Znajdź szybko pracę!
Załóż Profil Zawodowy w 3 krokach!

Załóż profil Zawodowy

Швидко знайдіть роботу!
Створіть професійний профіль за 3 кроки!

Створіть профіль професіонала
Miniaturka
Aleksandra Szymczyk
Dyrektor departamentu zarządzania zasobami ludzkimi Bank Pocztowy
Obecnie kieruje Departamentem Zarządzania Zasobami Ludzkimi w Banku Pocztowym S.A. koncentrując się na kształtowaniu kultury korporacyjnej i polityki rozwojowej odpowiadających oczekiwaniom pracowników i wspierających realizację celów strategicznych firmy. Jest wykładowcą na Uniwersytecie Łódzkim na Wydziale Zarządzania. Wcześniej zarządzała obszarem HR w Poczcie Polskiej, pracowała też w BRE Banku S.A. odpowiadając za projekty dla Hi Po, rozwojowe dla menedżerów, kształtowanie kultury organizacyjnej i inne działania wzmacniające efektywność kapitału ludzkiego. Przedtem w Pionie Bankowości Detalicznej BRE Banku S.A. odpowiedzialna za całość procesów rekrutacyjnych, rozwojowych i konsultacyjnych w obszarze ryzyka jako HR BP oraz m. in. za budowanie i wdrażanie systemu ocen okresowych, systemu szkoleń sprzedażowych i badań Mystery Shopping. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek psychologia oraz marketing.

Bank Pocztowy

"Poszukujemy ludzi z pasją, zaangażowanych oraz czerpiących satysfakcję z pracy. Dlatego dajemy również szansę osobom bez doświadczenia zwłaszcza w tych obszarach, w których od podstaw poprzez szkolenia wewnętrzne przygotowujemy do realizowania stawianych celów zgodnie z panującymi standardami w Banku. Osoby bez doświadczenia mogą rozpocząć swoją karierę w sieci sprzedaży na stanowisku Młodszego Opiekuna Klienta."

Która z Państwa licznych usług zasługuje na szczególne wyróżnienie?

Na uwagę zasługuje przede wszystkim prostota i czytelność całej naszej oferty. Oferujemy wszystkim Klientom przejrzyste zasady: jeden rachunek Pocztowe Konto ZawszeDarmowe, jedno konto oszczędnościowe - Pocztowe Konto Oszczędnościowe i trzy lokaty o różnych terminach: MINI, MIDI oraz MAXI, a także kredyt gotówkowy oraz fundusze inwestycyjne. Warto wyróżnić w szczególności rachunek Pocztowe Konto ZawszeDarmowe. To oferta pierwszego w Polsce konta, które daje posiadaczom dożywotnią i bezwarunkową gwarancję braku opłat za jego prowadzenie.

Jakie są korzyści płynące z lokowania środków w Banku, a nie w przysłowiowej "skarpecie"? 

Lokowanie naszych pieniędzy w Banku jest przede wszystkim bezpieczne, wygodne i otwiera nam wiele możliwości np. do skorzystania w razie potrzeby z szybkiej pożyczki korzystniejszej cenowo. Pieniądze trzymane w przysłowiowej „skarpecie” mogą zostać np. skradzione. Korzystając z rachunku bankowego nie musimy trzymać zapasu gotówki w domu, a ponadto depozyty bankowe są zabezpieczone przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Po drugie pieniądze zgromadzone w „skarpecie” nie „pracują”. Tymczasem środki wpłacone do Banku mogą przynosić nam zysk. Dlatego też znacznie lepszym rozwiązaniem jest założenie w Banku oprocentowanej lokaty czy rachunku oszczędnościowego. Dzięki temu możemy uniknąć negatywnych skutków inflacji. Inną korzyścią ulokowania oszczędności w Banku jest budowanie naszej wiarygodności jako klienta Banku, co może zaprocentować w momencie wnioskowania np. o udzielenie kredytu.

 

Jak Państwa zdaniem należy przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej?

Rozmowa jest okazją do zaprezentowania przez kandydata dotychczasowego doświadczenia i kompetencji, a także poznania naszych oczekiwań względem kandydata. Spotkanie jest również szansą na zadanie nam istotnych pytań, by dowiedzieć się jak najwięcej o przyszłym stanowisku pracy. Do rozmowy najlepiej przygotować się poprzez przeanalizowanie swojego dotychczasowego doświadczenia, by móc odpowiedzieć na pytania dotyczące poszczególnych projektów, szkoleń, wszystkich informacji, które znajdują się w przesłanym CV. Dodatkowo warto jest przypomnieć sobie ogłoszenie na które aplikowaliśmy, by mieć świadomość, jakie oczekiwania są stawiane przed potencjalnym pracownikiem. Ostatnim krokiem to poznanie Banku, najlepiej poprzez odwiedzenie strony www.pocztowy.pl. Osoby zainteresowane pracą w sieci sprzedaży zapraszamy również do odwiedzenia wybranego Mikrooddziału, który znajduje się w urzędach pocztowych.

Jak przebiega u Państwa proces rekrutacyjny?

Proces rekrutacyjny w Banku Pocztowym rozpoczyna się zaproszeniem kandydata na rozmowę przy udziale specjalisty HR z menadżerem. Kolejnym etapem rekrutacji może być Assessment Center lub testy umiejętności (np. analityczne, werbalne, logiczne). Po zakończeniu rekrutacji każdy z uczestników procesu otrzymuje od nas drogą mailową lub telefoniczną informację zwrotną na temat jej wyniku.

 

Pracowników na jakie stanowiska zatrudniacie najczęściej?

W sieci sprzedaży najczęściej zatrudniamy osoby na stanowiska Opiekuna Klienta (sprzedawca) i Eksperta (koordynator-sprzedawca). W Centrali natomiast – konsultantów ds. telefonicznej obsługi klienta, młodszych specjalistów Service Desku, informatyków oraz specjalistów odpowiedzialnych za procesy i produkty.

Czy firma prowadzi szkolenia dla pracowników?

Prowadzimy szereg wewnętrznych działań rozwojowych dla pracowników, które mają na celu podniesienie ich umiejętności. Dbamy o rozwój wszystkich pracowników Banku. Dlatego organizujemy zarówno szkolenia adresowane do pracowników oddziałów, jak i do kadry kierowniczej. Oferujemy też pracownikom indywidualne wsparcie w formie szkoleń, kursów, konferencji, seminariów i studiów podyplomowych. Realizujemy też program szkoleniowy dla nowo zatrudnionych pracowników Banku „Witamy w Pocztowym”. Program szkoleniowy dedykowany nowo zatrudnionym pracownikom „Witamy w Pocztowym”. Jego celem jest przedstawienie nowym pracownikom misji, wizji, strategii, wartości oraz procesów i zasad obowiązujących w Banku. Szkolenie obejmuje również wprowadzenie do systemów IT oraz wiele praktycznych informacji przydatnych w pierwszych tygodniach pracy w Banku.

 

Jakimi kanałami jest prowadzony proces rekrutacji?

Najczęściej stosowanymi kanałami do pozyskiwania kandydatów są: portale internetowe, Biura Karier uczelni wyższych, Urzędy Pracy, serwisy społecznościowe oraz system poleceń. Równolegle uruchamiany jest proces rekrutacji wewnętrznej, a w przypadku stanowisk menedżerskich wyższego szczebla lub stanowisk mocno specjalistycznych korzystamy ze współpracy z agencjami rekrutacyjnymi.

Czy firma zatrudnia praktykantów, stażystów?

Bank Pocztowy oferuje studentom i absolwentom możliwość odbycia praktyk i płatnych staży w jednostkach centrali w Bydgoszczy, Warszawie i Łodzi. Pod okiem specjalistów stażyści biorą udział w rozwojowych projektach w obszarach takich jak IT, HR, Ryzyko oraz Skarb. Umożliwiamy nabycie pierwszych doświadczeń zawodowych w stabilnej, polskiej instytucji. Staże i praktyki często są wstępem do nawiązania stałej współpracy z Bankiem Pocztowym. Osoby zainteresowane odbyciem stażu w Banku Pocztowym zapraszamy do przesłania swojej aplikacji na adres: a.halasinska@pocztowy.pl

 

Olgiczka jest ciekawa czy mimo trudności związanych ze znalezieniem pierwszej pracy zatrudniacie osoby bez doświadczenia?

Poszukujemy ludzi z pasją, zaangażowanych oraz czerpiących satysfakcję z pracy. Dlatego dajemy również szansę osobom bez doświadczenia zwłaszcza w tych obszarach, w których od podstaw poprzez szkolenia wewnętrzne przygotowujemy do realizowania stawianych celów zgodnie z panującymi standardami w Banku. Osoby bez doświadczenia mogą rozpocząć swoją karierę w sieci sprzedaży na stanowisku Młodszego Opiekuna Klienta. W Centrali natomiast jako Konsultant ds. telefonicznej obsługi klienta lub Referent ds. prewindykacji. Przy rozpoczynaniu kariery w powyższych obszarach zwracamy szczególną uwagę na chęć do pracy, zaangażowanie i komunikatywność. Po zdobyciu pierwszego doświadczenia można awansować na kolejne stanowiska w ramach danego obszaru lub aplikować na stanowiska w ramach rekrutacji wewnętrznych w całej firmie.

Grzesiek chciałby wiedzieć jaka panuje atmosfera w pracy? Słyszałem różne opinie a zależy mi na rzetelnej odpowiedzi.

Bank Pocztowy realizuje szereg inicjatyw, służących budowaniu atmosfery współpracy i zaangażowania. Zależy nam na budowaniu angażującego środowiska pracy dlatego przeprowadziliśmy w tym roku po raz pierwszy Badanie Opinii Pracowników. Zapytaliśmy w nim wszystkich naszych pracowników o to, co wpływa na to, że czują się związani z firmą, dobrze o niej mówią i chcą wykonywać ponadprzeciętnie swoje zadania. Wyniki badania zaowocowały podjęciem wielu działań usprawniających pracę w Banku. Planujemy kontynuować Badanie Opinii Pracowników w kolejnych latach i przede wszystkim podejmować działania, wpływające na podniesienie zaangażowania i satysfakcji pracowników z pracy w Grupie BP. Wiemy, że managerowie mają bezpośredni wpływ na zaangażowanie ludzi, którymi zarządzają dlatego stawiamy na postawy i zachowania, które wyróżniają liderów budujących atmosferę zaangażowania i inicjatywy. Budujemy atmosferę otwartości, feedbacku i rozwoju, mówimy sobie wprost o tym, co robimy dobrze, a w czym możemy się jeszcze doskonalić. Pomaga nam w tym nowy profil kompetencji, który wspiera naszych pracowników w budowaniu postawy "da się".

Laura pyta: Jakie są cele firmy na najbliższe 5 lat?

Zgodnie z naszą misją: prosto, bezpiecznie, w dobrej cenie, chcemy przede wszystkim być najprostszym i tanim bankiem. Odchodzimy od modelu banku uniwersalnego, stawiając na bank wyspecjalizowany w najprostszej ofercie, który może jednocześnie zaoferować Klientom dobrą cenę za swoje usługi. Zakładamy też dalszą integrację z coraz nowocześniejszą Pocztą Polską, co pozwoli nam zrealizować nasze ambitne cele biznesowe. Zamierzamy również kontynuować budowę i rozwój nowej kultury korporacyjnej Banku, bazującej na naszym KODzie: PROSTO, ADASIE i OBTANIAMY czyli sposobie w jaki myślimy i działamy, który towarzyszy naszym inicjatywom.

Dziękuję za rozmowę. 

gemius

Wyniki badania GEMIUS/PBI dla wybranych węzłów w Marcu 2021r.

Ranking Użytkownicy
(real users)
  1. GoWork.pl 4 014 360
  2. linkedin.com 3 587 328
  3. olx.pl 3 276 288
  4. jooble.org 3 086 424
  5. pracuj.pl 3 054 024
Bank Pocztowy