Odlewacz, Wytapiacz, Hutnik, Fachowiec lub pomocnik, zakwaterowanie

Jobs

Niemcy

2016-10-17

Opis stanowiska:

 • Rozdrabnianie wsadu, transport materiałów na miejsce składowania wsadu, ważenie, dozowanie i załadunek materiałów wsadowych ręcznie lub za pomocą urządzeń załadowczych;
 • Granulacja i wywóz żużla spod pieców i kanałów rozlewniczych do miejsca składowania;
 • Obliczanie i korygowanie wsadu;
 • Przygotowywanie i uruchamianie pieców i urządzeń pomocniczych do topienia;
 • Racjonalne prowadzenie procesu technologicznego topienia zgodnie z instrukcją i wg ustalonej technologii, usuwanie zakłóceń w bieżącej pracy żeliwiaków i innych pieców do topienia;
 • Posługiwanie się przyrządami pomiarowymi i aparaturą kontrolno
 • Pomiarową w prowadzeniu procesu wytapiania, regulowanie dopływu paliwa i powietrza na podstawie wskazań aparatury;
 • Pobieranie próbek metalu do analizy chemicznej i decydowanie na jej podstawie o zakończeniu wytopu;
 • Pobieranie próbek żużla, odprowadzanie i ściąganie żużla z powierzchni metalu, usuwanie z pieców tworzących się narostów;
 • Wykańczanie wytopu przez: świeżenie, odtlenianie, rafinację, modyfikację;
 • Przebijanie lub przypalanie otworu spustowego pieca;
 • Odlewanie metalu bezpośrednio do form lub do kadzi;
 • Dbanie o rytmiczną pracę i ciągłość ruchu pieców, konserwowanie obsługiwanego urządzenia;
 • Organizowanie pracy zapewniającej bezpieczeństwo własne oraz otoczenia, zwłaszcza w trakcie odlewania;
 • Posługiwanie się sprzętem ochrony osobistej i ppoż. oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów ppoż., bhp i ochrony środowiska.

Wymagania:

 • Doświadczenie na powyzszym stanowisku
 • Znajomość jezyka niemieckiego mile widziana
 • Gotowość do pracy za granic
 • Umiejętność naprawy, a nie tylko wymiany zepsutych elementów
 • Elastyczność I dyspozycyjność
 • Gotowość do samodzielnej pracy.
 • Prawo jazdy oraz własny środek komunikacji (mile widziany)

Oferujemy:

 • Prace od zaraz w stabilnej firmie z długoletnim doświadczeniem,
 • Długofalowe zatrudnienie,
 • Atrakcyjne warunki wynagrodzenia,
 • Zatrudnienie na niemieckich warunkach,
 • Dobre warunki mieszkaniowe,
 • Ubezpieczenie i gwarancje odprowadzania składek,
 • Pomoc w załatwieniu wszelkich formalności,
 • Pomoc polskojęzycznego opiekuna,