Kierownik, koordynator

Małopolskie Centrum Profilaktyki

Kraków

2016-11-17

Małopolskie Centrum Profilaktyki poszukuje do współpracy:

Kierownik, koordynator

Miejsce pracy: Kraków

Obowiązki:

Do obowiązków kierownika w szczególności należeć będzie całościowa koordynacja warsztatów, w tym nadzór nad dokumentacją wyjazdu (m.in. listy uczestników, potwierdzenia ubezpieczenie uczestników, karty wyjazdu), nadzór działań opiekunów (codzienne zebrania, ustalanie harmonogramu dnia). Kierownik powinien pełnić swoje obowiązki przez cały okres trwania naukowych warsztatów weekendowych.

Wymagania:

 

Kierownika wyjazdu (zwanego dalej kierownikiem) posiadający uprawnienia określone w § 11.2 Rozporządzenia MENiS z 8 listopada 2001r (Dz.U. nr 135 poz. 1516 z póź.zm.) w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. 

Oferujemy:

Praca w prestiżowych projektach dla administracji publicznej

Warsztaty od 27.01.2017 do 29.01.2017

aplikuj

 

W aplikacji prosimy umieścić następującą klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.97 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133, poz. 883 ze zm.)."