Kierownik projektu EFS

Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji

Legnica

2016-10-11

W związku z rozpoczęciem realizacji projektów EFS (projekty dotacyjne dla osób bezrobotnych w wieku powyżej 30 lat w ramach RPO 8.3, poszukujemy kandydatek i kandydatów na stanowisko: Kierownik projektu EFS

Oferta pracy dotyczy całego województwa

Obowiązki:

 1. Organizacja zadań projektu, sporządzanie umów, formularzy oraz dokumentacji projektowej.
 2. Rekrutacja uczestników, promocja projektu.
 3. Organizacja doradztwa, szkoleń, prac KOW, przyznawana dotacji i wsparcia pomostowego.
 4. Nadzór nad pracą podwykonawców/wykładowców.
 5. Sporządzanie wniosków o płatność (część merytoryczna).
 6. Wprowadzanie zmian do projektu.
 7. Monitoring wskaźników, harmonogramu i budżetu.
 8. Monitoring prowadzonych działalności gospodarczych.
 9. Kontakty z IZ/IP oraz uczestnikami projektu.
 10. Obsługa administracyjna i logistyczna, współpraca z działem rozliczeń i księgowości.

Wymagania:

 1. Doświadczenie w projektach EFS.
 2. Praktyczna umiejętność tworzenia dokumentów, umów cywilno-prawnych, formularzy, zestawień.
 3. Bardzo dobra obsługa komputera i Internetu oraz urządzeń biurowych.
 4. Samodzielność – własna inicjatywa.
 5. Umiejętność pracy pod presją czasu.
 6. Umiejętność dostrzegania problemów, analizy, generowania adekwatnych rozwiązań

Oferujemy:

 1. Stabilną pracę w nowoczesnej, dynamicznie rozwijającej się firmie.
 2. System profesjonalnych szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych.
 3. Możliwość rozwoju zawodowego i awansu na wyższe stanowiska.
 4. Niezbędne narzędzia pracy.
 5. Współpracę z profesjonalnym zespołem realizującym projekty UE.
 6. Do dyspozycji biuro projektu.

Dołącz komunikat o przetwarzaniu danych :

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)".