Kwalifikowany pracownik ochrony – płatny staż z kursem na uprawnienia!

Business School Sp. Jawna

Katowice

2016-10-21

Jeśli jesteś osobą bezrobotną (również niezarejestrowaną w Urzędzie Pracy) w wieku 30 lat i więcej,

Przyjdź do nas i otrzymaj ponad 7200 zł! *

Rekrutacja tylko do 25 października 2016 r!

Business School we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Katowicach zaprasza do projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, na kurs:

Kwalifikowany pracownik ochrony
 
W ramach kursu oferujemy:
1. Staże zawodowe (z możliwością zatrudnienia)
2. Stypendium stażowe dla każdego uczestnika co miesiąc
3. Szkolenie zawodowe ze stypendium dla każdego uczestnika
4. Doradztwo zawodowe
5. Pośrednictwo pracy
6. Pomoc w znalezieniu zatrudnienia

Dodatkowo zapewniamy:
- zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i staże
- materiały dydaktyczne
- bezpłatne wyżywienie
- pokrycie kosztów badań lekarskich
- ubezpieczenie NNW

Projekt adresowany jest do osób:

- bezrobotnych lub biernych zawodowo
- powyżej 30 roku życia, 
- o niskich kwalifikacjach (wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze i średnie)
- zamieszkujących na terenie województwa śląskiego,

Być może nie wiesz, ale w Twoim województwie pracodawcy pilnie poszukują osób w zawodzie „kwalifikowany pracownik ochrony”!

Nie wiem czy wiesz, że w Twoim województwie pensja w zawodzie kwalifikowany ochroniarz jest jedną z najszybciej rosnących w porównaniu do innych zawodów!

Program szkolenia:
1. Blok ogólno-prawny
2. Ochrona osób
3. Ochrona mienia
4. Zajęcia praktyczne
5. Samoobrona i techniki interwencyjne

* suma stypendiów przypadających na uczestnika

Biuro Projektu "Zainwestuj w siebie, sukces w zasięgu ręki"
ul.Podgórna 4 lok 5
(budynek Naczelnej Organizacji Technicznej)
40-026 Katowice, Tel. 500-048-060, 500-048-090