Szkolenia i staże zawodowe - wysokie stypendia!

Sylwia Haczyk

Lublin

2016-12-04

Fundacja „Fundusz Inicjatyw” oferuje płatne staże zawodowe (stypendium stażowe w wysokości 2 100 zł*), w ramach projektu „Nowy start”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Każdy zainteresowany odbyciem stażu zostanie objęty indywidualną ścieżką wsparcia, na którą składają się:
1. Doradztwo zawodowe
2. Pośrednictwo pracy
3. Do wyboru jedno z pięciu szkoleń:
- Sprzedaż i obsługa klienta z obsługą komputera i kasy fiskalnej (180 godz. dyd.),
- Logistyka i gospodarka magazynowa z obsługą komputera (180 godz. dyd.),
- Pracownik ogólnobudowlany (200 godz. dyd.),
- Usługi gastronomiczne i catering (180 godz. dyd.),
- Sekretariat i obsługa kadrowa z wykorzystaniem komputera (180 godz. dyd.).
4. 3-miesięczne staże zawodowe z gwarancją zatrudnienia.

Oferujemy:
- Stypendium stażowe w wysokości 2 100* zł/m-c,
- Stypendium szkoleniowe w wysokości 7,20* zł brutto/godz. szkolenia,
- Zwrot kosztów dojazdu,
- Materiały pomocnicze i szkoleniowe,
- Obiad i poczęstunek kawowy.

Projekt skierowany jest do osób spełniających łącznie poniższe warunki:
- zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy (np. likwidacja stanowiska pracy, brak przedłużenia umowy terminowej);
– pozostających bez zatrudnienia (bezrobotnych lub biernych zawodowo);
– zdolnych i gotowych do odbycia 3-miesięcznego stażu zawodowego w pełnym wymiarze czasu pracy oraz późniejszego podjęcia zatrudnienia w min. połowie wymiaru czasu pracy;
– zamieszkałych (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) wyłącznie na terenie woj. lubelskiego.

*koszt całkowity uwzględniający składki płatnika i ubezpieczonego

Szczegółowe informacje i dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej www.ffi.org.pl (zakładka dot. projektu „Nowy start”), pod numerami telefonów 81 532 10 30, 519 310 560, a także w Biurze Projektu przy ul. Narutowicza 57/4 (I piętro)
w Lublinie od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

Serdecznie zapraszamy,
Zespół Projektu „Nowy start”

Proponowane oferty pracy:
Sprawdź wszystkie oferty pracy:
Dzisiaj: 89569 ofert pracy. Sprawdź!