KIEROWNIK SEKCJI RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ I KONTROLI WEWNĘTRZNEJ

JOBS

Zabrze

2016-12-02

Opis zadań na stanowisku:

 • Koordynowanie procesu planowania, budżetowania, działalności analityczno-kontrolnej oraz tworzenia informacji ekonomicznej;
 • Tworzenie metod wewnętrznych rozliczeń obszarów działalności Spółki dla potrzeb rachunkowości zarządczej;
 • Tworzenie metod i procedur planowania i budżetowania;
 • Przygotowanie założeń do opracowania planów i budżetów rocznych;
 • Koordynowanie prac dotyczących planowania i budżetowania w Spółce;
 • Weryfikacja planów cząstkowych (w centrach odpowiedzialności);
 • Opracowywanie scentralizowanych planów i budżetów Spółki;
 • Wprowadzanie korekt do planów i budżetów;
 • Tworzenie metod i mierników analizy i oceny wyników działalności;
 • Tworzenie raportów z wykonania budżetów oraz analizy odchyleń;
 • Bieżące analizowanie wyników w poszczególnych dziedzinach działalności Spółki;
 • Przygotowanie analiz i sprawozdań dla kierownictwa Spółki;
 • Przygotowywanie bieżących opracowań dla Biura Nadzoru Właścicielskiego
 • Sporządzanie raportów ekonomiczno-finansowych na potrzeby Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;
 • Koordynowanie działań w zakresie sprawozdawczości GUS;
 • Weryfikacja sporządzonych kalkulacji cenowych na wyroby i współudział w kształtowaniu polityki cenowej Spółki;
 • Analiza i ocena ryzyk wynikających z działalności jednostek organizacyjnych przedsiębiorstwa;
 • Badanie prawidłowości wykonywania zadań należących do zakresu działania jednostek organizacyjnych Spółki - przedstawianie protokołów, raportów, wystąpień pokontrolnych i rekomendacji;
 • Przygotowanie i prowadzenie dokumentacji dotyczącej stosowanie cen transferowych wynikających z Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych;
 • Realizacja zadań wynikających z dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością.

Od Kandydata oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego ekonomicznego
 • doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
 • umiejętności pracy w zespole, komunikatywności, odpowiedzialności w wykonywaniu powierzonych zadań
 • dobrej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie (dodatkowy atut)

Oferujemy:

 • ciekawą pracę w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • stabilne warunki zatrudnienia

Osoby zainteresowane prosimy o 

Proponowane oferty pracy:
Sprawdź wszystkie oferty pracy:
Dzisiaj: 102275 ofert pracy. Sprawdź!