Sekretarka

Kamila

Wizany

2016-10-26

1. Samodzielne prowadzenie sekretariatu z uwzględnieniem następujących zadań:

  • przepisywanie na komputerze wszelkiej korespondencji i sprawozdań zleconych przez szefa;

  • opracowanie korespondencji w zakresie administracyjno-gospodarczym,

  • przyjmowanie, rejestrowanie i wysyłanie poczty;

  • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji.

2. Organizowanie i zaopatrywanie firmy w materiały potrzebne do funkcjonowania biura:

  •  artykuły i materiały biurowe;

  •  środki trwałe i zaopatrzenie socjalne.

3. Prowadzenie w porozumieniu z przełożonym firmy spraw administracyjnych

    oraz sprawozdawczość w zakresie tego zagadnienia.

4. Dbałość o czystość, ład i porządek w sekretariacie i gabinecie prezesa.

Sprawy osobowe

1. Zakładanie, prowadzenie i aktualizowanie akt osobowych;
2. Prowadzenie 
spraw socjalnych pracowników;

Współpraca z przełożonym
1. Czynny udział w przygotowanie wizyty gości;
2. Obsługa gości - serwowanie napojów, 

 

 
Proponowane oferty pracy:
Sprawdź wszystkie oferty pracy:
Dzisiaj: 102325 ofert pracy. Sprawdź!