FIRMA InterKorp Sp. z o.o. organizuje konkurs na stworzenie aplikacji społecznościowej.

Interkorp

Katowice

2016-10-19

Najlepsza w naszej ocenie aplikacja - pomysł, będzie miała możliwość
wprowadzenia do sprzedaży przez naszą Firmę.
Wiąże się to z podpisaniem kontraktu z twórcą aplikacji, na wspólnie
ustalonych zasadach.

Prosimy o przesłanie :
1. Tematu aplikacji
2. Krótkiego opisu aplikacji
- opis działania aplikacji
- cel aplikacji
- przeznaczenie
- grupa docelowa
- czy zastosowano system do zarabiania
- perspektywy rozwoju
3. Termin wykonania aplikacji przez pomysłodawcę lub w przypadku
niedostatecznej wiedzy programistycznej termin przekazania szczegółowo
opisanego Projektu Firmie która go zrealizuje.

Pozdrawiamy,
zespół InterKorp
www.interkorp.pl

Proponowane oferty pracy:
Sprawdź wszystkie oferty pracy:
Dzisiaj: 69313 ofert pracy. Sprawdź!