inspektora terenowego ds.elektrycznych

Polski Rejestr Statków S.A.

Gdańsk

2016-11-13

Opis stanowiska:

Inspektor Terenowy prowadzi nadzory nad statkami morskimi, śródlądowymi,  okrętami wojennymi, dokami pływającymi, łodziami motorowymi, jachtami morskimi, innymi obiektami pływającymi, odbiory materiałów i urządzeń w przemyśle okrętowym w oparciu o uznane standardy techniczne, przepisy i publikacje klasyfikacyjne, przepisy administracyjne, międzynarodowe konwencje wraz z kodami i rezolucjami, a także na podstawie wewnętrznych uregulowań Polskiego Rejestru Statków S.A.
Uczestniczy w odbiorach podczas budowy, przebudowy, remontów oraz przeglądów okresowych przedmiotów zleceń w ścisłej współpracy ze zleceniodawcą.
Sporządza sprawozdania, metryki, zaświadczenia oraz inne dokumenty opisujące i  potwierdzające stan faktyczny przedmiotów nadzoru.

Wymagania:

- wykształcenie wyższe techniczne o specjalności elektrotechnika lub automatyka (Politechnika, Akademia Morska);
-  doświadczenie zawodowe w zakresie budowy, nadzoru lub projektowania okrętowych instalacji i urządzeń elektrycznych, komunikacyjnych lub praktyka morska na statkach na stanowisku elektryka okrętowego;
-  umiejętność czytania rysunku technicznego i sprawnej obsługi programów komputerowych;
-  znajomość praktyczna zagadnień technicznych dotyczących układów sterowania,  automatyki, komunikacji i sygnalizacji;
-  znajomość przepisów i standardów technicznych w zakresie instalacji elektrycznych i automatyki, mających zastosowanie na jednostkach pływających;
-  dobra znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym samodzielny i sprawny kontakt z klientem;

Proponowane oferty pracy:
Sprawdź wszystkie oferty pracy:
Dzisiaj: 81859 ofert pracy. Sprawdź!