pomoc kuchenna

Szpital Bielański im. Ks.J.Popiełuszki SPZOZ

Warszawa

2016-10-18

Komórka organizacyjna: Dział Żywienia

Nazwa stanowiska: pomoc kuchenna

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul.. Cegłowska 80

Krótki opis zadań na stanowisku:

 • Pomoc w przygotowywaniu i dystrybucji posiłków na oddziały zgodnie z obowiązującą dokumentacją

Wymagania:

 • mile widziane wykształcenie zawodowe gastronomiczne
 • miel widziana znajomość systemu HACCP;
 • książeczka zdrowia do celów sanitarno- epidemiologicznych.
 • znajomość obsługi komputera.
 • umiejętność pracy w zespole
 • rzetelność, uczciwość

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w pełnym wymiarze godzin

Informacje dodatkowe:

 • Wiadomość i bliższe informacje; tel. 22 56 90 298 lub 363 lub e-mail: APLIKUJ

 

 • Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji zawierających CV (z informacjami zgodnymi z art. 221 kodeksu pracy) i list motywacyjny osobiście lub drogą pocztową do siedziby szpitala Dział Kadr i Płac lub na adres e-mail: APLIKUJ

Na kopercie lub w temacie mai`la proszę wpisać „praca-pomoc kuchenna”

 • Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami; nadesłanych dokumentów nie zwracamy (oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone)
 • Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z  2014 r., poz. 1182, z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych jest Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie (01-809), ul. Cegłowska 80.
 • Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, z późn zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania
Proponowane oferty pracy:
Sprawdź wszystkie oferty pracy:
Dzisiaj: 70153 ofert pracy. Sprawdź!