Doradca zawodowy

Kontraktor Sp. z o.o.

Kraków

2016-10-21

Trwa nabór na stanowisko- doradcy zawodowego w ramach projektu realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020,  8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, z Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Zakres obowiązków:

- spotkania indywidualne z uczestnikami oraz uczestniczkami projektu

- opracowanie Indywidualnych Planów Działania

- monitoring (weryfikacja/ modyfikacja) w zakresie IPD

- stałe i ciągłe dostosowane do indywidualnej sytuacji wsparcie motywujące uczestników i uczestniczki projektu w zakresie aktywizacji zawodowej

 

Wymagania od kandydata/ki:

- zamieszkanie Kraków lub okolice

- wykonywanie funkcji doradcy zawodowego wymaga komunikatywności,

- umiejętności szybkiego i łatwego dostosowywania się do różnych typów osobowości uczestnika/czki projektu

- zdolność koncentracji, cierpliwość, obowiązkowość, odpowiedzialność i systematyczność

- wykazywanie chęci współpracy z uczestnikiem/czką projektu

- kultura osobista, obiektywizm, wysoki poziom etyki oraz empatia

- wykształcenie wyższe z zakresu doradztwa zawodowego

- doświadczenie zawodowe w zakresie doradztwa zawodowego- min 1 rok w ostatnich 3 latach

 

Oferowane warunki zatrudnienia:

- umowa o pracę 1/4 etatu

 

Kandydatów oraz kandydatki prosimy o przesłanie CV z klauzulą:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)

Proponowane oferty pracy:
Sprawdź wszystkie oferty pracy:
Dzisiaj: 66883 ofert pracy. Sprawdź!