ADRO sp.j.

2.3 Dodaj merytoryczną opinię
Praca

Szukamy osób w zawodach:

 • monter kadłubów:  wymagane doświadczenie oraz dobra znajomość rys. technicznego
 • monter rurociągów:  wymagane doświadczenie oraz dobra znajomość rys. izometrycznego
 • monter konstrukcji stalowych i aluminiowych: wymagane doświadczenie oraz dobra znajomość rys. technicznego
 • spawacz: wymagane doświadczenie oraz aktualne certyfikaty spawalnicze (nie       akceptujemy książeczek spawalniczych)
 • malarz/piaskarz: wymagany dokument potwierdzający kwalifikacje tj. zaświadczenie o ukończeniu kursu lub ostatnie świadectwo pracy potwierdzające doświadczenie w zawodzie
 • szlifierz: wymagane co najmniej 2-letnie doświadczenie w zawodzie
   

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie dokumentów:

 
 1. Z uwagi na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO) Adro Sp. Jawna dostosowała procesy przetwarzania danych osobowych do nowych zasad które należy zaakpcetować w celu przystąpienia do procesu rekrutacji. 
 2. formularz osobowy, który należy wypełnić (każde pole powinno byc wypełnione, odpowiedzi: TAK, NIE, a w pozycjach dot. umiejętności proszę podać na jakim poziomie jest dana umiejętność, np dobra, słaba itp.)
 3. kserokopia dowodu osobistego, a w przypadku jego braku innego dokumentu tożsamości
 4. kserokopie wszystkich ważnych certyfikatów spawalniczych (spawacze)
 5. kserokopie wszystkich świadectw ukończenia kursów i uprawnień (wózki widłowe, poddźwignicowy, kurs cięcia i szczepiania, szkolenia BHP i pierwszej pomocy itp.)
 6. kserokopia książeczki żeglarskiej (jeśli jest)
 7. kserokopia ważnych badań lekarskich (jeśli są)
 8. kserokopia ostatniego świadectwa pracy w danym zawodzie
 9. kserokopie dokumentów działalności gospodarczej (jeśli jest) (NIP, regon, zgłoszenie działalności)

 

Powyższe dokumenty prosimy składać osobiście w naszym biurze lub mailowo na adres praca@adro-ships.com
Od pracowników oczekujemy fachowości i rzetelności.


 
 
 
 
ADRO sp.j.