Specjalista ds. kadr i płac

Printxl Dystrybucja Sp. z o.o. Sp. k.

Poznań

2016-10-16

PrintXL Dystrybucja Sp. z o.o. Sp.k to drukarnia wielkoformatowa będąca na rynku od 7 lat .

Więcej informacji o firmie można uzyskać na www.printxl.pl

 Poszukujemy do pracy osoby na stanowisko specjalista ds. kadr i płac.

 

Przewidywany zakres obowiązków:

                  

-           Kompleksowa obsługa kadrowa pracowników spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu Pracy:

 • opracowywanie i przygotowywanie dokumentacji pracowniczej;
 • tworzenie i aktualizowanie akt personalnych pracowników spółki (w tym badań lekarskich oraz szkoleń BHP, sporządzenie świadectw pracy, prowadzenie akt od przyjęcia do zwolnienia pracownika, archiwizacja);
 • opracowywanie i aktualizowanie umów cywilno-prawnych i niezbędnej dla nich dokumentacji;
 • rozliczanie i prowadzenie ewidencji czasu pracy (wnioski urlopowe, listy obecności, roczne plany urlopowe, karty ewidencji obecności, prowadzenie ewidencji zwolnień lekarskich etc.);
 • sporządzenie pism i dokumentów oraz utrzymywanie korespondencji z urzędami i innymi instytucjami w sprawach pracowniczych;
 • wprowadzenie i aktualizacja danych pracowniczych w systemie;
 • sporządzenie i przekazywanie deklaracji PIT-11 dla pracowników w określonych przepisami terminach;

 

-           Kompleksowa obsługa płacowa pracowników spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami:

 • sporządzanie list płac dla pracowników zatrudnionych na etat oraz na podstawie innych umów cywilno-prawnych oraz przekazywanie ich do działu księgowego w terminie do 5. każdego miesiąca;
 • naliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i podatku od wynagrodzeń oraz przekazywanie ich do działu księgowego w terminie do 5. każdego miesiąca;
 • sporządzanie dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS oraz raportów miesięcznych ZUS RMUA;
 • prowadzenie kart zasiłków chorobowych, opiekuńczych;
 • współpraca z Urzędem Skarbowym i ZUS;
 • sporządzanie przelewów wypłat wynagrodzeń i zajęć;
 • PFRON;
 • GUS.

 

-           Obsługa administracyjna:

 • prowadzenie korespondencji w sprawach HR;
 • segregowanie i archiwizowanie dokumentów;
 • ścisła współpraca z działem księgowym i handlowym spółki;
 • wykonywanie prac administracyjno-biurowych.

 

Wymagania

Od kandydatów oczekujemy:

- bezpośredniego doświadczenia na stanowisku kadrowym min.3 lata (warunek obligatoryjny);

- dobrej organizacji pracy;

- rzetelności, dokładności oraz sumienności w wykonywaniu powierzonych zadań;

- znajomości pakietu Office;

- umiejętności pracy w zespole.

 Rodzaj pracy: umowa o pracę

Proponowane oferty pracy:
Sprawdź wszystkie oferty pracy:
Dzisiaj: 99554 ofert pracy. Sprawdź!