Znajdź szybko pracę!
Załóż Profil Zawodowy w 3 krokach!

Załóż profil Zawodowy

Швидко знайдіть роботу!
Створіть професійний профіль за 3 кроки!

Створіть профіль професіонала
Miniaturka
Violetta Panansiuk- Strzyżewska
Prezes firmy AUDIT Doradztwo Personalne Sp. z o.o.
Absolwentka Akademii Ekonomicznej w Poznaniu - specjalizacja ekonomika pracy i zarządzanie kadrami oraz absolwentka Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu - specjalizacja w prawie pracy. W roku 1999 założyła jedną z pierwszych w Polsce profesjonalnych firm doradztwa personalnego. Firma od 17 lat z sukcesem działa głównie na rynku lubuskim oraz zachodniopomorskim i wielkopolskim, a także realizuje projekty w różnych miastach Polski. Doradztwo personalne, pośrednictwo pracy, szkolenia oraz badania i rozwój w zakresie HR to główny zakres działalności firmy. Od 17 lat jest cenionym ekspertem rynku pracy, rzetelnym pracodawcą, coachem, wykładowcą akademickim, doradcą firm w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi oraz znawcą rynku pracy Polski zachodniej. Wspiera również merytorycznie nowych inwestorów. Organizuje cyklicznie konferencje naukowe poświęcone diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów dotyczących zasobów ludzkich. Jest pomysłodawcą i wydawcą jedynego w Polsce Lokalnego Raportu Płacowego - wydawanego od 11 lat opracowania ilustrującego rynek wynagrodzeń Polski zachodniej. Inicjatorka licznych programów współpracy pracodawców z instytucjami oświaty. Pomysłodawczyni pilotażowego Projektu Klasy Patronackiej. Autorka licznych publikacji naukowych z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi i rynku pracy w prasie branżowej, m.in. w ogólnopolskim wydaniu Kompendium HR oraz licznych artykułów w prasie codziennej i regionalnej. Autorka reportaży do programu Lubuski Raport Gospodarczy emitowanego przez Telewizję Polską.

AUDIT Doradztwo Personalne Sp. z o.o.

Firma AUDIT Doradztwo Personalne Sp. z z o.o. Zajmuje się doradztwem personalnym: ocenianiem potrzeb kadrowych i doborem kompetentnych osób do określonych stanowisk pracy.

Firma AUDIT Doradztwo Personalne istnieje na rynku od 1999 roku. Jak branża HR zmieniła się od tego czasu?

W 1999 roku, kiedy powstawała firma Audit Doradztwo Personalne, mało kto wiedział, czym właściwie zajmują się firmy doradztwa personalnego. Byliśmy jedną z pierwszych firm oferujących usługi w zakresie od rekrutacji personelu, przez szkolenia, doradztwo, po outsourcing kadr i płac.

Przez lata istnienia firmy branża HR zmieniła się diametralnie, a jest to wprost wynikiem ogromnych zmian, jakie zaszły na rynku pracy. Obniżające się bezrobocie, emigracja zarobkowa, niż demograficzny – to wszystko spowodowało zmiany, do których branża HR musiała się dostosować, zmienić narzędzia pracy, sposoby docierania do kandydatów. W sytuacji, kiedy mamy do czynienia z rynkiem pracownika, znalezienie odpowiedniego kandydata do firmy klienta jest dla rekrutera sporym wyzwaniem.

Jakie były kluczowe momenty w historii firmy?

Na pewno ważnym momentem było dla mnie samo stworzenie firmy. To moje dziecko, które powstało z pasji i chęci rozwoju w tym obszarze. Miałam szczęście studiować na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, gdzie spotkałam fantastycznych specjalistów i mądrych pedagogów zajmujących się rynkiem pracy. To właśnie profesor, pod którego opieką pisałam pracę magisterską oraz rozpoczęłam pisanie doktoratu poświęconego rynkowi pracy, zaraził mnie pasją do tego obszaru wiedzy ekonomicznej.

Drugim ważnym punktem było przekształcenie firmy w Spółkę z o.o. Był to moment,
w którym udało mi się zyskać już rzeszę zadowolonych, stałych klientów, rozwój firmy nabrał rozpędu, a oferowane przez nas usługi okazały się niezwykle potrzebne pracodawcom w całym regionie.

W ten sposób doszło również do kolejnego ważnego punktu, a mianowicie otwarcia pierwszego oddziału firmy, w Zielonej Górze. Dziś Audit Doradztwo Personalne Sp. z o.o. to oddziały w Gorzowie Wlkp., Zielonej Górze i Poznaniu, zespół zgranych i oddanych firmie pracowników, a także wiele ambitnych planów na przyszłość.

AUDIT jest najbardziej doświadczoną firmą doradztwa personalnego w województwie lubuskim. Co wpłynęło na tę wysoką pozycję?

Mogę z dumą powiedzieć, że jesteśmy jedną z najbardziej doświadczonych firm doradztwa personalnego w kraju. O wysokiej pozycji Auditu decyduje kilka czynników: stały, bezpośredni kontakt zarówno z klientami, jak i kandydatami, pielęgnowanie relacji z każdą ze stron, a przede wszystkim empatia. To dzięki indywidualnemu podejściu i „wczuciu” się w potrzeby firm i kandydatów jesteśmy w stanie precyzyjnie dopasować odpowiednie osoby na odpowiednie miejsce. To bardzo ważne, ponieważ rekrutacja to nie tylko czerpanie informacji z cv i drogi zawodowej, jaką przebył kandydat. Nas interesuje to, jakim jest człowiekiem, jaki ma temperament, jakie wartości kierują jego życiem, nawet to, co lubi robić po pracy. Podobnie jest z pracodawcami – nie wystarczy sam opis stanowiska. Ważna jest kultura organizacyjna firmy, jej wizja, plany rozwoju, atmosfera. Takie podejście przynosi sukces wszystkim stronom – my zyskujemy grono zadowolonych i stałych klientów, firmy odpowiednich pracowników, a kandydaci – pracę dopasowaną do ich kompetencji i potrzeb.

Czym charakteryzuje się lubuski rynek pracy?

Lubuski rynek pracy to przede wszystkim bardzo niskie bezrobocie – jesteśmy na 7 miejscu w kraju ze stopą bezrobocia na poziomie 8,7%, przy czym np. w Gorzowie bezrobocie wynosi 4,2%, a w przygranicznych miastach, takich jak Słubice jest jeszcze niższe, na poziomie 4,1%. To region, gdzie swoje siedziby ma wiele zakładów produkcyjnych i gdzie stale przybywa nowych inwestorów, głównie z kapitałem zagranicznym.

Jakiego typu usługi oferują Państwo swoim klientom?

Oferujemy kompleksowe usługi dla firm, od projektów greenfield, poprzez doradztwo, badania satysfakcji pracowników, badania kompetencji, rekrutację, selekcję personelu, outsourcing kadr i płac, zatrudnianie cudzoziemców, leasing pracowników, po szkolenia i wyjazdy integracyjne dla firm oraz analizy rynku pracy i wydawany corocznie Lokalny Raport Płacowy. Nasza oferta jest szeroka i wynika wprost z zapotrzebowania przedsiębiorców.

Na jakich pracowników mają Państwo największe zapotrzebowanie?

Dynamiczny rozwój lokalnej gospodarki i coraz większa liczba zakładów produkcyjnych w zestawieniu z obecnym rynkiem pracownika powodują, że poszukujemy tu głównie specjalistów z wykształceniem technicznym, inżynierów, specjalistów IT, ale także pracowników produkcji bezpośredniej. Na ciekawe oferty pracy mogą też liczyć specjaliści ds. logistyki, księgowości, a także absolwenci kierunków technicznych.

Zajmują się Państwo rekrutacją cudzoziemców zza wschodniej granicy. Z jakich państw najczęściej pochodzą potencjalni kandydaci?

Z uwagi na uwarunkowania prawne, bliskość, ale także podobny język i kulturę znaczną większość wśród pracowników zza granicy stanowią obywatele Ukrainy i Białorusi. Są to również osoby, które często mówią w różnym stopniu w języku polskim, wobec czego łatwiej jest im podjąć zatrudnienie w naszym kraju.

 

W Państwa ofercie znajduje się także leasing personalny. Na czym on polega i komu jest dedykowany?

W ramach usługi leasingu personalnego poszukujemy, zatrudniamy i delegujemy pracownika tymczasowego do pracy w firmie naszych klientów.

Zatrudnianie pracowników tymczasowych to wiele korzyści dla firm. Usługa jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom pracodawców, umożliwiając modernizację i usprawnienie struktur organizacyjnych firmy. To także uproszczenie systemu kadrowo-płacowego, dające możliwość skupienia się na priorytetowych zadaniach firmy i pełnego wykorzystania walorów kompetentnych pracowników.

Jakie szkolenia Państwo organizują?

Oferujemy szeroką gamę szkoleń, często „szytych na miarę” dla naszych klientów. Wieloletnie doświadczenie pozwoliło nam na wybranie trenerów z pasją, którzy z profesjonalizmem, otwartością i elastycznością podchodzą do każdego klienta, tworząc unikatowe projekty szkoleniowe.

Nasze projekty szkoleniowe nastawione są na realne rozwiązywanie problemów firm. Proponujemy cykle szkoleniowe lub pojedyncze szkolenia. Przygotowujemy raporty poszkoleniowe i rekomendacje dalszych działań.

Stawiamy na innowacyjne techniki szkoleniowe, niekonwencjonalne rozwiązania i zastosowanie narzędzi uwzględniających specyfikę uczenia się osób dorosłych.

Z jakich kanałów rekrutacyjnych Państwo korzystają, również przy zatrudnianiu pracowników do firmy AUDIT?

Podstawą jest nasza obszerna baza danych, która jest nieocenionym kapitałem i wynikiem siedemnastoletniej pracy i setek zrealizowanych procesów rekrutacyjnych. Przy realizacji projektów rekrutacyjnych najczęściej wykorzystujemy poszukiwania bezpośrednie i headhunting, często korzystamy też z polecenia innych kandydatów, którzy współpracowali z nami i rekomendują nas swoim znajomym.

Jak wygląda proces rekrutacyjny?

Przede wszystkim, od dokładnego rozpoznania potrzeb i oczekiwań pracodawcy. Musimy wiedzieć nie tylko na jakie stanowisko poszukiwany jest pracownik, ale również jaką ma być osobą, jaką energię ma wnieść do firmy.

Analizujemy aplikacje wybranych kandydatów, dzięki czemu wyłaniamy grupę najlepszych, a na życzenie: sprawdzamy referencje kandydatów wyselekcjonowanych do dalszych etapów rozmów, przeprowadzamy testy psychologiczne, które pozwalają na wielowymiarową ocenę, zdiagnozowanie potencjału w zakresie kompetencji, postaw, osobowości i wiedzy uczestników, przeprowadzamy testy z wiedzy merytorycznej. Następnie przekazujemy pracodawcy kompleksowe raporty o kandydatach wraz z terminem ich dostępności i oczekiwaniami finansowymi.

Jest Pani ekspertem w zakresie HR. Jakie rady mogłaby Pani udzielić osobie przygotowującej się do spotkania rekrutacyjnego w Państwa firmie?

Bardzo ważna jest szczerość i autentyczność. Zarówno w sposobie bycia, jak i dokumentach, które przedstawiamy podczas rozmowy. Jeśli przygotowujemy się do rozmowy w sprawie pracy u konkretnego pracodawcy dobrze jest mieć wiedzę o firmie i specyfice samego stanowiska. Dlatego naszych kandydatów zawsze rzetelnie przygotowujemy do takich rozmów. Dobrze też zastanowić się nad takimi kwestiami, które podczas rozmowy zawsze padną, jak przebieg kariery, mocne i słabe strony, czy oczekiwania finansowe. Nie należy również zapominać o sile pierwszego wrażenia – punktualności, odpowiednim stroju, uśmiechu, swobodzie i kulturze osobistej.

W jaki sposób inwestują Państwo w rozwój swoich pracowników?

Podobnie jak do klientów, przede wszystkim do własnych pracowników podchodzę bardzo indywidualnie. Jestem dumna, że udało nam się stworzyć silny i zmotywowany zespół bardzo różnych osób. Moi pracownicy mogą liczyć na szkolenia, kursy, ale przede wszystkim – ich miejsce i rola, jaką pełnią w firmie zależy od nich samych, od ich otwartości i gotowości. Jeśli ktoś chce zaangażować się w jakiś projekt, daję mu taką szansę.

Na jakie benefity mogą liczyć pracownicy firmy AUDIT?

Pracownicy naszej firmy mogą liczyć m.in. na dodatkową prywatną opiekę medyczną, dofinansowanie do posiłków i premię roczną, a także na szkolenia, kursy i imprezy integracyjne.

Czy zatrudniają Państwo w swojej firmie (lub w ramach usługi dla innych firm) studentów, oferują programy stażowe lub praktyki?

Oczywiście. Co więcej, część osób, które w tej chwili zajmują bardzo wysoką pozycję w firmie, dołączyła do zespołu zaraz po studiach. Przykładami są Klaudia Dolata, dziś członek zarządu Audit Doradztwo Personalne Sp. z o.o., czy Emilia Kamińska, kierownik działu rekrutacji. Obie są czołowymi rekruterami w naszej firmie, a zaczynały jako absolwentki studiów wyższych, bez doświadczenia zawodowego.

O tym, jak istotna jest dla nas inwestycja w studentów i absolwentów świadczy również fakt, iż uruchomiliśmy projekt Absolwent. To autorski projekt, będący odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie firm na kadry specjalistów. Nawiązujemy kontakt z uczniami ostatnich klas szkół średnich lub kończących edukację na uczelniach wyższych. Naszym zadaniem jest znalezienie najlepszych, najbardziej zmotywowanych i posiadających najwyższe kwalifikacje młodych ludzi, którzy myślą o podjęciu stałego zatrudnienia.

Dziękuję za rozmowę.

 

gemius

Wyniki badania GEMIUS/PBI dla wybranych węzłów w Marcu 2021r.

Ranking Użytkownicy
(real users)
  1. GoWork.pl 4 014 360
  2. linkedin.com 3 587 328
  3. olx.pl 3 276 288
  4. jooble.org 3 086 424
  5. pracuj.pl 3 054 024
AUDIT Doradztwo Personalne Sp. z o.o.