Opinie o Aldesa Polska Services Sp. z o.o. w Kraków

Artur Łeszczyński Dyrektor marketingu i komunikacji Aldesa Polska Services Sp. z o.o.
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. W Aldesa Polska zajmuje się PR-em, komunikacją oraz koordynowaniem aktywności marketingowych.

Jakimi projektami głównie się zajmujecie?

Działamy na terenie całego kraju jako generalny wykonawca obiektów i infrastruktury w sektorze przemysłowym, energii odnawialnej, budownictwie kubaturowym oraz infrastrukturze drogowej i kolejowej. Naszymi klientami są także wyższe uczelnie, w tym Uniwersytet Jagielloński i Uniwersytet Warszawski. Aldesa Polska jest także deweloperem oraz zarządcą budynku biurowego klasy A Diamante Plaza w Krakowie.

Angażujecie się w energię odnawialną. Na czym polega to zaangażowanie?

Aldesa Polska jest doświadczonym wykonawcą projektów rozwoju energii odnawialnej. Robimy to globalnie, ale także w Polsce, szczególnie jeśli chodzi o budowę farm wiatrowych. Do tej pory zrealizowaliśmy kilka dużych inwestycji w tym zakresie, w tym w Lubartowie, Karwicach, Resku i Wicku.

Aldesa Polska ma swoje korzenie w madryckiej firmie budowlanej Aldesa Group. W jaki sposób doszło do tej hiszpańskiej ekspansji na nasz rynek?

W Polsce firma rozpoczęła swoją aktywność w 2007 roku w Krakowie. Obecnie działamy na terenie całego kraju jako generalny wykonawca obiektów w sektorze przemysłowym, energii odnawialnej, budownictwie kubaturowym oraz infrastrukturze drogowej.

  

Jak liczny jest Wasz zespół?

Obecnie to około 350 osób. Głównie zatrudniamy kierowników robót elektrycznych, sanitarnych i konstrukcyjnych, ale również inżynierów o różnych specjalizacjach, kadrę administracyjną i prawników. W naszym zespole mamy także senior i project managerów, dyrektorów kontraktów i dyrektorów poszczególnych sektorów budowlanych.

Jesteście częścią międzynarodowej Grupy Aldesa. Na czym polega działalność hiszpańskiej centrali?

Grupa Aldesa powstała w 1969 roku i ma swoją siedzibę w Madrycie. Jest ona jedną z dziesięciu największych firm budowlanych w Hiszpanii i posiada rozbudowaną sieć oddziałów i biur w Europie, Ameryce Północnej, Ameryce Południowej i Azji. Działalność Grupy Aldesa w branży budowlanej obejmuje wszystkie rodzaje prac z zakresu budownictwa wodno-lądowego i kubaturowego. Firma rozszerzyła również swoją działalność na sektory: koncesje, inżynieria, nieruchomości oraz energia.

Można chyba więc śmiało stwierdzić, że wzrost Grupy w ostatnich latach jest dowodem dobrze ugruntowanej pozycji firmy i jej zdolności w zakresie obsługi dowolnej wielkości i złożoności projektów?

To bardzo trafna opinia. Atutem firmy jest umiejętność adaptacji do zmieniających się wymagań rynku i potrzeb klientów. Przez ponad 40 lat firma dostosowała się do zmiennych warunków na rynku oraz wymagań klientów, spełniając najwyższe standardy jakości i bezpieczeństwa. Jednocześnie zachowując dbałość o świadomość ekologiczną oraz terminowo wykonując projekty.

    

Jakie prowadzicie działania promujące Waszą markę na rynku?

Staramy się budować wizerunek na bazie swoich największych przewag czyli wiedzy pracowników i globalnego doświadczenia. Nasza obecność w mediach opiera się właśnie przede wszystkim na tych fundamentach. Udzielamy eksperckich komentarzy, dzielimy się naszymi największymi osiągnięciami, prezentujemy merytoryczną stronę naszych projektów.

Edukujecie młode pokolenia poprzez warsztaty. Czego podczas tych zajęć można się nauczyć?

Zrealizowaliśmy kilka tego rodzaju inicjatyw. Od pewnego czasu Aldesa Nowa Energia organizuje warsztaty edukacyjne dla dzieci ze szkół, które przez zabawę pokazują, czym jest elektryczność i jak się z nią obchodzić. Założeniem i celem projektu jest, aby już od najmłodszych lat wzmacniać świadomość tego, czym jest prąd, jakie przynosi korzyści, ale też jak unikać niebezpieczeństw związanych z jego użytkowaniem. Przedsięwzięcie Aldesy jest organizowane w 18 szkołach, ze wszystkich 11 gmin, przez które przebiega linia elektroenergatyczna, którą budujemy. W czasie warsztatów uczestnicy dowiadują się, czym są ładunki elektryczne oraz jakie mają właściwości. Poznają zjawisko elektryzacji ciał. Przekonują się, czym są izolatory oraz co je różni od przewodników. Budują prosty silnik elektryczny. Wszystko odbywa się poprzez zabawę. Uczniowie mają możliwość zrobienia specjalnych „burzowych” fryzur, przekazania koledze „elektrycznego żółwia” oraz wywołania wyładowań podobnych do prawdziwych piorunów.

W Waszej branży nie zdobywa się klientów poprzez ogłoszenia. W jaki sposób to robicie?

Przede wszystkim staramy się brać udział w największych przetargach. Dotyczy to głównie rozwoju w Polsce infrastruktury drogowej, kolejowej, przemysłowej i energetycznej. W związku z tym nasz dział przetargów jest jednym z najważniejszych dla długoterminowego funkcjonowania firmy. Jednocześnie coraz mocniej ubiegamy się o udział w projektach sektora prywatnego, szczególnie w zakresie inwestycji przemysłowych i budowlanych. Z tego powodu rozwijamy dział odpowiedzialny za kontakty bezpośrednie z inwestorami. Nie bez znaczenia jest również udział przedstawicieli firmy w różnego rodzaju wydarzeniach branżowych.

Jakimi kanałami poszukujecie nowych pracowników?

Głównie poprzez portale internetowe. Przy bezpośrednim poszukiwaniu wykorzystujemy portale linkedin.com oraz goldenline.pl. Wykorzystujemy również naszą bazę kandydatów i swoje kontakty z poprzednich miejsc pracy.

Ułatwiacie także start do kariery młodemu pokoleniu. Czym jest projekt "Aldesa Academy"?

To trzyletni program kariery, przeznaczony dla absolwentów bądź studentów uczelni technicznych, zainteresowanych aktywnym rozwojem własnej osoby jak również kariery zawodowej we wszystkich branżach budowlanych. Program umożliwia zatrudnienie w Krakowie, Gliwicach, Warszawie, Gdańsku, Olsztynie lub Poznaniu. Ponadto w najbliższym czasie zamierzamy rozpocząć współpracę z biurami karier najbardziej renomowanych polskich uczelni technicznych. Naszym celem jest poszerzenie oferty stażów z perspektywą zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę.

 

Jakie umiejętności sprawdzacie podczas rekrutacji?

Oczywiście zależy to od stanowiska oraz wymagań. Najogólniej rzecz ujmując sprawdzamy twarde umiejętności i wymagania, czyli na przykład posiadane uprawnienia i znajomość języków obcych. Weryfikujemy również umiejętności miękkie. Chodzi tu o osobowość kandydata, kompetencje społeczne, chęć rozwoju oraz umiejętność pracy w stresie.

Co z aktywnością poza miejscem pracy?

Kilka razy w roku organizujemy imprezy firmowe, szkolenia, a także cykliczne zjazdy kadry kierowniczej. Aktywnie bierzemy udział w różnego rodzaju wydarzeniach sportowych. Nasi pracownicy startowali na przykład w Runmageddonie czy Ekidenie.

Jaki opracowaliście system wynagrodzeń?

Czynimy stałe i oparte o obiektywne kryteria starania, by był on sprawiedliwy czyli oddający rzeczywisty wkład każdego z naszych pracowników w rozwój organizacji. Podstawą wynagrodzenia osób zatrudnionych jest umowa o pracę ze stałą podstawą, która podlega rocznej weryfikacji w oparciu o funkcjonujący w firmie system oceny pracownika. Ponadto, oprócz stałej pensji pracownicy podlegają rocznej ocenie osiąganych przez nich wyników, które nagradzane są rocznymi premiami. Ich wysokość uzależniona jest nie tylko od osiąganych wyników, ale również związana jest z odpowiedzialnością i decyzyjnością stanowiska pracy.

Jakie macie pomysły na najbliższe lata?

Aldesa Polska w ciągu 10 lat obecności na polskim rynku osiągnęła znaczącą pozycję konkurencyjną, stając się jednocześnie dojrzałą organizacją i silnym członkiem Grupy Aldesa. Świadczy o tym choćby wzrost zatrudnienia. W ciągu zaledwie kilku lat z kilkunastu osób w 2007 roku, staliśmy się organizacją zatrudniającą prawie 400 pracowników. W najbliższych latach chcemy kontynuować ten wzrost, stale się rozwijając i podnosząc nasze instytucjonalne know-how. Zamierzamy osiągnąć ten cel poprzez zwiększenie portfela zamówień w sektorze prywatnym, zarówno w zakresie projektów przemysłowych, jak i kubaturowych. Ponadto Aldesa Polska planuje również ekspansję poza granicami Polski. Mam tu na myśli kraje sąsiedzkie.

Joanna Koczaj-DyrdaJoanna Koczaj-Dyrda
Ofiara mobbingu -Radca prawny
Zero tolerancji dla mobbingu w firmie!

Byłeś świadkiem?
Dodaj opinie na www.gowork.pl/opinie

Potrzebujesz wsparcia?
Skontaktuj się z Panią Joanną Koczaj-Dyrda: zgloszenie@gowork.pl

Aldesa Polska Services Sp. z o.o.