem zaczyna się od zatroszczenia o obecny personel. Warto zatem organizować nie tylko imprezy integracyjne, ale również raz na jakiś czas wzbogacać czas spędzany w biurze o scalające zespół przerywniki. Okazji ku temu z pewnością nie zabraknie. Jak już wspomnieliśmy po jakimś czasie zauważysz, że bardziej angażują się oni w swoje obowiązki, a przez to są bardziej wydajni. To jednak tylko jedna z wielu korzyści, które odniesiesz. Działania employer brandingowe pozwalają budować więź między zespołem a marką. To z kolei minimalizuje prawdopodobieństwo utraty pracownika na rzecz konkurencji. Co więcej może się okazać, że nawet atrakcyjniejsze warunki finansowe nie skłonią go do zmiany miejsca zatrudnienia. Pamiętaj również o tym, że zadowolenie podwładnych może sprawić, że staną się oni ambasadorami Twojej marki, gotowymi bronić jej wizerunku w razie potrzeby.

  1. Pokaż jak wygląda praca w Twojej firmie

To w jaki sposób jesteśmy postrzegani na zewnątrz w ogromnym stopniu determinuje położenie naszej firmy na rynku. Zewnętrzne działania employer brandingowe ułatwiają dotarcie z komunikatami przedsiębiorstwa do szerszej grupy odbiorczej i pozwalają przyciągnąć uwagę nie tylko potencjalnych pracowników, ale również wzbudzić zainteresowanie klientów i partnerów biznesowych. Warto w tym procesie wykorzystać social media firmy, jej stronę internetową oraz kanały, na których użytkownicy mogą znaleźć informacje związane z naszą marką. Świetnym przykładem jest tu największa baza opinii o przedsiębiorstwach – śledzona miesięcznie przez ponad 2 mln unikalnych użytkowników – GoWork.pl. Wykorzystanie możliwości oferowanych przez serwis – jedną z nich jest zakładka aktualności – pozwala przedstawić osobom poszukującym informacji o firmach, tego jak wygląda praca w przedsiębiorstwie. To z kolei może zaowocować większą ilością aplikacji napływających do Twojego działu HR. Jednak zadbanie o wizerunek wewnętrzny to nie tylko zaprezentowanie środowiska pracy. To także właściwe reagowanie na opinie związane z marką. Niestety wiele firm wciąż bagatelizuje ten aspekt. Tymczasem udzielenie merytorycznej odpowiedzi na komentarz – niezależnie od tego czy był on pozytywny czy negatywny – pokazuje użytkownikom, że marka ich nie ignoruje i liczy się z ich zdaniem.

To jednak nie koniec możliwości oferowanych przez serwis. Zaawansowane narzędzie employer brandingowe jakim jest profil pracodawcy pozwala aktywnie wpływać na wizerunek w Internecie. Dzięki rozbudowie profilu o 8 dodatkowych zakładek firma zyskuje przestrzeń do przybliżenia najważniejszych informacji z życia firmy.

Tchibo jako pracodawca

  1. Zadbaj o spójność przekazu

Dlaczego ten przekaz powinien być spójny? Postawmy się na miejscu nowo przyjętego pracownika. Już po bardzo krótkim czasie będzie w stanie określić, przekaz lansowany przez firmę na zewnątrz był prawdziwy, czy też nie. Jeśli tak nie było z ogromną dozą prawdopodobieństwa nie tylko zrezygnuje z pracy, ale również podzieli się swoją opinią z innymi, np. pozostawiając komentarz na serwisie GoWork.pl. Niemożliwe jest zatem budowanie wizerunku pracodawcy w oparciu o fałszywy przekaz. Przedstawianie na zewnątrz informacji, które niewiele mają wspólnego z faktycznym stanem rzeczy mogą wprawdzie chwilowo wzmocnić wizerunek firmy, ale po krótkim czasie złe praktyki przedsiębiorstwa ujrzą światło dzienne. Tym samym efekt takich działań będzie odwrotny od oczekiwanego. Zamiast prostszej i szybszej rekrutacji przy jednoczesnym pozyskaniu jak najlepszych specjalistów zniechęcimy do siebie kandydatów.

Pozytywny wizerunek marki jako pracodawcy pozwala skrócić proces rekrutacji przy jednoczesnym zwiększeniu szans na pozyskanie wartościowych specjalistów. Działania employer brandingowe nie należą jednak do najprostszych. Warto zatem pamiętać o kilku przytoczonych zasadach.