Rozmowy kwalifikacyjne w Bank Ochrony Środowiska S.A.

opiekun klienta Sosnowiec 2017-03-10 14:23 przez Kasia

Przebieg rekrutacji

Rekrutacja wygląda dwuetapowo. I etap - test + test osobowościowy wysyłany do centrali. Poziom trudności testu pierwszego 8/10 - test jest na czas (30 min). Natomiast test osobowościowy śmiechu warte np. Czy czuję jak mucha na mnie siada? Odp Tak/Nie Etap 2 - rozmowa

Pytania

W etapie 1 - Dlaczego Bank Ochrony Środowiska

  • Poziom rozmowy:
  • Rezultat: Nie dostałem pracy

Dodaj raport z rozmowy kwalifikacyjnej

- (To pole jest wymagane)
- (To pole jest wymagane)
- (To pole jest wymagane)
- (To pole jest wymagane)
- (To pole jest wymagane)
- (To pole jest wymagane)