Opiekunka osób starszych - bezpłatne szkolenie i staż ze stypendium

Business School Sp. Jawna

Katowice

2017-01-16

Jeśli jesteś osobą bezrobotną (również niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy) w wieku 30 lat i więcej, możesz wziąć udział w bezpłatnym szkoleniu i w stażu z wypłacanym stypendium.

Rekrutacja tylko do 25 stycznia 2017 r!

Business School we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach zaprasza do projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na kurs:

„Spawacz" w jednej z wybranych metod: MIG, MAG lub TIG

 

W ramach kursu oferujemy:

- Staże zawodowe (z możliwością zatrudnienia)

- Stypendium stażowe dla każdego uczestnika co miesiąc

- Szkolenie zawodowe ze stypendium dla każdego uczestnika

- Doradztwo zawodowe

- Pośrednictwo pracy

- Pomoc w znalezieniu zatrudnienia

 

Dodatkowo zapewniamy:

- zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże

- materiały dydaktyczne

- bezpłatne wyżywienie

- pokrycie kosztów badań lekarskich

- ubezpieczenie NNW

 

Projekt adresowany jest do osób:

- bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo

- powyżej 30 roku życia, 

- o niskich kwalifikacjach

- zamieszkujących na terenie województwa śląskiego.

 

Po ukończeniu kursu otrzymasz certyfikat potwierdzający uprawnienia!

Biuro Projektu „Nowe szanse na zatrudnienie osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy w województwie śląskim”

ul. Podgórna 4 lok 5, 40-026 Katowice

(budynek Naczelnej Organizacji Technicznej)

 tel. 500-048-090, 570-892-826

Proponowane oferty pracy:
Sprawdź wszystkie oferty pracy:
Dzisiaj: 81925 ofert pracy. Sprawdź!