Rekrutacja nowych pracowników to złożony, czasochłonny i wymagający proces, w ramach którego nie możesz sobie pozwolić na zatrudnienie niewłaściwego kandydata do pracy. Dlatego warto być pewnym, że udało się znaleźć i wybrać najlepszą osobę spośród wielu możliwości. Znajomość przeszkód i potencjalnych problemów, które możesz napotkać w trakcie procesu rekrutacyjnego, pomoże Ci ich uniknąć lub poradzić sobie z nimi, jeżeli się pojawią.

Oto 18 z najczęstszych błędów popełnianych w trakcie rekrutacji:

1. Brak zaplanowanego procesu rekrutacji

xAby rekrutować skutecznie konieczny jest jasno określony plan rekrutacji i strategia zatrudnienia. Znalezienie odpowiedniego pracownika nie następuje natychmiast. W przypadku braku powyższych może dojść do zatrudnienia przypadkowego kandydata, nie upewniając się, że ta osoba rzeczywiście pasuje do roli i organizacji.

2. Nieprecyzyjny opis stanowiska

xPonowne użycie opisu stanowiska w ramach rekrutacji za odchodzącego pracownika może być postrzegane jako dobry sposób na zaoszczędzenie czasu, ale role zmieniają się, a opis stanowiska może być nieaktualny, co oznacza, że ​​będziesz zatrudniać według niepoprawnego zestawu kryteriów. Niejasne i nieprecyzyjne opisy stanowisk również utrudniają selekcję aplikacji, ponieważ pojawia się o wiele więcej nieodpowiednich kandydatów.

3. Nie zadawanie właściwych pytań podczas rozmowy kwalifikacyjnej

xBrak wcześniejszego przygotowania ustrukturyzowanego wywiadu opartego o szczegółowe pytania behawioralne i sytuacyjne znacznie utrudnia ustanowienie równych warunków dla wielu kandydatów i uniknięcie niedomówień.

4. Poleganie wyłącznie na wywiadzie

xChociaż rozmowa kwalifikacyjna jest jednym z najbardziej skutecznych narzędzi pracodawcy, decyzje o zatrudnieniu nie powinny być podejmowane wyłącznie na tej podstawie. Podczas tworzenia bazy wiedzy o kandydacie musisz dołączyć jak najwięcej materiałów pomocniczych, w tym portfolio, referencje, osobiste spostrzeżenia i rekomendacje.

5. Zbyt duże poleganie na referencjach

xOczywiście warto weryfikować zawarte w CV informacje na temat doświadczenia zawodowego kandydata. Nie zakładaj jednak, że informacje uzyskane w ramach referencji są w pełni obiektywne i stanowią gwarancję przyszłych sukcesów. Czyjeś pozytywne doświadczenie w jednej organizacji nie oznacza, że automatycznie zabłyśnie w Twojej, a negatywne referencje od poprzedniego pracodawcy nie oznaczają, zapowiedzi fiaska.

 6. Brak rekrutacji w oparciu o wartości firmy

xChociaż żadna organizacja nie chce pracowników, którzy są klonami i wszyscy myślą w ten sam sposób, ważne jest, aby każda nowa osoba pasowała do reszty swojego zespołu. Ich osobowość musi spotykać się z innymi i ważne jest, aby mieli oni podobną dynamikę, etykę pracy i wartości.

7. Nieuwzględnienie rekrutacji wewnętrznej

xCzasami najlepsi kandydaci mogą znajdować się tuż pod twoim nosem! Rekrutacja wewnętrzna nie tylko obniża koszty i minimalizuje czas związany z procesem rekrutacji, ale chroni ważną wiedzę, która zostałaby utracona, gdy nietrafiony kandydat szybko opuściłby swój nowy zespół. Ponadto obecny pracownik zna już procesy i procedury, kulturę i misję organizacji oraz wyznaje te same wartości.

8. Gwałtowny proces

xKażdy z nas ma świadomość, że idealny kandydat może nie istnieć, ale nie oznacza to, że powinieneś za wszelką cenę i jak najszybciej zatrudnić każdego. Zastanów się, ile będzie kosztowało Cię czasu i pieniądzy ponowne rozpoczęcie procesu rekrutacji, zatrudnienie i szkolenie kolejnego nowego pracownika. Użyj wszelkich dostępnych środków, aby zebrać jak najwięcej atrakcyjnych aplikacji, przygotuj dobry wywiad, sprawdź referencje, zaangażuj managerów i nie spiesz się, a na pewno wybór będzie trafiony.

9. Oczekiwanie na idealnego kandydata

xW rzeczywistości idealni kandydaci są tak rzadcy, że najlepiej jest wybrać kogoś, kto spełnia wszystkie kluczowe wymagania, ale przede wszystkim zdradza potencjał oraz chęć do pracy i nauki. Ponieważ szkolenie nowego pracownika buduje lojalność oraz znacząco wpływa na jego zaangażowanie w wykonywanie codziennych obowiązków. Ponad to pozostawienie otwartego procesu rekrutacyjnego w nieskończoność grozi spadkiem produktywności i niszczeniem morale pozostałej części zespołu.

 

 

Zapraszamy do drugiej części artykuły, w której znajdziesz omówienie kolejnych błędów w procesie rekrutacji, których powinieneś unikać. Zapraszamy!