ATRIUM SPÓŁKA JAWNA M.T. PIECHOWICZ

Dodaj opinię

Polityka jakości

Polityka jakości

 

Firma Atrium jako jeden z pierwszych producentów w Unii Europejskiej posiada prawo do znakowania swoich wyrobów znakiem CE zgodnie z posiadaną Europejską Oceną Techniczną, która została wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, jako autoryzowanego i notyfikowanego członka EOTA (European Organisation for Technical Assessment). Specjalizacja oraz doświadczenie w zakresie projektowania, produkcji schodów i balustrad, a także utrzymania norm jakości i stałego nadzoru, jest podstawą ciągłego rozwoju firmy ATRIUM. W produkcji schodów w Europie zajmujemy czołową pozycję. Dobra opinia o produktach, wzrost produkcji i sprzedaży eksportowej, jak również stały rozwój współpracy z dotychczasowymi firmami na poszczególnych rynkach wymaga perfekcyjnego wywiązywania się z przyjętych zobowiązań, przepisów prawa oraz wyprzedzania oczekiwań klientów oraz użytkowników naszych wyrobów.

Dbamy o ciągłe rozszerzenie palety oferowanych produktów, dostosowując je do indywidualnych życzeń nabywców z różnych krajów Europy, a także rozwijamy ich walory użytkowe, estetykę i bezpieczeństwo użytkowania. Przestrzegamy etycznych i prawnych zasad prowadzenia biznesu, utrzymując i doskonaląc partnerskie relacje z odbiorcami, dostawcami oraz zainteresowanymi stronami.

Dążymy do:

  • oferowania klientom najlepszych spośród dostępnych na rynku wyrobów, które stale ulepszamy;
  • rozwijania procesu badań i kontroli wyrobów;
  • stałego podnoszenia kwalifikacji i umiejętności pracowników z zakresu profesjonalnych technik obsługi klienta i aspektów technicznych oferowanych wyrobów oraz usług;
  • doskonalenia się i bycia Ambasadorem dobrej polskiej jakości w Europie i na całym świecie.

www.atriumsystem.eu

Nie bądź obojętny na problemy w firmie!

Jeśli potrzebujesz wsparcia i chcesz ostrzec innych użytkowników o sytuacji dotyczącej mobbingu w firmie, skontaktuj się z nami pod adresem zgloszenie@gowork.pl

*Zgłoszenie wiążę się z dostarczeniem dowodów oraz kontaktem z mediami.

Dane kontaktowe

Pracowałeś w tej
firmie?
Zostaw opinię!