GŁÓWNA KSIĘGOWA / GŁÓWNY KSIĘGOWY

WILD PLUS Sp. z o. o.

Kościan

2016-11-21

Firma WILD PLUS Sp. z o. o. ogłasza nabór na stanowisko: 
GŁÓWNA KSIĘGOWA / GŁÓWNY KSIĘGOWY

Termin rozpoczęcia pracy:           STYCZEŃ 2017

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
- prowadzenie pełnej księgowości Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości i przepisami prawa podatkowego,
- sporządzanie sprawozdań i deklaracji do ZUS i US oraz sprawozdań statystycznych,
- sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych, bilansów zysków i strat,
- prawidłowe utrzymanie, przechowywanie i archiwizacja dokumentów,
- inne zagadnienia księgowo-finansowe.

OCZEKIWANIA OD KANDYDATA:
- wykształcenia wyższego (finanse, rachunkowość) lub stosownych uprawnień do wykonywania zawodu,
- 5-letniego doświadczenie na stanowisku głównego księgowego,
- bardzo dobrej znajomości przepisów podatkowych oraz ustawy o rachunkowości,
- dobrej znajomości MS Office,
- umiejętności analitycznego myślenia i rozwiązywania problemów,
- samodzielności w działaniu, dobrej organizacja pracy i dotrzymywania ustalonych terminów
- wysokiego poczucia odpowiedzialności za podejmowane zadania;

Osobie zatrudnionej na stanowisku Głównego księgowe oferujemy:
- zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę bądź w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,
- samodzielność w realizacji powierzonych zadań

Osoby zainteresowane proszę o kontakt pod numerem telefonu: 536 – 318 - 811
bądź też przez e-mail: APLIKUJ

Proszę o dopisanie klauzury:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aktualnych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych do jego realizacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawę z dnia 21.11.2008 o pracownikach samorządowych (Dz. U. Z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 z późniejszymi zmianami).

Proponowane oferty pracy:
Sprawdź wszystkie oferty pracy:
Dzisiaj: 99992 ofert pracy. Sprawdź!