Staż

Puls System Szkoleń

Konin

2016-12-05

Puls System Organizacji Szkoleń Sp. z o.o.

zaprasza do udziału w projekcie

"Czas ruszyć z miejsca"

Projekt sierowany jest do osób biernych zawodowo lub bezrobotnych które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu w wieku od 15 do 29 lat, zamieszkałych w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa wielkopolskiego.

W ramach projektu proponujemy:

  • Centrum Diagnozy (identyfikacja potrzeb Uczestników w tym opracowanie Indywidualnych Planów Działań)
  • Poradnictwo zawodowe ( w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej w tym podnoszeniu lub uzupełnianiu kompetencji i kwalifkiacji zawodowych)
  • Szkolenia zawodowe zakończone certyfikacją (dostosowan do potrzeb regionalnego rynku pracy w zakresie zielonej gospodarki, przewidywana tematyka szkoleń to:

 specjalista do spraw dietetyki, pracownik biurowy z zagospodarowaniem surowców wtórnych w biurze, budynki pasywne i proekologiczne rozwiązania w budownictwie, handlowiec energooszczędnych materiałów budowlanych_

  • Płatne staże zwodowe ( 3 miesięczne lub 6 miesięczne)
  • Pośrednictwo pracy (udzielenie wsparcia Uczestnikom Projektu w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia zgodnego z ich kwalifikacjami i kompetencjami)

Dodatkowo zapewniamy:

wykwalifikowaą kadrę trenerów, stypendium szkoleniowe, stypednium stażowe, dodatek relokcyajny dla 7 osób( 8 150 zł), materiały szkoleniowe, ubezpieczenia NNW podczas stażu

Więcej informacji o projeckie na stronie:

www.puls-szkolenia.pl/projekty/czas-ruszyc-z-miejsca/

 

tel:572-725-212

APLIKUJ

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Wiedza Edukacja ROzwój 2014-2020

Proponowane oferty pracy:
Sprawdź wszystkie oferty pracy:
Dzisiaj: 85348 ofert pracy. Sprawdź!