Technik procesu

Aspiro Consulting

Cieszyn

2016-10-24

Aspiro Consulting - Profesjonalizm kluczem Twojego sukcesu !

Jesteśmy firmą rekrutacyjno-doradczą. Naszym celem jest pomoc organizacjom w szybkim reagowaniu na zmieniające się potrzeby rynku. Ułatwiamy rozwój i pomagamy wytyczać ścieżki zawodowe. Wspieramy pracowników na różnych etapach kariery. Dostarczamy firmom rozwiązania HR, które są niezbędne w dynamicznej i niestałej rzeczywistości biznesowej. Oferujemy doradztwo w zarządzaniu kapitałem ludzkim i organizacją. Pomagamy poprzez rekrutowanie najlepiej przygotowanych specjalistów dla Państwa firm.

Obecnie rekrutujemy dla jednego z Naszych klientów, dużej Firmy z branży chemicznej.

Technik procesu

     Miejsce pracy: Cieszyn

Zakres obowiązków:
 • Wspiera specjalistę technologa we wszystkich codziennych zadaniach, które, mają na celu utrzymanie ciągłości produkcji firmy poprzez nadzór nad sprawnym i bezawaryjnym funkcjonowaniem systemu informatycznego, a także terminowym wykonaniem zadań o pożądanej jakości zgodnie z obowiązującą instrukcją, współpracując w tym zakresie z wyznaczonymi pracownikami.
 • Wspomaga specjalistę technologa w rzetelnym i terminowym wykonywaniu zadań związanych z symboliką, zbiorami receptur produkcyjnych, emisją właściwych receptur.
 • Wspomaga specjalistę technologa w tworzeniu marszrut produkcyjnych i utrzymaniu danych podstawowych w SAP - współpraca z działem R&D w zakresie opracowania danych związanych z prawidłowym oznakowaniem opakowania jednostkowego oraz opakowania zbiorczego.
 • BPI: Bierze udział w procesie 5S i BPI, Lean Manufacturing.
 • Wspomaga, prowadzi, inicjuje rozwiązywanie bieżących problemów produkcyjnych na wydziałach produkcyjnych.
 • Wspiera Specjalistę Technologa w optymalizacji procesów oraz linii produkcyjnych, ze szczególnym naciskiem na poprawę wydajności oraz ciągłe usprawnianie procesu pod względem, jakości, niezawodności, produktywności: CPU, AMU, Cycle Time, OTIF, Tons per head, SRC.
 • Opracowuje lub ściśle współpracuje w opracowywaniu i przygotowaniu nowych projektów inwestycyjnych na wydziale produkcyjnym – przygotowanie „scope of project”.
 • Współpracuje z działem R&D i produkcją w rozwiązywaniu zagadnień technologiczny, produkcyjnych.
 • Opracowuje korekty technologiczne produkowanych wyrobów.
 • Koordynuje wdrażanie nowych i zmodernizowanych wyrobów na produkcji w zakresie dostosowania receptur i technologii produkcji na poziomie produkcyjnym współdziała w tym procesie z Działem R&D i Kontroli Jakości.
 • Współpracuje, wspiera laboratorium kontroli jakości w codziennych zadaniach oraz podczas rozwiązywania zagadnień procesowych, opracowanie analizy MSA.
 • Wykonuje, kontroluje podstawowe parametry produkowanych wyrobów, preparacja próbek laboratoryjnych i ich kontrola.
 • Zapewnia i przestrzega odpowiednie warunki pracy pod względem bezpieczeństwa i ochrony środowiska.
 • Przestrzega postanowień obowiązującego w Spółce Regulaminu Pracy.
 • Wykonuje polecenia służbowe bezpośredniego przełożonego lub przełożonego wyższego szczebla w ramach zadań stale wykonywanych lub doraźnie przez nich zleconych, niezależnie od wykonywania zadań przypisanych zajmowanemu przez pracownika stanowisku organizacyjnemu.
 • Realizuje cele roczne i bieżące.
 • Stale podnosi poziom swojej wiedzy i kwalifikacji zawodowych.
 • Używa, zgodnie z przeznaczeniem, powierzone mu mienie Spółki oraz zabezpiecza go przed zniszczeniem i kradzieżą.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe chemiczne
 • Doświadczenia zawodowe na podobnym stanowisku mile widziane
 • Dobra znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office
 • Znajomość języka angielskiego umożliwiająca codzienną komunikację w tym języku
 • Umiejętność obsługi zintegrowanych systemów informatycznych typu SAP będzie dodatkowym atutem
 • Umiejętność współpracy w zespole oraz umiejętności interpersonalne
 • Chęć ciągłego doskonalenia i podnoszenia kwalifikacji
Nasz Klient oferuje:
 • Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • Możliwość wymiany doświadczeń z innymi specjalistami
 • Szerokie możliwości rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Pracę w przyjaznej atmosferze

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Administratorem danych jest Aspiro Consulting z siedzibą w Kraków 31-235, ul. Koło Białuchy 11. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody. 
Proponowane oferty pracy:
Sprawdź wszystkie oferty pracy:
Dzisiaj: 99184 ofert pracy. Sprawdź!