Akademia WSB

1 Dodaj opinię

Aktualności

Pracodawca

 Aktualność

Szóstka dla Akademii WSB!


Akademia WSB znalazła się na 6 miejscuw Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2019, zajmując jednocześnie najwyższą pozycję spośród uczelni niepublicznych spoza Warszawy, a kierunek Pedagogika, prowadzony przez Akademię WSB, znalazł się na 4 miejscu wśród wszystkich publicznych i niepublicznych uczelni z całej Polski.


Wyniki Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2019 ogłoszono 12 czerwca 2019 r. Wśród kilkudziesięciu parametrów, które brano pod uwagę podczas przygotowywania rankingu, Akademia WSB wyróżniła się m.in. bardzo wysokim potencjałem naukowym Uczelni (w szczególności bardzo liczną kadrą nauczającą ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora),  liczbą programów studiów prowadzonych w językach obcych oraz wysoką pozycją absolwentów na rynku pracy (kryterium uwzględnia wysokość zarobków absolwentów danej uczelni oraz wskaźniki ich zatrudnienia według ogólnopolskiego badania Ekonomiczne Losy Absolwentów przeprowadzonego przez MNiSW z wykorzystaniem danych ZUS).


W rankigu kierunków kształcenia Akademia WSB została bardzo wysoko sklasyfikowana m.in. za kształcenie na kierunkach:


Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2019 odzwierciedla wszystkie istotne wymiary i funkcje szkoły wyższej: badawcze, dydaktyczne, społeczne i związane z transferem wiedzy. Ranking oparty jest o 30 wskaźników, pogrupowanych w 7 kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Innowacyjność, Potencjał Naukowy, Efektywność naukowa, Warunki kształcenia i Umiędzynarodowienie.
Badanie wskazywane jest jako jedno z najbardziej rozbudowanych rankingów edukacyjnych na świecie, a zastosowanie odpowiedniej metodologii i wiarygodności badania potwierdza międzynarodowy certyfikat jakości.

Sprawdź

Pomocna?
Tak2Nie5

Pracodawca

 Aktualność

Miło nam powitać wszystkich Użytkowników serwisu GoWork.pl 


Dziękujemy za zainteresowanie Akademią WSB i pozostawione opinie. Staramy się być obecni wszędzie tam, gdzie są poruszane kwestie dotyczące naszej uczelni, dlatego postanowiliśmy zabrać głos również na tym forum. Dołożymy starań, by odpowiedzieć na Państwa pytania i przedstawić rzetelny obraz uczelni wraz z warunkami zatrudnienia, jakie oferujemy naszej kadrze.

Akademia WSB jest działającą od 25 lat niepubliczną uczelnią akademicką. Przez te wszystkie lata działalności z powodzeniem realizujemy misję, jaką jest kształcenie praktyczne w przyjaznym studentom środowisku i tworzenie nowych perspektyw rozwoju. Nie byłoby to możliwe bez posiadania wysoko wykwalifikowanej kadry nauczającej oraz kompetentnych i zaangażowanych pracowników każdego innego szczebla.

Opinie obecnych i byłych pracowników o Akademii WSB są dla nas bardzo ważne – dzięki nim możemy udoskonalić funkcjonowanie naszej uczelni, czyniąc ją miejscem, w którym zarówno studenci, jak i pracownicy będą mogli rozwijać swoje talenty w przyjaznej i inspirującej atmosferze. Jesteśmy otwarci na dyskusję, ale nie o wszystkich sprawach możemy rozmawiać na forum. W przypadku zaobserwowania sytuacji niedozwolonych lub wymagających wyjaśnienia zapraszamy do kontaktu bezpośredniego pod adres agiertler@wsb.edu.pl Przekazane uwagi i spostrzeżenia będziemy mogli przeanalizować, a w przypadku rażących uchybień - wyciągnąć konsekwencje. Jednocześnie prosimy o pozostawianie merytorycznych komentarzy oraz zachowanie kultury wypowiedzi.

Pozdrawiamy, Akademia WSB.  

Pomocna?
Tak4Nie4
×
Zero tolerancji dla mobbingu w firmie!

Byłeś świadkiem?
Dodaj opinie na www.gowork.pl/opinie
Potrzebujesz wsparcia?
Skontaktuj się z Panią Joanną Koczaj-Dyrda zgloszenie@gowork.pl

Joanna Koczaj-Dyrda
Joanna Koczaj-Dyrda Ofiara mobbingu - Radca prawny