Aplikant radcowski

Lexstrada

Poznań

2016-11-06

Kancelaria Prawa Pracy – Radca Prawny przyjmie do pracy aplikanta radcowskiego

Prosimy przesłać CV ze zdjęciem oraz LM oraz propozycji miesięcznego wynagrodzenia brutto na adres: APLIKUJ Oferty bez zdjęć nie będą rozpatrywane.
Będziemy kontaktować się z wybranymi kandydatami.

Zadania:
Z-1. Organizowanie pracy własnej zgodnie z zasadami ergonomii, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska.
Z-2. Organizowanie przepływu informacji i dokumentów pomiędzy przełożonym.
Z-3. Przyjmowanie interesantów i udzielanie im informacji oraz prowadzenie rozmów telefonicznych w języku polskim i obcym.
Z-4. Prowadzenie terminarza spotkań, powiadamianie o spotkaniach zainteresowanych osób oraz prowadzenie bazy adresowej.
Z-5. Przygotowanie i obsługa spotkań służbowych przełożonego.
Z-6. Organizowanie podróży służbowych przełożonego.
Z-7. Prowadzenie korespondencji tradycyjnej i elektronicznej w języku polskim i obcym oraz ewidencjonowanie pism przychodzących i wychodzących w dzienniku korespondencji.
Z-8. Sporządzanie dokumentacji kancelaryjno-biurowej w języku polskim i obcym.
Z-9. Archiwizowanie dokumentów sekretariatu.
Z-10. Współpraca z komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa.
Z-11. Dokonywanie samooceny wykonywanych zadań zawodowych.

Z-12. Kontakt z Sądami, Komornikami oraz innymi instytucjami.

Z-13. Przygotowywanie projektów pism procesowych.

Wymagania:

- status aplikanta I lub II roku aplikacji radcowskiej
- biegła obsługa komputera i innych urządzeń biurowych (w szczególności fax, skaner, drukarka, telefon, kasa fiskalna oraz terminal płatniczy)
- biegła obsługa pakietu MS Office
- bezwzrokowe pisanie na klawiaturze - wymóg konieczny
- znajomości języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu umożliwiającym swobodne prowadzenie rozmów i korespondencję
- szybkie wyszukiwanie informacji w Internecie
- biegła obsługa skrzynki mailowej
- dyspozycyjność od poniedziałku do piątku w pełnym wymiarze godzin
- rzetelność, dokładność
- umiejętność pracy pod presją czasu
- terminowość w wykonywaniu zadań
- odpowiedzialność
- umiejętność logicznego myślenia
- samodzielność w wykonywaniu powierzonych zadań.