KURS STOPNIA I KANDYDATÓW NA KSIĘGOWEGO

Business School Sp. Jawna

Katowice

2016-11-27

Zapraszam do udziału w bezpłatnym projekcie – masz szansę powrócić na rynek pracy

W ramach projektu oferujemy:

 

1. Staże zawodowe (z możliwością zatrudnienia)

2. Stypendium stażowe dla każdego uczestnika co miesiąc

3. Szkolenie zawodowe ze stypendium dla każdego uczestnika

4. Doradztwo zawodowe

5. Pośrednictwo pracy

6. Pomoc w znalezieniu zatrudnienia

 

Dodatkowo zapewniamy:

- zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże

- materiały dydaktyczne

- bezpłatne wyżywienie

- pokrycie kosztów badań lekarskich

- ubezpieczenie NNW

 

Projekt adresowany jest do osób:

- bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo
- powyżej 30 roku życia, 
- o niskich kwalifikacjach
- zamieszkujących na terenie województwa śląskiego

 

 

Biuro Projektu

„Nowe szanse na zatrudnienie osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy w woj. śląskim”
ul. Podgórna 4 lok 5
(budynek Naczelnej Organizacji Technicznej)
40-026 Katowice

Tel. 570-892-826

http://business-school.pl/szanse