Pracownik biurowy

INSTALATOR-SERVICE

Warszawa

2017-01-05

Stanowisko: Pracownik biurowy
Godziny pracy 8.30-16.30

Wymagania:
- dobra znajomość programów biurowych
- umiejętność pracy w zespole
- dyspozycyjność
- motywacja do pracy i zaangażowania w obowiązki,
- wysoki poziom kultury osobistej i zdolności interpersonalnych,

Zakres obowiązków:
- prowadzenie strony internetowej
- prowadzenie profilu w mediach społecznościowych
- prowadzenie sprzedaży internetowej
- dbanie o wizerunek firmy w internecie
- prowadzenie czynności z dziedziny marketingu
- prace biurowe
- bezpośredni kontakt z gośćmi firmy i obsługa spotkań,
- obsługa połączeń telefonicznych oraz skrzynki mailowej,
- dbanie o obieg korespondencji i informacji w biurze,
- wsparcie administracyjne pracowników

Prosimy o umieszczenie w przesyłanych dokumentach klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 29/08/1997 o Ochronie Danych Osobowych Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami”.