Wywiad z Izabela Czaplicka z ALVO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Miniaturka
Izabela Czaplicka
kierownik działu personalnego ALVO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Absolwentka Podyplomowych Studiów w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na kierunku Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Z firmą związana od 20 lat. Praca z ludźmi przynosi jej wiele satysfakcji. Od kilkunastu lat odpowiada za całokształt funkcjonowania Działu Personalnego oraz procesy HR. Uważa, że w każdym człowieku drzemie potencjał, należy go tylko wyzwolić, nadać odpowiedni kształt i umiejętnie nim zarządzać. Interesuje się psychologią. Uwielbia rock progresywny oraz wyprawy motocyklowe.

ALVO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.

Ofertę produktową ALVO tworzą proste wyroby medyczne, jak i zaawansowane rozwiązania premium oraz systemy IT dedykowane dla szpitali, przede wszystkim dla bloków operacyjnych. Uzupełniają ją usługi, takie jak: wsparcie projektowe, szkolenia oraz konsultacje techniczne.
ALVO to rodzinna firma, zatrudniająca 250 pracowników, która z powodzeniem konkuruje na rynku z międzynarodowymi koncernami. Przez prawie ćwierć wieku rosła nie tylko skala, ale też zakres działalności firmy ALVO. Obecnie firma szczyci się prawie 80 tysiącami metrów kwadratowych zainstalowanych paneli ściennych w salach operacyjnych w ponad 50 krajach świata. Nie bez znaczenia w procesie budowania przewagi rynkowej w kontekście zdolności firmy do konkurowania jest kultura organizacyjna ALVO.

Firma ALVO powstała ponad 25 lat. Jak wyglądały jej początki?

Początek lat 90-tych wyzwolił polską inicjatywę w zakresie prywatnej przedsiębiorczości oraz otworzył przed polskimi firmami nowe perspektywy biznesowe. Firma ALVO, wówczas funkcjonująca pod nazwą Gastrometal, na fali dynamicznie rozwijającej się gospodarki, uczyła się wolnego rynku i reguł nim rządzących, rozwijając swoje portfolio stopniowo od wyposażenia gastronomicznego, po drobne wyposażenie gabinetów medycznych, weterynaryjnych, zanim ostatecznie zdobyła pozycję producenta wyposażenia do sal operacyjnych. Kolejne lata istnienia ALVO koncentrowały się na poszukiwaniu najbardziej skutecznych metod i sposobów konkurowania na różnych rynkach eksportowych. Źródła przewagi konkurencyjnej ewoluowały: początkowo ALVO wyróżniała atrakcyjniejsza od dominujących, głównie niemieckich marek cena. Wraz z rozwojem firmy, wzrostem zaufania do marki ALVO i wizerunkiem sprawdzonego wykonawcy sal operacyjnych elementem przewagi konkurencyjnej stała się przede wszystkim jakość produktów, głównie w kontekście efektów klinicznych, a także relacje z klientami, sprawność operacyjna, dodatkowe usługi (projektowanie, wizualizacje, doradztwo).

Jakie były kluczowe momenty w historii firmy ALVO?

Przełomowy dla działalności ALVO był rok 2011. ALVO, wspólnie z niemiecką firmą Dräger otworzyło pierwsza szkoleniową salę operacyjną w Mumbaju, Indie. Kolejne podobne centra doświadczeń klienta powstały w Rijadzie, Dubaju, Johhanesburgu, Cadolzburgu, Kopenhadze i Śmiglu. Wyniki sprzedażowe na wymienionych rynkach pokazują, że asystując klientom, służąc specjalistyczną wiedzą i doradztwem można rozwijać biznes na zupełnie innym poziomie, niż konkurencja.

  

Co w perspektywie minionych lat uznałaby Pani za największy sukces firmy?

Rosnąca rywalizacja na rynku wymusza dziś na organizacjach wchodzenie na coraz wyższe poziomy konkurowania i poszukiwanie nowych jego form. Firma ALVO działa na wysoce specjalistycznym rynku rozwiązań z zakresu technologii medycznych i wyposażenia medycznego. Obecnie konkuruje z największymi międzynarodowymi korporacjami, takimi jak Getinge (grupa Maquet), Hill-Rom (Trumpf Medical), Hospital Technik, Merivaara. Mówiąc o największym sukcesie, przychodzi mi na myśl przede wszystkim zaufanie do marki, powracający klienci, stali partnerzy biznesowi (z większością dystrybutorów współpracujemy od ponad 10 lat).

Dziś ALVO buduje swoją pozycję na rynku w oparciu o wyjątkowe wartości zwiększające higienę i ergonomię pracy na bloku operacyjnym. W 2015 roku ALVO wprowadziło na rynek nowoczesną myjnię chirurgiczną, której zadaniem było zwiększenie skuteczności chirurgicznego mycia rąk i zabezpieczenie przed zakażeniami okołooperacyjnymi, dzięki zastosowaniu syfonu do dezynfekcji rur i odpływów, materiałów z dodatkiem powłok anty-bakteryjnych, bezdotykowej obsłudze oraz ergonomicznemu zarządzaniu akcesoriami i odpadami. Produkt spotkał się z dużym uznaniem wśród personelu medycznego wyższego i niższego szczebla.

Co Państwa wyróżnia jako pracodawcę?

Zarząd Spółki motywuje pracowników, organizując między innymi sesje co-designu dla konstruktorów i warsztaty z wdrażania innowacji metodą design thinking. Skutkiem projektu badawczo-rozwojowego jest wspomniana wyżej myjnia chirurgiczna, zaprojektowana na podstawie badań i obserwacji przeprowadzonych w wybranych szpitalach w Polsce i wywiadów z przedstawicielami z 5 krajów zagranicznych. Zarząd dba, by wszyscy pracownicy Spółki rozumieli, że za wiedzę klienci zawsze będą chcieli płacić. Innowacyjne przedsiębiorstwo musi być lepsze i dostarczać wartość dodaną.

Firma realizuje usprawnienia w sposób systemowy, posługując się metodyką Lean, zakładającą ciągłe doskonalenie procesów i przynoszenie wartości dodanej dla klienta przez eliminację strat.

  

Jak wygląda proces rekrutacji nowych pracowników do firmy ALVO?

Proces rekrutacyjny przebiega u nas według ściśle określonych reguł. Na początku tworzony jest profil kandydata. Określa on kogo szukamy, jakich kompetencji, cech osobowościowych i postaw oczekujemy. Następnie po wstępnej selekcji, wybranych kandydatów zapraszamy na rozmowę kwalifikacyjną, która odbywa się w siedzibie firmy. Zależy nam, aby kandydat mógł poznać firmę i zobaczyć środowisko pracy. Rozmowa dzieli się na kilka etapów. Pytania, które zadajemy kandydatom mają na celu jak najlepsze ich poznanie. Pytamy o preferencje, sprawdzamy kompetencje i zachowania. Następnie opisujemy stanowisko pracy (nie zapominając o określeniu trudności z jakimi może spotkać się przyszły pracownik) i zadania po to, aby kandydat mógł sprawdzić i zweryfikować swoje wyobrażenie na temat oferowanej pracy. Kandydaci zapraszani są również na tzw. Warsztaty, które stanowią drugi etap rozmów. Osoby ubiegające się o stanowisko poddawane są próbie w realnym środowisku pracy. Na tym etapie kandydaci wykonują różnego rodzaju zadania. Sprawdzamy ich kompetencje i umiejętności. Dla kandydata stanowi to również ciekawe doświadczenie. Może on skonfrontować swoje wyobrażenie dotyczące pracy z rzeczywistością.

Jakich pracowników obecnie Państwo poszukują?

Na ten moment prowadzimy równolegle kilka projektów rekrutacyjnych: poszukujemy konstruktorów, specjalistów ds. systemów zintegrowanych, specjalistów ds. eksportu i sprzedaży krajowej, ślusarzy oraz montażystów.

   

Gdzie zamieszczają Państwo informacje o nowych ofertach pracy?

Informacje o wolnych wakatach umieszczamy na naszej stronie internetowej i portalach społecznościowych. Zanim jednak zdecydujemy się na szukanie kandydatów spoza firmy, przeprowadzamy rekrutację wewnętrzną. Dajemy przez to również możliwość naszym pracownikom aplikowania na te stanowiska pracy.

Nasz czytelnik pyta, jak przygotować się dobrze do rozmowy kwalifikacyjnej w Państwa firmie?

Najlepiej, aby kandydat dokładnie zapoznał się z treścią ogłoszenia. Zwrócił uwagę na zadania, wymagania, które się z nim wiążą. Warto zajrzeć na naszą stronę internetową, poszukać informacji na temat przyszłego pracodawcy oraz zapoznać się z jego branżą. Zalecamy przygotować sobie pytania, które kandydata nurtują. Ważne, aby osoba ubiegająca się o wolny etat kierowała się zasadą szczerości z nami, żeby wierzyła w siebie i swoje możliwości.

Na Państwa stronie internetowej czytamy: „Jesteśmy otwarci na utalentowanych ludzi”. Jakie wymagania stawiają Państwo przed kandydatami?


Firma Alvo to miejsce, w którym spotykają się ludzie, którym rozwój i nowe wyzwania wyznaczają kierunek codziennej pracy. Dlatego to idealne miejsce dla tych, którzy są otwarci na zmiany, kreatywnie podchodzą do problemów, są innowacyjni. Są zaangażowanymi specjalistami w swojej dziedzinie. Ze względu na specyfikę naszej pracy poszukujemy osób samodzielnych, energicznych. Osób otwartych na rozwój, na siebie i innych, z potencjałem i potrafiących odnaleźć się w różnych sytuacjach.

Na jakie benefity mogą liczyć pracownicy firmy?

Oprócz motywacji płacowej, w skład której wchodzi system premiowy firma umożliwia pracownikom dostęp do prywatnej opieki medycznej, ubezpieczenia grupowego. Pracownik może wykupić ubezpieczenie dla siebie i swojej rodziny. Działa u nas również program Eureka, gdzie pracownicy mogą zgłaszać swoje pomysły dotyczące usprawnień, rozwiązania jakiegoś problemu, czy zwrócić uwagę na zupełnie coś nowego, innowacyjnego. Najlepsze pomysły, które zostają wdrożone są nagradzane premią.

W jaki sposób inwestują Państwo w rozwój swoich pracowników?

Przede wszystkim staramy się stwarzać pracownikom możliwość pracy w stale rozwijającym się środowisku, gdzie duży nacisk kładzie się na jakość pracy, możliwość obcowania z nowoczesnymi technologiami oraz bogatą wiedzą naszych doświadczonych ekspertów. Pracownicy często uczestniczą w ambitnych projektach. Firma dofinansowuje studia, szkolenia, bądź kieruje na nie swoich pracowników. Od pewnego czasu prężnie działa u nas „Szlifiernia diamentów” dzięki której wspierany jest rozwój pracowników i tworzona indywidualna ścieżka ich kariery. W projekcie tym koncentrujemy się na silnych stronach pracowników oraz staramy się tworzyć procesy rozwoju skoncentrowane na wzmacnianiu atutów. Kluczowe znaczenie ma dopasowanie potencjału danego pracownika do pełnionej przez niego funkcji.

Jakie szkolenia podnoszące umiejętności, wiedzę i kwalifikacje Państwo oferują?

Naszym pracownikom oferujemy szereg szkoleń wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Szkolenia wewnętrzne zarówno dla nowo zatrudnionych pracowników, jak i pozostałych prowadzone są przez naszych wewnętrznych Managerów Produktu. Szkolenia zewnętrzne

(w zależności od potrzeb) prowadzone są przez profesjonalne firmy szkoleniowe, z którymi łączy nas wieloletnia współpraca. Pracownicy mają również możliwość odbycia szkoleń zagranicznych.

Czy organizują Państwo spotkania, imprezy integracyjne dla pracowników?

Tak, to już firmowa tradycja. Co roku organizujemy spotkania integracyjne nie tylko dla naszych pracowników, ale również dla ich rodzin. Staramy się, aby zarówno tematyka tych wspólnych spotkań oraz atrakcje nie powtarzały się. Spotkania integracyjne połączone są z wspólną zabawą, konkursami dla dzieci i dorosłych. Staramy się aby przy okazji tych spotkań promować zdrowie, stąd często mają one sportowy charakter.

Ponadto w okresie przedświątecznym spotykamy się, aby krótką refleksją dokonać podsumowania kończącego się roku i poznać plany na najbliższą przyszłość.

Czy przewidują Państwo programy stażowe i przyjmują praktykantów?

W zasadzie co roku zgłaszają się do nas praktykanci i studenci z różnych szkół i uczelni. Umożliwiamy im zapoznanie się ze specyfiką pracy w poszczególnych działach firmy. Dzięki temu oni zdobywają pierwsze doświadczenia zawodowe, a firma szansę na wykwalifikowanego pracownika.

Jakie są plany rozwoju firmy na najbliższe lata?

Firma zamierza dalej umacniać swoją pozycję w sektorze medycznym, oferując zarówno zaawansowane rozwiązania dedykowane rynkom dojrzałym, jak i rozwijając współpracę na rynkach Dalekiego Wschodu.

gemius

Wyniki badania GEMIUS/PBI dla wybranych węzłów w Marcu 2021r.

Ranking Użytkownicy
(real users)
  1. GoWork.pl 4 014 360
  2. linkedin.com 3 587 328
  3. olx.pl 3 276 288
  4. jooble.org 3 086 424
  5. pracuj.pl 3 054 024
ALVO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
4.4/5 Na podstawie 118 ocen.
ALVO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.