Akademia WSB

1 Dodaj opinię

Aktualności

Pracodawca

 Aktualność

„Bądźcie odważni, bądźcie bohaterami własnego życia” – takie słowa Rektor Akademii WSB dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB skierowała do studentów podczas jubileuszowej 25. Inauguracji Roku Akademickiego w Akademii WSB.

Uroczystość odbyła się 8 października 2019 r.

W uroczystości, która odbyła się w Pałacu Kultury Zagłębia w Dąbrowie Górniczej, udział wzięło blisko 700 gości, w tym przedstawicieli środowiska naukowego, przedstawicieli administracji państwowej i samorządowej, przedstawicieli biznesu, studentów i przyjaciół Akademii WSB.

Tradycyjne „Quod Bonum, Felix, Faustum Fortunatumque sit - Oby wypadło dobrze, szczęśliwie i pomyślnie!” poprzedziło multimedialne przemówienie inaugurujące rok akademicki 2019/2020, w którym JM Rektor Akademii WSB dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB odniosła się do jubileuszu 25 lat uczelni. Podkreślając dotychczasowe osiągnięcia, które są udziałem całej społeczności akademickiej Akademii WSB, Rektor zaznaczyła, że są jednocześnie dobrym początkiem do dalszej pracy.

 
Uroczystości inaugurujące 25 rok akademicki w Akademii WSB były także okazją do wręczenia wyróżnień państwowych i uczelnianych, promocji habilitacyjnych i doktorskich.


Tradycyjnie najważniejszym momentem inauguracji roku akademickiego był Akt Immatrykulacji, który poprowadziła Rektor Akademii WSB dr Zdzisława Dacko-Pikiewicz, prof. AWSB oraz Prorektor ds. Nauki i Kształcenia dr hab. Katarzyna Szczepańska-Woszczyna, prof. AWSB. Po złożeniu ślubowania do grona Społeczności Akademickiej Akademii WSB zostali przyjęci studenci polscy i zagraniczni, a także doktoranci.

Witając blisko 2800 nowych studentów z kraju i zza granicy w społeczności Akademii WSB Rektor apelowała, aby byli odważni, ale też wierni tradycjom akademickim i wartościom takim jak prawda, uczciwość, szacunek wobec innych i samych siebie.

O Akademii WSB
Akademia WSB jest obecnie najwyżej ocenianą uczelnią niepubliczną spoza Warszawy (wg Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2019. Uczelnia posiada uprawnienia do prowadzenia postępowania w sprawie nadania tytułu profesora nauk ekonomicznych oraz stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości oraz 3 uprawnienia do nadawania stopnia doktora: w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauki o zarządzaniu i jakości, doktora nauk społecznych w dyscyplinie pedagogika oraz doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Uczelnia posiada wydziały zamiejscowe w Cieszynie, Olkuszu, Żywcu i Krakowie,  kształci na 19 kierunkach studiów I i II stopnia, jednolitych studiach magisterskich, prowadzi studia dualne, realizuje studia Executive MBA oraz MBA z partnerem kierunku EY Academy of Business. Jest liderem w kształceniu podyplomowym z ofertą ponad stu kierunków studiów podyplomowych, prowadzi szkołę doktorską, studia doktoranckie oraz seminaria doktorskie. Ofertę uczelni uzupełniają działania z obszaru kształcenia ustawicznego – uczelnia prowadzi Uniwersytety Dziecięce i Uniwersytety Trzeciego Wieku oraz kształci młodzież w ramach oferty „Otwartej Akademii Nauki” w szkołach średnich.
 
Uczelnia, która w roku akademickim 2019/2020 obchodzi jubileusz 25-lecia, postrzegana jest jako mocne centrum akademickie, ośrodek badawczy, kulturalny, ale również przyjazny studentom, absolwentom i pracownikom, w każdym wieku i na każdym etapie drogi edukacyjnej i zawodowej. Uczelnia prowadzi interdyscyplinarne badania naukowe na światowym poziomie, pokonujące granice poszczególnych dyscyplin naukowych, a jej pozycję na rynku usług edukacyjną kształtują m.in. praktyczne programy kształcenia, doskonała kadra, wysoki poziom umiędzynarodowienia, aktywny udział w globalnym naukowym networkingu i współpraca z biznesem oraz rynkiem pracy.

Pomocna?
TakNie6

Pracodawca

 Aktualność

Szóstka dla Akademii WSB!


Akademia WSB znalazła się na 6 miejscuw Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2019, zajmując jednocześnie najwyższą pozycję spośród uczelni niepublicznych spoza Warszawy, a kierunek Pedagogika, prowadzony przez Akademię WSB, znalazł się na 4 miejscu wśród wszystkich publicznych i niepublicznych uczelni z całej Polski.


Wyniki Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2019 ogłoszono 12 czerwca 2019 r. Wśród kilkudziesięciu parametrów, które brano pod uwagę podczas przygotowywania rankingu, Akademia WSB wyróżniła się m.in. bardzo wysokim potencjałem naukowym Uczelni (w szczególności bardzo liczną kadrą nauczającą ze stopniem doktora habilitowanego lub tytułem profesora),  liczbą programów studiów prowadzonych w językach obcych oraz wysoką pozycją absolwentów na rynku pracy (kryterium uwzględnia wysokość zarobków absolwentów danej uczelni oraz wskaźniki ich zatrudnienia według ogólnopolskiego badania Ekonomiczne Losy Absolwentów przeprowadzonego przez MNiSW z wykorzystaniem danych ZUS).


W rankigu kierunków kształcenia Akademia WSB została bardzo wysoko sklasyfikowana m.in. za kształcenie na kierunkach:


Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2019 odzwierciedla wszystkie istotne wymiary i funkcje szkoły wyższej: badawcze, dydaktyczne, społeczne i związane z transferem wiedzy. Ranking oparty jest o 30 wskaźników, pogrupowanych w 7 kryteriów: Prestiż, Absolwenci na rynku pracy, Innowacyjność, Potencjał Naukowy, Efektywność naukowa, Warunki kształcenia i Umiędzynarodowienie.
Badanie wskazywane jest jako jedno z najbardziej rozbudowanych rankingów edukacyjnych na świecie, a zastosowanie odpowiedniej metodologii i wiarygodności badania potwierdza międzynarodowy certyfikat jakości.

Sprawdź

Pomocna?
Tak2Nie6

Pracodawca

 Aktualność

Miło nam powitać wszystkich Użytkowników serwisu GoWork.pl 


Dziękujemy za zainteresowanie Akademią WSB i pozostawione opinie. Staramy się być obecni wszędzie tam, gdzie są poruszane kwestie dotyczące naszej uczelni, dlatego postanowiliśmy zabrać głos również na tym forum. Dołożymy starań, by odpowiedzieć na Państwa pytania i przedstawić rzetelny obraz uczelni wraz z warunkami zatrudnienia, jakie oferujemy naszej kadrze.

Akademia WSB jest działającą od 25 lat niepubliczną uczelnią akademicką. Przez te wszystkie lata działalności z powodzeniem realizujemy misję, jaką jest kształcenie praktyczne w przyjaznym studentom środowisku i tworzenie nowych perspektyw rozwoju. Nie byłoby to możliwe bez posiadania wysoko wykwalifikowanej kadry nauczającej oraz kompetentnych i zaangażowanych pracowników każdego innego szczebla.

Opinie obecnych i byłych pracowników o Akademii WSB są dla nas bardzo ważne – dzięki nim możemy udoskonalić funkcjonowanie naszej uczelni, czyniąc ją miejscem, w którym zarówno studenci, jak i pracownicy będą mogli rozwijać swoje talenty w przyjaznej i inspirującej atmosferze. Jesteśmy otwarci na dyskusję, ale nie o wszystkich sprawach możemy rozmawiać na forum. W przypadku zaobserwowania sytuacji niedozwolonych lub wymagających wyjaśnienia zapraszamy do kontaktu bezpośredniego pod adres agiertler@wsb.edu.pl Przekazane uwagi i spostrzeżenia będziemy mogli przeanalizować, a w przypadku rażących uchybień - wyciągnąć konsekwencje. Jednocześnie prosimy o pozostawianie merytorycznych komentarzy oraz zachowanie kultury wypowiedzi.

Pozdrawiamy, Akademia WSB.  

Pomocna?
Tak4Nie5
Joanna Koczaj-DyrdaJoanna Koczaj-Dyrda
Ofiara mobbingu -Radca prawny
Zero tolerancji dla mobbingu w firmie!

Byłeś świadkiem?
Dodaj opinie na www.gowork.pl/opinie

Potrzebujesz wsparcia?
Skontaktuj się z Panią Joanną Koczaj-Dyrda: zgloszenie@gowork.pl

Akademia WSB