Specjalisty ds. ochrony środowiska

Team Prevent Poland

Pszczyna

2016-11-30

Szukasz pracy?

sprawdź naszą ofertę

Aktualnie poszukujemy:

Specjalisty ds. ochrony środowiska
Miejsce pracy: Pszczyna

Team Prevent Poland Sp. z o.o. jest partnerem świadczącym innowacyjne i kompleksowe usługi wysokiej jakości dla klientów wszystkich branż, niezależnie od liczby zatrudnianych przez nich pracowników. Celem Team Prevent jest poprawa warunków pracy i bezpieczeństwa oraz dbałość o środowisko naturalne.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe z zakresu inżynierii środowiska, ochrony środowiska (studia stacjonarne/niestacjonarne i/lub podyplomowe),
 • co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy na stanowisku specjalisty ds. ochrony środowiska w zakładzie produkcyjnym lub w firmie konsultingowej specjalizującej się w usługach z zakresu ochrony środowiska,
 • znajomość problematyki ochrony powietrza, gospodarki odpadami i opakowaniami, gospodarki wodno-ściekowej, prawo jazdy
 • kat. B,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office, Power Point,
 • mile widziana: znajomość systemów zarządzania środowiskowego wg ISO 14001, EMAS, komunikatywna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego.

Oczekiwane cechy osobowościowe:

 • zaangażowanie w realizację założonych celów i zadań,
 • umiejętność poszukiwania rozwiązań niestandardowych problemów,
 • umiejętność analizy danych i wyciągania wniosków,
 • otwartość na nowe wyzwania,
 • silna motywacja do rozwoju zawodowego i chęć uczestnictwa w rozwoju firmy,
 • umiejętność dobrej organizacji własnego czasu pracy,
 • dyspozycyjność i samodzielność,
 • wysoka kultura osobista,
 • komunikatywność.

Szczególnie pożądane:

 • doświadczenie w sporządzaniu dokumentacji do wniosków o wydanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu, dokumentacji do wniosków o wydanie pozwolenia zintegrowanego,
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa ochrony środowiska obowiązujących w Polsce oraz przepisów unijnych ochrony powietrza, wpływu emisji hałasu na środowisko, gospodarki odpadami i opakowaniami, gospodarki wodno-ściekowej,
 • gotowość do częstych podróży służbowych.

Zakres obowiązków:

 • wykonywanie specjalistycznych analiz, ekspertyz oraz opracowań z zakresu ochrony środowiska,
 • opracowywanie wniosków o wydanie pozwoleń na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza,
 • współudział w opracowywaniu raportów o oddziaływaniu na środowisko planowanych przedsięwzięć,
 • nadzór nad zakładami przemysłowymi w zakresie kontroli przestrzegania przepisów prawa ochrony środowiska
 • przeprowadzanie audytów zgodności z wymaganiami ustawy Prawo ochrony środowiska,
 • przeprowadzanie szkoleń z zakresu ochrony środowiska,
 • prowadzenie ewidencji oraz wszelkiej sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa ochrony środowiska,
 • naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska,
 • współpraca z jednostkami kontroli oraz organami administracji samorządowej,
 • udzielanie merytorycznych konsultacji oraz doradztwo z zakresu przestrzegania przez przedsiębiorców wymogów wynikających z przepisów dotyczących ochrony środowiska.

Warunki pracy

Praca stała, w młodym zespole, w intensywnie rozwijającej się firmie o zasięgu międzynarodowym. Atrakcyjny system wynagrodzeń. Możliwość samorealizacji i rozwoju zawodowego oraz stałego podnoszenia kwalifikacji. Elastyczny czas pracy wyznaczony zadaniami realizowanymi m.in. w terenie u klientów.

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie
CV oraz listu motywacyjnego na e-mail:

aplikuj

 

Prosimy o dopisanie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do reatizacji procesu rekrutacji (spodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. List Nr 733 poz. 883).

Proponowane oferty pracy:
Sprawdź wszystkie oferty pracy:
Dzisiaj: 99756 ofert pracy. Sprawdź!