Specjalista ds. Zamówień Publicznych

Agencja Rynku Rolnego

Warszawa

2016-10-17

W chwili obecnej Agencja Rynku Rolnego poszukuje kandydatów na stanowisko:

Specjalista/Starszy Specjalista/Główny Specjalista

 

(Biuro Prawne, Dział Zamówień Publicznych)

miejsce pracy: Warszawa

ARR 57/BP/10/16

 

Do głównych obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

 • prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne w Agencji, w szczególności w zakresie:

-      organizacji udzielania zamówień publicznych,

-      prowadzenia dokumentacji zamówień, w tym przygotowywania treści: Zarządzeń Prezesa ARR
w sprawie powołania komisji przetargowych, specyfikacji istotnych warunków zamówienia, ogłoszeń do zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, protokołów
z postępowań, niezbędnej korespondencji zewnętrznej i wewnętrznej oraz innych dokumentów związanych
z postępowaniem,

-      uzyskiwania niezbędnych w postępowaniu opinii prawnych, w tym dotyczących specyfikacji istotnych warunków zamówienia, odpowiedzi na pytania wykonawców, odwołań,

-      przygotowywania posiedzeń komisji przetargowych,

-      prowadzenia postępowań odwoławczych,

 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych;
 • udział w pracach komisji przetargowych;
 • przygotowywanie projektów pism i wystąpień do Urzędu Zamówień Publicznych do zatwierdzenia przez Prezesa ARR;
 • udział w sporządzaniu sprawozdań z przeprowadzonych postępowań;
 • przygotowywanie projektów zmian do wewnętrznych procedur dotyczących zamówień publicznych;
 • współpraca z komórkami organizacyjnymi wnioskującymi o przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 • archiwizacja nieaktualnych dokumentów.

 Wymagania konieczne:

 • wykształcenie wyższe lub średnie poparte 2 letnim stażem pracy;
 • min. 3 letnie doświadczenie na stanowisku związanym
  z udzielaniem zamówień publicznych;
 • znajomość aktualnych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wydanych do niej przepisów wykonawczych;
 • praktyczna znajomość przepisów w zakresie Prawa zamówień publicznych;
 • ukończone kursy lub szkolenia z zakresu udzielania zamówień publicznych;
 • znajomość obsługi pakietu MS Office;
 • zdolność analitycznego myślenia i konstruowania wniosków;
 • umiejętność pracy pod presją czasu i odporność na stres;
 • dokładność, rzetelność i dbałość o prowadzoną dokumentację;
 • wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne (komunikatywność, praca zespołowa);
 • umiejętność dobrej organizacji pracy (planowanie, realizacja celów);
 • umiejętność pozyskiwania informacji, uczenia się;
 • kreatywność.

Wymagania pożądane:

 • wykształcenie wyższe, preferowane kierunki: prawo, administracja, ekonomia;
 • studia podyplomowe z zakresu Prawa zamówień publicznych.

 

Wymagane dokumenty:

 • cv i list motywacyjny;
 • własnoręcznie podpisany formularz aplikacyjny dostępny na stronie internetowej ARR lub siedzibie Agencji.

Osobie zatrudnionej na tym stanowisku Agencja Rynku Rolnego pragnie zaoferować stabilne warunki zatrudnienia
w dużej instytucji o zasięgu ogólnopolskim, a także możliwość rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji.

Aby aplikować na powyższe stanowisko prosimy o przesłanie kompletu wymaganych  dokumentów  w zamkniętych podpisanych kopertach
z dopisanym nr referencyjnym ogłoszenia  na adres:

Agencja Rynku Rolnego

ul. Karolkowa 30

01-207 Warszawa

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa

26.10.2016 r.

(decyduje data wpływu do Agencji)

 

Agencja Rynku Rolnego zachęca do składania swoich aplikacji także osoby niepełnosprawne.

 

 • Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi kandydatami. Wszystkim pozostałym aplikantom dziękujemy za zainteresowanie możliwością podjęcia pracy w ARR i zachęcamy do przysyłania swoich aplikacji w kolejnych procesach rekrutacji.

Posiadamy certyfikaty jakości ISO 9001:2009 i SPZK

 

Dodatkowe informacje na temat procesu rekrutacji, a także formularz rekrutacyjny dostępne są w serwisie internetowym ARR pod adresem www.arr.gov.pl oraz w placówkach ARR.

 •