Znajdź szybko pracę!
Załóż Profil Zawodowy w 3 krokach!

Załóż profil Zawodowy

Швидко знайдіть роботу!
Створіть професійний профіль за 3 кроки!

Створіть профіль професіонала
Miniaturka
Sylwia Szmidt
HR Manager BASF Polska
W ramach swojej  kariery w BASF miała możliwość pracy zarówno w dziale sprzedaży jak i dziale administracji firmy. Przez ostatnie 7 lat pracy związana z Działem Personalnym, w ramach którego odpowiada za współtworzenie i realizację Polityki Personalnej firmy. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Zarządzanie Potencjałem Społecznym Firmy.

BASF Polska

We create chemistry for a sustainable future” (Tworzymy chemię dla zrównoważonej przyszłości). W ramach tej strategii pracujemy nad ofertą innowacyjnych projektów, które odpowiadają zasadom zrównoważonego rozwoju mając zdefiniowane cele ekologiczne, ekonomiczne i społeczne

​​​​​​​Jakie były początki Państwa firmy?

Firma BASF jest obecna w Polsce od lat pięćdziesiątych XX wieku. Na początku handel z Polską odbywał się przez jedną z central handlu zagranicznego w Warszawie. Po roku '89 BASF była jedną z pierwszych firm niemieckich, które zdecydowały się na inwestycje w Polsce. W 1992 roku powstała BASF Polska z siedzibą w Warszawie. Obecnie w Polsce zatrudniamy ponad 540 osób.

Co uważa Pani za największy sukces firmy?

Zdecydowanie należy tu wymienić otwarcie największego w Europie zakładu produkcji katalizatorów samochodów w Środzie Śląskiej, który został uznany przez Polską Agencję Inwestycji Zagranicznych za inwestycję roku. To samo wyróżnienie przyznano nam w konkursie Polish Chemical Awards. Sukcesem BASF Polska jest także nasz zespół. Już od kilku zdobywamy coraz wyższą pozycję w rankingu Ideal Employer, badania corocznie prowadzonego wśród studentów przez globalną firmę Universum. W ostatnim roku znaleźliśmy się na 24 miejscu wśród 100 najbardziej pożądanych pracodawców w Polsce.

W tym roku BASF obchodzi także swoje 150 lecie. Wiedzą już Państwo jak to uczcicie?

W ciągu całego roku będziemy podkreślali ważną rolę chemii w nauce, badaniach i edukacji. Dlatego też rozpoczęliśmy współpracę z wydziałami chemicznymi największych polskich uczelni, które zresztą w tym czasie również obchodzą swoje okrągłe rocznice. W ramach wspólnej celebracji będziemy wspierali się merytorycznie, na przykład podczas wspólnych wykładów, czy pikników naukowych. Specjalnie na okazję 150-lecia został także stworzony Creator Space Online – wyjątkowa platforma internetowa do wymiany myśli oraz poglądów, miejsce, gdzie można znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące inteligentnej energii, pożywienia oraz życia w mieście.

Przejdźmy do produktów, jakie Państwo oferujecie? Na jakie branże jesteście zorientowani?

Jako kluczowe branże dla naszych produktów postrzegamy w Polsce motoryzację i transport, budownictwo i infrastrukturę, zaopatrzenie dla rolnictwa i ochrony roślin, petrochemii oraz Home Care i Personal Care. Duże znaczenie ma także przemysł elektroniczny i papierniczy. BASF w Polsce działa zgodnie ze strategicznymi wytycznymi grupy BASF i nowej strategii 2025, której cel określa hasło: „We create chemistry for a sustainable future” - Tworzymy chemię dla zrównoważonej przyszłości. W ramach tej strategii pracujemy nad ofertą innowacyjnych projektów, które odpowiadają zasadom zrównoważonego rozwoju mając zdefiniowane cele ekologiczne, ekonomiczne i społeczne. Innowacje i zrównoważony rozwój to dwa najpopularniejsze zwroty w naszej firmie. Tworzymy innowacyjną chemię w ramach strategii „We create chemistry for a sustainable future”. Staramy się, aby innowacje ukierunkowane były na konkretny cel: ochronę klimatu, lepsze wykorzystanie surowców, stworzenie lżejszych materiałów, poprawę jakości życia, żywności czy wody. Wydatki BASF na innowacje w 2014 roku to 1,8 mld euro.

"Tworzymy chemię dla zrównoważonej przyszłości" To jest misja firmy?

Tak. Łączymy sukces finansowy z odpowiedzialnością społeczną i ochroną środowiska. Wykorzystując osiągnięcia naukowe i innowacje, umożliwiamy naszym klientom spełnianie obecnych i przyszłych potrzeb społeczeństwa. W swoich działaniach koncentrujemy się na czterech założeniach strategicznych: Tworzymy wartość dodaną działając jako jedna firma. Wprowadzamy innowacje, aby zapewniać większe powodzenie naszym klientom. Promujemy długotrwałe rozwiązania i stanowimy najlepszy zespół. To, w jaki sposób działamy, jest równie ważne jak to, co robimy. Sukces naszych działań – jak również powodzenie we wdrażaniu naszej strategii – nieodzownie zależy od sposobu, w jaki działamy, czyli od naszych wartości. Kluczowe jest to, aby każdy członek zespołu BASF rozumiał wartości przyświecające firmie i postępował według nich. Nasze wartości są dla nas drogowskazem w kontaktach ze społeczeństwem, naszymi partnerami i ze sobą nawzajem.

Dobrze prosperująca firma przyciąga pracowników. Czego poszukujecie Państwo u kandydatów? Jakich pracowników potrzebujecie najczęściej?

Poszukujemy pracowników ze średnim, wyższym i zawodowym wykształceniem technicznym (np. chemików, inżynierów, laborantów czy analityków). BASF poszukuje również kandydatów na stanowiska, które nie wymagają specjalistycznego wykształcenia, a na których są niezbędne zdolności manualne, a także tzw. kompetencje miękkie, takie jak umiejętność pracy w zespole, dokładność w działaniu (np. pracownicy produkcji oraz magazynierzy). Kluczowe kompetencje pracowników w zakładach produkcyjnych to: rozwój własny i innych, współpraca w celu osiągnięcia wyników, a także wprowadzanie zrównoważonych, innowacyjnych i długofalowych rozwiązań. Gdy poszukujemy pracowników do działów funkcjonalnych lub handlowych, zwracamy uwagę na przedsiębiorczość, kreatywne myślenie, oraz działanie zorientowane na klienta.

Czy zatrudniają Państwo studentów? Wielu zapewne marzy o karierze w Państwa firmie.

Oczywiście. BASF jest otwarty na współpracę ze studentami. Już od dwóch semestrów wspólnie z Politechniką Warszawską i Politechniką Wrocławską uruchomiliśmy Akademię BASF, w ramach której odbywają się wykłady dla studentów wybranych kierunków. Celem działania Akademii jest przybliżenie studentom wiedzy z zakresu biznesu i zrównoważonego rozwoju, ale także wiedzy o tym jak przygotować się pod kątem przyszłych rekrutacji i pracy w międzynarodowej firmie. Seria warsztatów prowadzonych przez BASF jest częścią obieralnego fakultetu – studenci mają możliwość wyboru formy zaliczenia, jeśli zdecydują się na proponowaną przez BASF formułę, będą mieli okazję zakwalifikować się do procesu rekrutacji na praktyki letnie w BASF. Uczestniczymy też w targach pracy. W marcu mieliśmy np. okazję zaprezentować się podczas, tzw. „Dni Kariery” w Pałacu Kultury i Nauki.

A w jaki sposób najczęściej prowadzą Państwo rekrutację? Czy BASF stosuje outsourcing?

Rekrutacje staramy się przeprowadzać sami, wykorzystując naszą stronę internetową, a także portale pośredniczące w poszukiwaniu pracowników. Natomiast w przypadku poszukiwania pracowników na specjalistyczne stanowiska korzystamy z usług firm zewnętrznych.  

Czy w firmie są przeprowadzane okresowe oceny pracownicze?

System ustalania celów rocznych i przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych jest istotnym elementem motywowania pracowników, poprzez angażowanie ich w ambitne zadania i wyznaczanie jasnych kierunków działania.  

W jaki sposób motywujecie Państwo swoich pracowników?

BASF Polska daje swoim pracownikom możliwość ciągłego rozwoju i zdobywania szerokiego doświadczenia zarówno lokalnie jak i w strukturach globalnych BASF na całym świecie. BASF Polska jest organizacją, która ciągle się rozwija. Tego samego oczekujemy od swoich pracowników, gdyż żyjemy w świecie ciągłych zmian. Dlatego też wychodzimy do naszych pracowników z bogatą ofertą szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych z różnego zakresu. Ponadto pracownicy są zachęcani do planowania własnych ścieżek swojej kariery i przejmowania inicjatywy w tym zakresie, gdyż wierzymy, że motywacja do rozwoju musi pochodzić z wewnątrz. Dodatkowo wypracowaliśmy bogatą ofertę świadczeń pozafinansowych dla pracowników, dbamy o bezpieczne i przyjazne środowisko pracy, a także dbamy o dobre imię firmy angażując się w wiele działań z zakresu odpowiedzialnego biznesu, dzięki czemu pracownicy czują się bardziej związani z firmą i chętnie polecają BASF jako pracodawcę.

Jak wygląda Państwa kadra zarządzająca?

W BASF Polska mamy 8 działów biznesowych (np. chemikalia i tworzywa sztuczne, środki ochrony roślin itp.) oraz 10 działów funkcjonalnych (np. dział finansowy czy logistyczny). Każdy dział jest zarządzany odrębnie przez menedżera. Niektóre z większych działów, jak na przykład wcześniej wspomniany dział środków ochrony roślin, mają bardziej rozbudowaną strukturę, i oprócz menadżera działu mają również kierowników regionalnych, czy kierownika ds. marketingu. Dodatkowo, jeszcze nieco inna struktura obowiązuje fabryce katalizatorów w Środzie Śląskiej, gdzie mamy Dział Utrzymania Ruchu, czy Kontroli Jakości.

Czy angażują się Państwo w działania prospołeczne?

BASF Polska jest wiodącą firmą chemiczną, zaangażowaną społecznie, wspierającą i biorącą czynny udział w wielu edukacyjnych projektach, które zachęcają dzieci i młodzież do odkrywania sekretów chemii. BASF Polska współpracuje także z wiodącymi uczelniami w Polsce. Organizacja programów edukacyjnych, zajęć oraz konkursów ma oczarować dociekliwie umysły młodych ludzi i wzbudzić zapał do nauki. Od Ponad 5 lat współpracujemy z Centrum Nauki Kopernik. BASF Polska jest wyłącznym partnerem laboratorium chemicznego dla dzieci i młodzieży odwiedzanego rocznie przez 10 tys osób. Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie, dążącą do lepszej ochrony klimatu i promującą energooszczędność. Stworzyliśmy także edukacyjną platformę www.chemiatomy.pl, która wspiera dzieci i młodzież w dziedzinie chemii, poprzez wiele interesujących projektów, jak na przykład tegoroczny konkurs „Bohaterowie Przyszłości”. Głównym celem strony chemiatomy.pl jest promowanie chemii za pomocą bogatej treści multimedialnej, interaktywnych ilustracji i najnowocześniejszych aplikacji sieciowych, a także ułatwianie jej zrozumienia, szczególnie przez młode pokolenia. W 2014 roku, BASF Polska oraz Wrocławskie Centrum Badań EIT+ podpisały oficjalną umowę dotyczącą współpracy w zakresie działań edukacyjnych. Dzięki temu w Humanitarium powstaną dwa, nowe laboratoria chemiczne, które umożliwią pokazanie dzieciom, jak bawić się nauką i jak prowadzić niezwykłe doświadczenia.

Czy osoby zatrudnione mogą pracować zdalnie?

Tak, jeśli jest to uzasadnione rodzajem wykonywanej pracy, jak na przykład praca w terenie. Poza tym naszym pracownikom oferujemy bezpieczne i nowoczesne miejsca pracy w naszych biurach oraz zakładach produkcyjnych. Także dla naszych pracowników terenowych mamy specjalnie utworzone miejsca pracy, tzw. „hot desks”,  w przypadku, gdy chcą pracować w biurze.  

A co po pracy?

Co roku organizujemy spotkania dla wszystkich pracowników BASF Polska, które są okazją do dzielenia się ważnymi informacjami, a także okazją do integracji, podczas której poszczególne działy mają okazję się zaprezentować i bliżej poznać swoją specyfikę.

Dziękuję za rozmowę.

gemius

Wyniki badania GEMIUS/PBI dla wybranych węzłów w Marcu 2021r.

Ranking Użytkownicy
(real users)
  1. GoWork.pl 4 014 360
  2. linkedin.com 3 587 328
  3. olx.pl 3 276 288
  4. jooble.org 3 086 424
  5. pracuj.pl 3 054 024
BASF Polska