Opinie o Argonaut Międzynarodowa Szkoła Podstawowa w Warszawa

Sylwia Dąbrowska Dyrektor Argonaut Międzynarodowa Szkoła Podstawowa
Jest nauczycielem mianowanym, absolwentką pedagogiki wieku dziecięcego oraz podyplomowych studiów z zakresu logopedii.

Argonaut Międzynarodowa Szkoła Podstawowa

Prywatna placówka oświatowa pod jednym dachem mieszcząca przedszkole, szkołę podstawową oraz gimnazjum.

Co wyróżnia Szkołę Argonaut na tle innych prywatnych placówek oświatowych?  

Wydaje mi się, że największym wyróżnikiem jest wdrażany w naszej szkole Program Przedsiębiorczości. Krótko mówiąc - uczymy dzieci myślenia „pod prąd”. Decydującą rolę odgrywają w tym nauczyciele, których zadaniem jest zachęcanie uczniów do znajdowania nieszablonowych rozwiązań, motywowanie, nauka wyznaczania celów i konsekwentnej ich realizacji, ale też wyciągania wniosków z porażki. Chcemy, by relacje nauczyciela z uczniami przypominały relacje mistrz-uczeń. Innym elementem programu przedsiębiorczości są m.in. obowiązkowe zajęcia szachowe w kl. 0-III szkoły podstawowej oraz w przedszkolu, drugi język obcy (do wyboru niemiecki lub hiszpański) już w trzeciej klasie (od 2017/2018 – od klasy pierwszej), albo cykl inspirujących, anglojęzycznych wykładów prowadzonych przez znanych naukowców, biznesmenów, artystów czy sportowców za pośrednictwem komunikatora Skype. Dodam też, że w ramach rozszerzonego programu nauki języka angielskiego, w tym języku prowadzone są wybrane zajęcia z niektórych przedmiotów m.in.: z wychowania fizycznego, muzyki, matematyki, przyrody.

Na czym polega specyfika szkoły międzynarodowej?

Duży procent naszych uczniów to obcokrajowcy, a wielokulturowość to kolejny z wyróżników Szkoły Argonaut. Wspieramy takich uczniów w nauce języka, prowadząc dodatkowe zajęcia z języka polskiego jako obcego. Pokazujemy im nasze tradycje, ale zachęcamy też, aby i oni mówili o swoich zwyczajach i kulturze. W efekcie często do szkolnego kalendarza włączamy obchody świąt z różnych stron świata. Uczniowie polskiego pochodzenia w sposób zupełnie naturalny wchodzą w interakcje z rówieśnikami zza granicy. Oprócz kształtowania postawy otwartości  i tolerancji, ma to i taką zaletę, iż poznają elementy języka swoich kolegów, a wszyscy razem doskonalą swój angielski, w którym często, przynajmniej na początku, najłatwiej jest się im porozumieć. Poza tym nasi absolwenci pracować będą w globalnej wiosce, zatem wielokulturowość szkoły jest doskonałym do tego przygotowaniem. 

Przejdźmy do Państwa kadry. Jak przebiega proces rekrutacyjny?

Po dokonaniu pierwszej weryfikacji ogłoszeń (spełniających warunki formalne) zapraszamy kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną z dyrektorem szkoły. W trakcie rozmowy mają okazję zaprezentować swoją wiedzę, umiejętności i spojrzenie na pracę w przedszkolu czy też szkole. W trakcie rozmowy kandydat odpowiada na pytania dyrektora. Po zakończeniu rekrutacji kontaktujemy się ze wszystkim zaproszonymi kandydatami – bez względu na decyzję. Z osobami, które pomyślnie przeszły rekrutację – podpisujemy umowę.

W jaki inny sposób wspierają Państwo rozwój zawodowy nauczycieli? 

Z jednej strony możliwy jest awans zawodowy zgodny z Kartą Nauczyciela oraz awans adekwatny do potrzeb i specyfiki naszej placówki. Z drugiej zaś ułatwiamy pracę, chociażby nauczycielom - rodzicom, którzy mogą liczyć na dostosowanie harmonogramu zajęć do potrzeb wychowawczych. Inny przykładem wsparcia rozwoju jest oddanie nauczycielom inicjatywy przy tworzeniu kółek zainteresowań, które będą prowadzić. To też stanowi formę zawodowej realizacji, pozwala udoskonalać swoje umiejętności mentorskie. 

Czy szkoła prowadzi szkolenia dla pracowników?

Tak, realizujemy szkolenia wg. potrzeb nauczycieli. Wymienić mogę m.in. kompas kreatywności; ocenianie kształtujące; pracę z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Szkoła deleguje również nauczycieli na zewnętrzne szkolenia indywidualne lub grupowe.

Czy szkoła zatrudnia praktykantów, stażystów? Szkoła zatrudniając nauczycieli bierze przede wszystkim pod uwagę spełnianie warunków formalnych (wykształcenie kierunkowe) oraz zaangażowanie, chęci do pracy, kreatywność, itp. – zatem na pracę ma szansę zarówno stażysta, jak i nauczyciel z 20-letnim stażem.

 

Nauczycieli jakich przedmiotów poszukują Państwo najczęściej? Nauczycieli języków obcych (j. angielski, j. hiszpański, j. niemiecki, j. francuski, itd.) oraz edukacji początkowej – a ma to związek z rosnącą z roku na rok liczbą naszych uczniów.   

Jakimi kanałami prowadzony jest proces rekrutacji?

Ogłoszenia o pracę zamieszczamy na stronach m.in. kuratorium oraz tych portali ogłoszeniowych, które są najczęściej odwiedzane przez kadrę dydaktyczną. Poszukujemy również kadry we współpracy z firmami specjalizującymi się w zatrudnianiu kadry obcojęzycznej. 

Kasia jest ciekawa czy poszukujecie osób do działu administracji?

Aplikację można składać cały rok. Jeżeli uznamy, że oferta jest atrakcyjna lub też poszukujemy aktualnie pracownika administracji – zaprosimy na rozmowę.

Paweł pyta o możliwość zatrudnienia jako nauczyciel języka angielskiego. Jest świeżo po studiach.

Zapraszamy do kontaktu. W rekrutacji pracowników ich wiek nie ma znaczenia – zatrudniamy zarówno „świeżych” absolwentów uczelni wyższych, jak i pracowników z bardzo zaawansowanym stażem. 

Majka chciałby wiedzieć czy pracownicy mogą liczyć na umowę o pracę?

Tak. Z osobą, z którą nawiązujemy współpracę podpisujemy umowę o pracę.

Dziękujemy za rozmowę.

gemius

Wyniki badania GEMIUS/PBI dla wybranych węzłów w Listopadzie 2019r.

Ranking Użytkownicy
(real users)
  1. GoWork.pl 3 115 175
  2. olx.pl 2 736 098
  3. pracuj.pl 2 718 511
  4. linkedin.com 2 689 259
Argonaut Międzynarodowa Szkoła Podstawowa
2/5 Na podstawie 241 ocen.
Argonaut Międzynarodowa Szkoła Podstawowa