Widok z góry na pracowników pracujących razem przy jednym stole z wykorzystaniem tabletów i laptopów.

Jeżeli zależy Ci na budowaniu pozytywnego wizerunku firmy odpowiedzialnej społecznie, w swojej strategii powinieneś uwzględnić działania CSR-owe. Oto 5 powodów, dlaczego warto to zrobić.

 

 

1# Pozytywny wizerunek firmy

Na odbiór marki wpływa wiele czynników. Okazuje się jednak, że działania CSR-owe mogą być najsilniejszym z nich. Badanie przeprowadzone przez Reputation Institute, pokazało, że ocena CSR-u w danej firmie stanowi 42% pełnej opinii na temat marki. Ważne jest jednak, by działania te były wpisane w kulturę organizacji i konsekwentnie kontynuowane. Pozytywne skojarzenia zwiększają szansę na przyciągnięcie talentów. Gros ludzi ceni sobie kierowanie się w biznesie czymś więcej, niż tylko czystym zyskiem i przychylnie postrzega wszelkie inicjatywy prospołeczne. To jeden ze sposobów, w jaki CSR przyczynia się do budowania pozytywnych doświadczeń kandydatów. Dzięki niemu masz szansę stać się pracodawcą z wyboru. Tyczy się to również marki konsumenckiej – wszak Twoi klienci mogą w przyszłości stać się Twoimi pracownikami.

 

2# Większe zaangażowanie pracowników

Olivia Vande Griek, doktorantka z University of Georgia, podsumowała wnioski z licznych badań naukowych – korzyści dla biznesu wynikające z wdrażania kompleksowych strategii CSR-owych. Wśród nich znalazły się między innymi bliskie, nastawione na kooperację relacje pomiędzy współpracownikami, zwiększone poczucie identyfikacji z organizacją, a także osiąganie lepszych wyników i większe zaangażowanie. Podobnie prezentują się dane przytoczone przez organizację GoodUp: aż 86% pracowników deklaruje bardzo silne zaangażowanie w relacji ze swoją firmą, jeżeli prowadzi ona programy CSR-owe.

Powinieneś jednak zwrócić uwagę na jedną istotną rzecz. Ante Glavas na łamach naukowego czasopisma Frontiers in Psychology opublikował artykuł, z którego wynika, że czynnikiem pośredniczącym między CSR-em a zaangażowaniem pracowników jest autentyczność rozumiana jako realna wartość organizacji. Ponadto, programy te powinny być w miarę możliwości elastyczne: tak, aby każdy mógł się zaangażować w wybrany przez siebie sposób.

 

3# Spójność z nowoczesnym rynkiem pracy

Pokolenie Millenialsów w niedługim czasie zdominuje rynek pracy – już teraz stanowią połowę wszystkich pracowników. W związku z tym stanowią istotną grupę docelową wszelkich działań employer brandingowych. Tymczasem według raportu IBM, 50% z nich deklaruje, że CSR jest jednym z najważniejszych czynników mających wpływ na decyzję o aplikacji na stanowisko w danej organizacji. 44% Millenialsów rezygnuje z aplikacji, jeżeli firma prezentuje niską odpowiedzialność społeczną.

Podobne wnioski płyną z raportu Deloitte. 60% pracowników urodzonych po 1980 roku deklaruje, że ważne jest dla nich poczucie sensu płynące z pracy w danej organizacji.

 

4# Mniejsza rotacja pracowników

Według raportu Benevity Engagement Study, w grupie pracowników najbardziej zaangażowanych wolontariat odnotowano 57% spadek fluktuacji kadr. Całkowity wskaźnik rotacji na przestrzeni roku w tej grupie wynosił 12%, natomiast w grupie, w której nie podejmowano żadnych akcji CSR-owych wynosił 28%. Wyniki robią jeszcze większe wrażenie, gdy weźmie się pod uwagę fakt, że w badaniu tym przeanalizowano dane pochodzące od 2 milionów pracowników ze 118 organizacji.

 

5# Wartości, z którymi utożsamiają się kandydaci

W 2019 roku firma Microsoft osiągnęła imponujące efekty programu „Microsoft employee giving program”. Osoby zatrudnienie w amerykańskich oddziałach przeznaczyły łącznie ponad 181 milionów dolarów i 825 tysięcy godzin pracy na cele charytatywne. W programie wzięło udział 77% pracowników. Mary Snapp, liderka działu Microsoft Philanthropies, podkreśla, że dzięki położeniu dużego nacisku na działania filantropijne, firma jest w stanie przyciągać ludzi, którzy utożsamiają się z jej wartościami. Pracownicy i kandydaci uważają te programy za jeden z najważniejszych benefitów spośród wszystkich oferowanych przez organizację. Dla tych osób pomaganie jest misją, którą z powodzeniem mogą realizować w swoim miejscu pracy.

 

Źrodła:

GoodUp | IBM | Microsoft Employee giving program | Benevity Study | Olivia Vande Griek | Ante Glavas  | Reputation Institute / RepTrak