Inżynier ds. elektroenergetyki

Aspiro Consulting

Cieszyn

2016-10-24

Aspiro Consulting - Profesjonalizm kluczem Twojego sukcesu !

Jesteśmy firmą rekrutacyjno-doradczą. Naszym celem jest pomoc organizacjom w szybkim reagowaniu na zmieniające się potrzeby rynku. Ułatwiamy rozwój i pomagamy wytyczać ścieżki zawodowe. Wspieramy pracowników na różnych etapach kariery. Dostarczamy firmom rozwiązania HR, które są niezbędne w dynamicznej i niestałej rzeczywistości biznesowej. Oferujemy doradztwo w zarządzaniu kapitałem ludzkim i organizacją. Pomagamy poprzez rekrutowanie najlepiej przygotowanych specjalistów dla Państwa firm.

Obecnie rekrutujemy dla jednego z Naszych klientów, dużej Firmy z branży chemicznej.

Inżynier ds. elektroenergetyki

Miejsce pracy: Cieszyn
Zakres odpowiedzialności:
 • Zapewnia na odpowiednim poziomie łączność telefoniczną przewodową wewnątrz i na zewnątrz firmy.
 • Prowadzi nadzór nad utrzymaniem ruchu urządzeń automatyki i sterowania, emituje zlecenia i kontroluje wykonanie i koszty.
 • Prowadzi nadzór nad utrzymaniem ruchu urządzeń elektrycznych, emituje zlecenia i kontroluje wykonanie i koszty.
 • Analizuje przyczyny awarii, częstotliwość remontów – wnioskuje korekty w rocznym planie przeglądów i konserwacji w zakresie elektrycznym i automatyki.
 • Uczestniczy w rozliczaniu zleceń remontowych i związanych z utrzymaniem ruchu elektrycznego i automatyki.
 • Nadzoruje eksploatacje urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym.
 • Zleca i kontroluje sprawdzanie wyposażenia pomiarowego Spółki w ramach procedury ISO.
 • Przyczynia się do nieprzerwanej dostawy energii elektrycznej o żądanych parametrach dla potrzeb Spółki w niezbędnej ilości i w optymalnym czasie.
 • Gwarantuje optymalne wykorzystanie energii elektrycznej, kontrolując jej wykorzystanie, zgodnie z wielkościami określonymi w rocznym budżecie Spółki, optymalizuje obciążenia godzinowe.
 • Zapewnia przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa pracy, pożarowego i ochrony środowiska.
 • Uczestniczy w opiniowaniu dokumentacji zarówno remontowej jak i inwestycyjnej.
 • Bierze udział w realizacji zadań i odbiorach inwestycyjnych.
 • Utrzymuje kontakty z instytucjami kontrolnymi zarówno zewnętrznymi jak i wewnętrznymi w swoim zakresie działania.
 • Uczestniczy w procesie zamawiania usług inwestycyjnych i remontowych oraz zakupów zarówno inwestycyjnych jak i remontowych, poprzez prowadzenie akcji ofertowej, analizę ofert i udział w Komisji Przetargowej.
 • Nadzoruje zewnętrznych wykonawców prac remontowych i modernizacyjnych, rozlicza wykonywane prace pod względem rzeczowym, jakościowym i finansowym.
 • Nadzoruje i przestrzega ustalonych wewnętrznych zasad bezpieczeństwa oraz pozostałych wymagań.
 • Przestrzega przepisy i wymagania prawne związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dla ludzi, mienia i środowiska.
 • Nadzoruje stosowanie wymaganych środków ochrony osobistej przez wykonawców usług.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne (preferowany kierunek Energetyka)
 • 2 lata doświadczenia zawodowego na podobnym stanowisku
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej i technologicznej
 • Dobra znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office
 • Dobra znajomość języka angielskiego
 • Umiejętność myślenia analitycznego 
Nasz Klient oferuje:
 • Zatrudnienie w firmie o ugruntowanej pozycji rynkowej
 • Możliwość wymiany doświadczeń z innymi specjalistami
 • Szerokie możliwości rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Pracę w przyjaznej atmosferze

Informujemy, iż skontaktujemy się tylko z wybranymi Kandydatami.

Administratorem danych jest Aspiro Consulting z siedzibą w Kraków 31-235, ul. Koło Białuchy 11. Dane zbierane są dla potrzeb obecnej rekrutacji, a w przypadku wyrażenia przez Panią/Pana wyraźnej i dobrowolnej zgody także dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest dobrowolne ale konieczne do przeprowadzenia rekrutacji. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne i wymaga Pani/Pana wyraźnej zgody.
Proponowane oferty pracy:
Sprawdź wszystkie oferty pracy:
Dzisiaj: 102310 ofert pracy. Sprawdź!