Abp Poland Sp. z o.o.

1 Dodaj merytoryczną opinię

O nas

O nas
 

Inwestycje w Polsce. Dostawy na cały świat.

ABP Poland jest częścią ABP Food Group – wiodącej na rynkach światowych firmy z siedzibą w Irlandii, zajmującej się przetwórstwem wołowiny.

Od momentu utworzenia w 2011 roku polskiego oddziału grupy, firma rozwijała się, by osiągnąć zdolności przetwórcze mięsa pochodzącego z ponad 170 tysięcy sztuk bydła rocznie w trzech placówkach – dwóch ubojniach w Pniewach i Tykocinie oraz zakładzie zajmującym się rozbiorem mięsa w Kłosowicach.

Jesteśmy dostawcą wysokiej jakości wołowiny na wielu rynkach międzynarodowych, ściśle współpracując z ponad 3 tysiącami lokalnych polskich rolników, których gospodarstwa zlokalizowane są w niewielkiej odległości od naszych rzeźni. Takie podejście pozwala nam budować wyjątkowe relacje z dostawcami i minimalizować stres zwierząt podczas transportu.

Jesteśmy dumni, że możemy przyczyniać się do szybkiego rozwoju polskiego sektora rolnego. Polska jest drugim po Irlandii największym w Europie eksporterem wołowiny. Dzięki naszemu nowemu zespołowi ds. Rozwoju (Agri Team) oraz planom zwiększenia do roku 2018 możliwości uboju i rozbioru mięsa do poziomu 250.000 sztuk, jesteśmy zobowiązani do przyszłego wzrostu tego sektora.

 

 

 

Dlaczego ABP Poland?

ABP Poland przestrzega najwyższych standardów jakości, wartości, zasad uczciwości i odpowiedniego poziomu obsługi.

Zasady te są głęboko zakorzenione w kulturze firmy, a zatem nasi klienci i dostawcy mogą być pewni, że gwarantujemy doskonałość w biznesie na każdym szczeblu organizacji.

Jakość
W przypadku jakości nigdy nie będziemy iść na ustępstwa. Wszystkie nasze działania, procesy i innowacje mają na celu zapewnienie klientom niezmiennie wysokiej jakości oferowanych produktów. Jest to kluczowy fundament naszej działalności.

Wartość
Pracujemy wydajnie, zarówno pod względem nakładów pracy, jak i materiałów. Dzięki temu jesteśmy w stanie oferować produkty i usługi mające realną rzeczywistą wartość, która może zostać przekazana klientowi końcowemu.

Uczciwość
Niezmiennie wyznajemy zasadę uczciwości w odniesieniu do naszych produktów i działań – i nigdy się to nie zmieni. Oferowane przez nas mięso pochodzi ze zrównoważonych hodowli i zapewniona jest jego pełna identyfikowalność. Wykorzystywane przez nas procesy są przejrzyste i zgodne z koncepcją lean.

Obsługa klienta
Bez względu na rodzaj świadczonych usług, nienaganne relacje z klientami można przyjąć za pewnik. Przeprowadzamy szkolenia wewnętrzne lub inwestujemy w rozwiązania technologiczne, gdyż wierzymy, że każde tego typu działanie może przełożyć się wysoką jakość obsługi.

 

 

 

Inwestujemy w regionie. Eksportujemy globalnie.

ABP Food Group posiada 47 zakładów w 11 krajach. Mimo że firma ma zasięg globalny, jej działalność opiera się na współpracy z lokalnymi społecznościami.

Każdy z naszych zakładów ponosi realną odpowiedzialność nie tylko względem pracowników, ale również względem społeczności, którą reprezentuje.

Na terenie Polski inwestujemy w zakładach w Pniewach, Tykocinie i Kłosowicach, gdzie firma prowadzi działalność. Poprzez podnoszenie kwalifikacji pracowników lokalnych oraz wspieranie rozwoju lokalnej infrastruktury, chcemy wnieść znaczący i długoterminowy wkład w gospodarki regionalne.

W konsekwencji takie podejście ma na celu zapewnienie ciągłego rozwoju i wzrostu polskiego oddziału firmy, a tym samym rozwoju i wzrostu polskich społeczności lokalnych, które reprezentujemy.

 

 


 

Nasza firma w znaczący sposób przyczynia się do rozwoju polskiego sektora rolnego, gdyż współpracujemy z ponad 3 tysiącami certyfikowanych i zweryfikowanych miejscowych gospodarstw rolnych.

Zdajemy sobie sprawę, że kiedy nasi rolnicy odnoszą sukces, odnosimy go również i my. Celem naszym jest zatem budowanie długotrwałych relacji oraz udzielanie cennych wskazówek na temat najlepszych praktyk w zakresie technik produkcji.

 

abppoland.com

 
Abp Poland Sp. z o.o.