Wymieniliśmy poniżej typowe niedociągnięcia, które zdarzają się większości rekruterów, ale jeżeli Ty chcesz być najlepszy w swojej pracy, powinieneś jak najszybciej zacząć unikać:

 

 

 

Błąd #1: Każesz kandydatowi czekać

Kandydat najprawdopodobniej przyjdzie na rozmowę o czasie, ponieważ chce zrobić na Tobie dobre pierwsze wrażenie. Jeżeli Ty nie zrobisz tego samego i każesz mu za długo na siebie czekać, może sprawiać wrażenie, iż uzna, że uważasz waszą rozmowę za mało ważną.

Błąd #2: Nie jesteś przygotowany

Większość kandydatów jest dobrze przygotowana do rozmowy kwalifikacyjnej, Ty powinieneś zrobić to samo. Jeśli nie jesteś przygotowany, wysyłasz sygnał, że nie jesteś zainteresowany lub że sama firma jest źle zorganizowana.

Błąd #3: Nie analizujesz CV

Jeśli nawet nie spędziłeś kilku minut na sprawdzaniu CV kandydata przed rozmową kwalifikacyjną, ryzykujesz zadawanie nieistotnych pytań, pozostawiając kandydata pod złym wrażeniem. Ocena CV powinna być wykonana skrupulatnie, aby uniknąć straty czasu i zasobów.

Błąd #4: Jesteś zbyt przyjazny

Pozostanie profesjonalistą, ma kluczowe znaczenie podczas rekrutacji. To nie jest czas na nawiązywanie nowej przyjaźni. Może być kuszące, aby sobie pogadać i poznać prywatnie kandydata, ale trzymanie się struktury wywiadu jest najważniejsze.

Błąd #5: Nie prezentujesz etapów rekrutacji

Wszystkie organizacje mają swoje procedury rekrutacyjne. Ważne jest, aby poinformować kandydata, czego może się spodziewać. Czy będą musieli przystąpić do testu, aby wykazać swoje umiejętności? Czy rekrutacja będzie składała się z wielu etapów? Krótkie omówienie procesu pomaga uspokoić nerwy.

Błąd #6: Sprawiasz wrażenie niezainteresowanego

Jeżeli robisz wrażenie, że nie przejmujesz się tym co mówi kandydat, nie zdziw się, gdy odrzuci Twoją ofertę pracy. Pamiętaj, że jesteś przedstawicielem firmy, a złe doświadczenia kandydata, źle wpływa na odbiór i Ciebie i organizacji, którą reprezentujesz.

Błąd #7: Dominujesz w dyskusji

To kandydat powinien jak najwięcej mówić podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Nie prowadź monologu, który trwa i trwa. Pozwól, aby komentarze kandydata wywołały twoje następne pytanie, abyś mógł zdobyć cenne informacje, które przegapiłbyś, mówiąc za dużo. Zadawaj jasne pytania, które wymagają szczegółowych odpowiedzi.

Błąd #8: Nie słuchasz aktywnie

Podczas rozmowy należy zadawać pytania otwarte, słuchać odpowiedzi, zadawać pytania uzupełniające, słuchać odpowiedzi i powtarzać proces. Kandydat prawdopodobnie spędził dużo czasu przygotowując się do rozmowy kwalifikacyjnej, więc zasługuje na wysłuchanie.

Błąd #9: Zadajesz niespójne pytania

Jeśli chcesz porównać kandydatów, musisz mieć zestaw najlepszych pytań do rozmowy kwalifikacyjnej. Jeśli jesteś niespójny w swoich pytaniach, nie możesz porównać odpowiedzi. Standardowa lista pytań do wywiadu jest zazwyczaj pogrupowana wokół doświadczenia, umiejętności twardych i miękkich, co pozwala się nie pogubić. Należy raczej unikać pytań, które są zbyt skomplikowane lub retoryczne.

Błąd #10: Brak Ci empatii

Empatia jest umiejętnością krytyczną podczas przeprowadzania rozmowy rekrutacyjnej. Kandydat nigdy nie powinien być traktowany z góry. Musisz jednak zachować równowagę między byciem zbyt przyjaznym, a byciem całkowicie bezosobowym.

Błąd #11: Nie dopytujesz o szczegóły

Gdy kandydat udziela nieokreślonych, ogólnych odpowiedzi, musisz zadawać dodatkowe pytania i stymulować go, aby uzyskać pełne zrozumienie dla jego odpowiedzi. Dowiedz się dokładnie, jak rozwiązywał konkretne problemy, iloma osobami zarządzał lub jaka była jego rola w danym projekcie.

Błąd #12: Używasz języka, którego kandydat nie rozumie

Firmy zwykle mają swój korporacyjny język. Jeżeli użyjesz go podczas rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat może czuć się zdezorientowany i nie umieć odnieść się do pytania właściwie. Kiedy używasz jasnego czytelnego i ogólnego języka, unikniasz zamieszania i oszczędzasz czas na ewentualne wyjaśnienia.

Błąd #13: Nie bierzesz pod uwagę dopasowani

Jeśli pracownik jest źle dopasowany kulturowo, ma inną etykę pracy i wartości, może zagrozić wynikom całego zespołu. Spoglądaj więc poza CV i oceniaj w jaki sposób kandydat będzie pasował do kultury organizacji, ponieważ to powinno stać się ważnym z elementów wpływających na jego zatrudnienie.

Błąd #14: Jesteś rozproszony

Wiele rzeczy może odwracać uwagę podczas rozmowy, od odbierania telefonu komórkowego po myślenie o ważnym e-mailu lub zbliżającym się spotkaniu. Jeśli jesteś rozproszony, kandydat może interpretować to jako brak zainteresowania. Jeśli masz pilną sprawę zrób pięciominutową przerwę i wróć, aby w pełni poświęcić się rozmowie.

Błąd #15: Krytykujesz odpowiedzi kandydata

Jako osoba rekrutująca nie zawsze zgadzasz się z odpowiedziami udzielonymi przez kandydata. Twoim zadaniem nie jest jednak udzielanie odpowiedzi za niego lub wyjaśnienie, że się z nią nie zgadzasz. Jeśli uważasz, że mogłeś nie rozumieć, możesz zadać dalsze pytania w celu wyjaśnienia stanowiska kandydata.

Błąd #16: Pośpieszasz proces

Kandydat mógł spędzać godziny, przygotowując się do rozmowy kwalifikacyjnej, więc nie możesz przeznaczyć jedynie 15-minut na wywiad, który jest dodatkowo nieprofesjonalny i chaotyczny. Musisz zaplanować wystarczająco dużo czasu z kandydatem, aby ustalić, czy jest on odpowiedni do pracy, dodatkowo pośpieszanie go może pozostawić bardzo złe wrażenie.

Błąd #17: Przerywasz w trakcie zdania

Nie przerywaj i daj kandydatowi czas na sformułowanie odpowiedzi. Kiedy kandydat mówi, możesz obserwować, jak odpowiada na pytania, zwracać uwagę na język ciała, oceniać jego naturalne tendencje, dowiedzieć się więcej o jego doświadczeniach i zapisywać swoje odpowiedzi. Błędem jest również bycie zbyt cichym, ponieważ kandydat może czuć, że nie reagujesz.

Błąd #18: Nie robisz żadnych notatek

Robienie uważnych notatek podczas rozmowy pozwala porównywać kandydatów i ujawniać luki w informacjach. Pomaga także zrównoważyć tendencję do kładzenia zbyt dużego nacisku na wyniki rozmowy kwalifikacyjnej – ktoś, kto doskonale wypada podczas rozmowy kwalifikacyjnej, niekoniecznie będzie tak dobry na danym stanowisku, jak niepozorny, bardziej powściągliwy kandydat.

Błąd #19: Jesteś zbyt szczery

Kandydat nie chce słyszeć, że wypadł słabiej od innych i że jego szanse na znalezienie pracy są niskie, ale również nie doceniaj jego osiągnięć. Po prostu unikaj udzielania mu jakichkolwiek informacji zwrotnych podczas wywiadu. Pozostaw to na komunikację po rozmowie kwalifikacyjnej, w której możesz ostrożniej dobierać słowa.

Błąd #20: Unikasz pytań

W trakcie wywiadu mogą padać ze strony kandydata pytania, na które nie znasz odpowiedzi. Odbicie pytania daje złe wrażenie, szczególnie jeśli robisz to w protekcjonalny sposób. Raczej bądź szczery, że nie wiesz lub że nie możesz ujawnić odpowiedzi. Nie próbuj kłamać ani upiększać, ponieważ kandydat prawdopodobnie dowie się później prawdy i będzie wiedział, że go oszukałeś.

 

Twoje umiejętności prowadzenia rozmowy rekrutacyjnej będą rosły w miarę ich wykonywania i zdobywania większego doświadczenia. Wkrótce rozwiniesz cechy dobrego rekrutera, będziesz w stanie przeprowadzić wywiad i ustrukturyzować go w najlepszy możliwy sposób. Zawsze bądź przygotowany, nie spiesz się, szanuj odpowiedzi kandydata i bądź autentyczny. Umożliwi Ci to nabycie umiejętności niezbędnych do dokonania wyboru najlepszego pracownika na dane stanowisko w Twojej organizacji!

 

 

 

 

Innymi artykułami z obszaru rekrutacji, które mogą okazać się pomocne w Twojej codziennej pracy: