Konsultant ds. współpracy ze wschodem

FUNDACJA NA RZECZ PROMOCJI I ROZWOJU GŁOS MŁODYCH

Poznań

2016-10-18

Fundacja na Rzecz Promocji i Rozwoju – Głos Młodych jest organizacją pozarządową o charakterze non-profit, zajmującą się promowaniem i wspieraniem rozwoju młodych ludzi. Ponadto organizacja wspiera edukację dzieci niepełnosprawnych, a także wspiera ośrodki badawczo-rozwojowe. Ma ona również na celu promowanie Polski i jej dziedzictwa kulturowego na arenie międzynarodowej. 

Będziemy szukać środków na wdrażanie pomysłów – na ich realizację. Jednocześnie Fundacja zapewnia w miarę możliwości i zasobów wsparcie merytoryczne i logistyczne.
Posiadamy doświadczoną kadrę z różnych branż .Współpracujemy również z przedsiębiorcami, organizacjami studenckimi, uczelniami, organizacjami politycznymi.
Pokażcie nam swoje osiągnięcia i plany na przyszłość.
Najnowszym projektem Fundacji jest portal „Głos Wschodu”, który ma na celu zacieśnienie współpracy z państwami Partnerstwa Wschodniego ( Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Mołdawia, Ukraina) oraz Rosją poprzez przekazywanie wiedzy i doświadczeń w konkretnych dziedzinach, szczególnie kulturowych. Kolejnym ważnym celem jest szerzenie idei społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwijanie międzynarodowego partnerstwa i dialogu młodych ludzi i artystów. 
Zależy nam na propagowaniu stosunków dobrego sąsiedztwa i działań integracyjnych. 
Portal ten będzie prowadzony także w języku rosyjskim.

Wymagania

• szerokiej wiedzy z zakresu wybranej dziedziny dotyczącej Państw Wschodnich
• orientacji w bieżących wydarzeniach kulturalnych/ społecznych/ politycznych
• zdolności do obiektywnej oceny wydarzeń
• umiejętności pracy pod presją czasu, terminowości
• sumienności, regularności, pracowitości
• osób nietuzinkowych, energicznych, posiadających ciekawe poglądy

Obowiązki

• interesujesz się kulturą, polityką, ekonomią i społeczeństwami Wschodu
• posiadasz wiedzę ukierunkowaną na obszary i społeczeństwa wschodnie
• posiadasz umiejętność rozpoznawania i analizowania problemów na obszarze zainteresowań 
• znasz język rosyjski, co będzie dodatkowym atutem

Mile widziane

 

Oferujemy

• zdobycie doświadczenia zawodowego
• kształcenie umiejętności
• możliwość udziału w ciekawych projektach
• potwierdzenie współpracy (referencje)
• możliwość współpracy zdalnej z ustaleniem indywidualnego czasu pracy

Rodzaj pracy i forma: staż / praktyka/wolontariat
Minimalne wykształcenie: studenci ostatnich lat studiów (wschodoznawstwo, politologia, stosunki międzynarodowe)

Proponowane oferty pracy:
Sprawdź wszystkie oferty pracy:
Dzisiaj: 67060 ofert pracy. Sprawdź!