Dr Inż. Ewa Tkocz-Piszczek Wiceprezes Zarządu Firmy Biostat® Biostat
Jest absolwentką Wydziału Matematyki Stosowanej w Krakowie oraz Filologii Angielskiej, również autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu matematyki stosowanej, jak i uczestnikiem licznych konferencji krajowych i zagranicznych. Od ponad dekady zdobywa doświadczenie w koordynowaniu i zarządzaniu projektami badawczymi z zakresu badań rynku i opinii, badań marketingowych, ewaluacji. Kierownik lub członek zespołu badawczego w ponad 200 projektach. W Biostat® odpowiada za zarządzanie i koordynowanie projektów oraz wspomaga działania rozwoju spółki. Specjalizuje się w komercjalizacji wiedzy naukowej w praktyce biznesowej oraz transferze innowacji z sektora nauki do biznesu.

Wypracowaliśmy przez 15 lat taki model kooperacji, że naszych specjalistów traktujemy jak partnerów. Oczywiście kluczowym elementem współpracy jest zaufanie. Należy zauważyć, że największą siłą firmy w takiej strukturze są ludzie i to na ich eksperckiej wiedzy opiera się wartość naszej marki.

O sukcesach, planach i polityce kadrowej firmy Biostat® mówiła dr inż. Ewa Tkocz-Piszczek, wiceprezes spółki.

 

Biostat® to siedemdziesięciu ekspertów i ponad dwadzieścia autorskich projektów. Jakimi pomysłami wzbogacają Państwo rynek badań i nauki?

Fundamentem Biostatu® od początku działalności były badania i analizy statystyczne. Dzisiaj można nas spotkać wszędzie tam, gdzie kluczowym składnikiem przedsięwzięcia są dane, ich analiza oraz przetwarzanie. Specjalizujemy się w rynku medycznym, ale badania i analizy statystyczne prowadzimy niemal w każdej dziedzinie życia. W praktyce realizujemy się zarówno w projektach ‘miękkich’ typu market research, jak i w projektach związanych z szeroko pojętym Business Intelligence. Naszym klientom dostarczamy dane strategiczne, które wspomagają ich procesy biznesowe. Naukowcom pomagamy odkrywać diamenty wiedzy ukryte w terabajtach danych.
Od wielu lat oferujemy kompleksowe usługi dla przemysłu farmaceutycznego. Swoim oprogramowaniem oraz analizami statystycznymi wspieramy procesy rejestracji nowych leków i nowych terapii. Przed kilku laty mocno weszliśmy w e-zdrowie, jako producent jednego z najbardziej rozwiniętych programów do obsługi gabinetowej – Medfile®.
Jednym z kluczowych projektów rozwijanych w 2020 r. jest Poradnia Telemedyczna – wprowadzamy na rynek produkt, który pozwoli tradycyjnym poradniom świadczyć usługi telemedyczne i teleopieki – w zasadzie bez kosztownych inwestycji w zaplecze informatyczne.

 

 

Łączą Państwo te inicjatywy ze współdziałaniem z ośrodkami naukowymi, np. uniwersytetami medycznymi. Na czym opierają się te kooperacje?

Współpracujemy niemalże z każdą liczącą się instytucją naukową i uczelnią w Polsce. Wychodzimy także aktywnie poza granice kraju, czego efektem jest chociażby współdziałanie z University of Chicago – jednym z najbardziej prestiżowych uniwersytetów amerykańskich. Jednocześnie w sektorze komercyjnym obsługujemy największe światowe koncerny farmaceutyczne w zakresie wprowadzania nowych leków i terapii. Każdy nasz projekt oparty jest na trzech filarach: na statystyce, na własnym autorskim oprogramowaniu do gromadzenia, zarządzania, przetwarzania i raportowania danych, a przede wszystkim na rewelacyjnym zespole doświadczonych ludzi, którzy potrafią zrozumieć potrzeby klienta, zebrać właściwe dane i je przetworzyć oraz wyciągnąć wnioski i rekomendacje. Ci sami ludzie zaprojektowali i zaprogramowali strukturę naszych aplikacji. Jednym z ciekawych projektów ostatniego półrocza jest nawiązanie ścisłej współpracy z serwisem ZnanyLekarz, na świecie znanym jako DocPlaner. ZnanyLekarz to absolutny lider na rynku rezerwacji usług medycznych. Nasz zespół opracował dla serwisu wiele innowacyjnych rozwiązań takich jak e-recepta i elektroniczna dokumentacja medyczna. Jesteśmy jednym z kluczowych partnerów technologicznych spółki. Nie mniej ciekawe są projekty badawcze z zakresu badań rynkowych i marketingowych. Realizujemy ich rocznie kilkaset – dla branż produkcyjnych, usługowych, finansowych oraz administracji publicznej.

 

Co w Państwa firmie wpływa na sprawne koordynowanie działań?

Firma jest podzielona na kilka autonomicznych działów, które posiadają swoje budżety i liderów. Liderzy firmy to grupa 7-8 osób, które są z nami związane już kilka czy nawet kilkanaście lat. Zespoły liczą 5-8 pracowników i mają dużą samodzielność w podejmowaniu decyzji.
Wypracowaliśmy przez 15 lat taki model kooperacji, że naszych specjalistów traktujemy jak partnerów. Oczywiście kluczowym elementem współpracy jest zaufanie. Należy zauważyć, że największą siłą firmy w takiej strukturze są ludzie i to na ich eksperckiej wiedzy opiera się wartość naszej marki. Dzięki tak wypracowanemu modelowi nie mamy większego problemu z organizacją zadań.

 

 

W ubiegłym roku uzyskali Państwo status Centrum Badawczo-Rozwojowego? Co dzięki temu Państwo zyskali?

Dzięki wieloletniej współpracy z największymi ośrodkami akademickimi w Polsce i na świecie Ministerstwo Rozwoju przyznało nam status komercyjnej jednostki naukowej Centrum Badawczo-Rozwojowego. Status jednostki naukowej to znaczące wyróżnienie dla naszej spółki. Bezdyskusyjny jest fakt, iż fundament naszego zespołu tworzą ludzie, którzy wywodzą się ze środowiska akademickiego. W Biostat® można zatem realizować karierę naukową, jednak o zupełnie innej ścieżce i specyfice niż na uczelni państwowej. Skupiamy się bowiem w dużej mierze na komercyjnych projektach badawczych i bazując na modelu amerykańskim, realizujemy transfer wiedzy ze świata nauki do biznesu.

Jak zmienił się rynek badań w ciągu ostatnich 15 lat?

Rynek bardzo się rozwinął. Ale moim zdaniem Biostat® rozwija się szybciej. Na przykład w branży medycznej, z którą jesteśmy związani od lat, w relacji pacjent-lekarz zmienia się obecnie bardzo wiele. Ogromny nacisk kładzie się na procesie obsługi pacjenta – mamy do czynienia z cyfrową rewolucją dokumentacji oraz obowiązkowym wdrożeniem e-recepty. W mojej opinii to kluczowy krok w kierunku upowszechnienia konsultacji telemedycznych – a na to w Biostat® jesteśmy już gotowi, dysponujemy bowiem bardzo rozwiniętym programem gabinetowym.

 

 

Jakie wykształcenie i kompetencje są dla Państwa najbardziej istotne podczas prowadzenia spotkań kwalifikacyjnych?

Nie mamy ściśle sprecyzowanych oczekiwań dotyczących wykształcenia. Z pewnością poszukujemy programistów i web-developerów. W szerokim kręgu naszego zainteresowania są także specjaliści ds. badań klinicznych. Z uwagi na dużą dywersyfikację i interdyscyplinarność świadczonych usług, poszukujemy osób o różnorodnych kompetencjach. Ukończony kierunek studiów ma marginalne znaczenie. Najważniejsze dla nas są chęci rozwoju i umiejętności szybkiego przyswajania wiedzy. Z uwagi na fakt, iż większość naszych usług to usługi badawczo-rozwojowe i innowacyjne, niezbędnym elementem jest kreatywność.

 

Jak wygląda u Państwa proces rekrutacyjny i co stanowi o zatrudnieniu pracownika?

Proces rekrutacji zależy od stanowiska. Nie mamy ściśle ustalonej procedury. Generalnie jeśli po pierwszym spotkaniu i rozmowie widzimy, że kandydat posiada to „coś”, dążymy do jego zatrudnienia. W związku z faktem, iż praca w Biostat® jest specyficzna i dosyć nietypowa w porównaniu z innymi firmami w regionie, to o tym, czy kandydat odnajdzie się w naszych realiach, decydują pierwsze miesiące.

 

Jak przebiega Państwa współpraca ze studentami i jakie korzyści z tego wynikają?

Prowadzimy mini-rekrutacje na praktyki. Głównie w celu wyłonienia kandydata do pracy na stałe. Najpowszechniejszy program praktyk trwa trzy miesiące – z wynagrodzeniem oraz zwrotem kosztów dojazdu. Po odbytej praktyce student otrzymuje od nas list referencyjny. Zmierzamy także do tego, aby studenci, którzy zakończyli praktyki, zostali z nami na stałe. Powyższy program sprawdził się w ciągu ostatnich kilku lat. Spory odsetek naszej obecnej ekipy to osoby, które zaczynały w firmie właśnie od niego. W ciągu trzech miesięcy stażysta może poznać specyfikę branży, nabrać doświadczenia. Dla nas taka osoba jest bardzo wartościowa.
W zakresie praktyk zawodowych utrzymujemy kontakt z uczelniami z naszego regionu: Politechniką Śląską, Uniwersytetem Ekonomicznym, Akademią Techniczno-Humanistyczną, Uniwersytetem Śląskim. Zarówno my, jak i studenci bardzo pozytywnie oceniamy tę współpracę.

 

W oparciu o jakie umowy zatrudniają Państwo studentów po ukończeniu praktyk?

Jesteśmy bardzo elastyczni w kwestii rodzaju umowy. Pracują u nas również studenci, którzy nie są w stanie zaangażować się pięć dni w tygodniu, z uwagi na plan studiów. Potrafimy się w tej kwestii dogadać. W niektórych przypadkach jest to także praca w formule home office, praca popołudniami lub w sobotę. Stosujemy umowę zlecenie z uwagi na jej elastyczny charakter i brak narzuconych godzin oraz umowę o pracę dla osób, które kończą lub ukończyły studia i są dostępne w dni robocze.

 

Czy studenci mogą realizować u Państwa własne badania potrzebne do prac dyplomowych?

Tak, zdarzają się takie sytuacje, jednak ograniczeniem jest poufność wielu informacji, które przetwarzamy w firmie.

 

  

 

Które z benefitów najbardziej interesują Państwa pracowników? Czy planujecie poszerzyć ofertę?

Najpowszechniej używana w firmie jest karta Multisport. Być może w przyszłości zdecydujemy się na inne benefity w rodzaju ubezpieczenia zdrowotnego. Jednak rynek komercyjnych ubezpieczeń zdrowotnych jest w obecnej chwili nadal ubogi, w porównaniu z krajami wysoko rozwiniętymi.

 

Mają Państwo widoczną przestrzeń wokół biura do spędzania czasu na świeżym powietrzu. Jak ją Państwo wykorzystują?

Jeżeli ktoś z pracowników ma taką potrzebę, mamy leżaki, na których można odpocząć albo popracować. Na świeżym powietrzu częściej jednak organizujemy na przykład grilla dla wszystkich.

 

  

 

Jak oceniają Państwo atmosferę w zespole? Pytam, ponieważ wśród opinii na temat firmy, można zauważyć negatywne komentarze dotyczące relacji między pracownikami.

Trudno mi, jako pracodawcy, ocenić każdą sytuację. Mamy różne typy osobowości – niektórzy lubią być w centrum uwagi i w zgiełku, inni zamiast wyjść na kręgle czy ping ponga wolą sobie w zaciszu domowym poczytać książkę. Biostat® to obecnie zbiór kilkudziesięciu indywidualności, większość z tych osób to ludzie z różnorodnymi zainteresowaniami i hobby. Nie ukrywam, że gdy w innych firmach pracownicy śmieją się z żartów o polityce czy samochodach, u nas dominują żarty o charakterze naukowym, korelacjach i układzie w bazach danych. Generalnie oceniam, że – jak na tak duży ładunek indywidualności – jakoś staramy się osiągnąć konsensus.

 

Ciekawi mnie też samo podejście Państwa do krytycznych opinii. W jaki sposób je Państwo postrzegają?

Jestem zwolenniczką wolności słowa. Oczywiście są pewne granice, których nie należy przekraczać. To sprawa osobistej odpowiedzialności, a czasem po prostu kultury. Cenimy szczerość, bo to pomaga rozwiązywać ewentualne problemy.

 

W ubiegłym roku zostali Państwo Członkiem Wspierającym Stowarzyszenie na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych. W jaki sposób angażujecie się Państwo w działania tej organizacji?

Stowarzyszenie Na Rzecz Dobrej Praktyki Badań Klinicznych w Polsce (GCPpl) działa od 23 lat i zajmuje się m.in. działalnością edukacyjno-szkoleniową, tworzeniem i propagowaniem standardów, udziałem w konsultacjach społecznych nowych regulacji prawnych oraz promowaniem pozytywnego wizerunku badań klinicznych w oczach opinii publicznej.
Biostat® wspiera stowarzyszenie, dostarczając eksperckiej wiedzy z zakresu statystyki, gromadzenia i przetwarzania danych w badaniach klinicznych oraz systemów informatycznych, na których oparte jest przetwarzanie danych pacjentów.

 

 

Czy to prawda, że jednym z planów na ten rok jest ekspansja na rynki sąsiednie? Co sprawiło, że chcą się Państwo na to zdecydować?

To prawda, choć plan nie jest jedynie na 2020 r. Jest to proces, który już trwa. Od kilku lat współpracujemy z zagranicznymi koncernami, udział naszych przychodów z projektów zagranicznych dynamicznie rośnie. Zawierane przez nas obecnie umowy – szczególnie w farmacji i medycynie – to porozumienia zawierane z centralami światowymi. Celem tych porozumień jest status preferowanego dostawcy, nie tylko na terenie Polski, ale i globalnie – co oznacza zaproszenie do negocjacji oraz możliwość realizacji projektów niemalże na całym świecie. Globalizacji sprzyja także rodzaj świadczonych przez nas usług – badania kliniczne realizowane w Europie Środkowej za pomocą naszego oprogramowania umożliwiają rejestrację leków na innym kontynencie. Projekty i technologie telemedyczne są łatwo skalowalne na rynki światowe. Daliśmy się poznać jako solidny i niezawodny partner, toteż jesteśmy gotowi do działań na innych rynkach.

 

Wychodząc poza powyższy plan, jak wyobrażają sobie Państwo przyszłość firmy Biostat®?

Liczymy głównie na stabilny rozwój. Zarówno portfela naszych usług, jak i współpracowników. Fundamentem naszej firmy są bowiem ludzie i ich doświadczenie. Być może kolejnym krokiem, związanym z rozwojem Biostat®, będzie wejście spółki na światowe giełdy.

 

Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę realizacji wszelkich założeń!

gemius

Wyniki badania GEMIUS/PBI dla wybranych węzłów w Listopadzie 2019r.

Ranking Użytkownicy
(real users)
  1. GoWork.pl 3 115 175
  2. olx.pl 2 736 098
  3. pracuj.pl 2 718 511
  4. linkedin.com 2 689 259
Biostat
2/5 Na podstawie 326 ocen.
  • Zobacz wywiad
  • Kowalczyka 17
    44-206 Rybnik
  • NIP: 6423125404 KRS: 0000351860