Asystent koordynatora projektu EFS (Legnica)

Wielkopolski Instytut Rozwoju Przedsiębiorczości i Edukacji

Legnica

2016-10-11

W związku z rozpoczęciem realizacji projektów EFS szkoleniowo-stażowych, poszukujemy kandydatek i kandydatów na stanowisko: Asystent koordynatora projektu EFS

Obowiązki:

 • pełnienie funkcji asystenta koordynatora w projekcie EFS
 • przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnej i rekrutacji uczestników
 • organizacja doradztwa, szkoleń, staży, pośrednictwa pracy
 • sporządzanie umów, formularzy, dokumentacji projektowej
 • obsługa administracyjna i logistyczna
 • stały kontakt z uczestnikami
 • nadzór nad prowadzonymi formami wsparcia
 • prowadzenie biura projektu

Kwalifikacje:

 • doświadczenie w pracach administracyjnych i organizacyjnych
 • bardzo dobra obsługa komputera i Internetu oraz urządzeń biurowych
 • bardzo wysoka kultura osobista i komunikatywność
 • kreatywność, samodzielność – własna inicjatywa
 • dobra organizacja i umiejętność pracy pod presją czasu
 • umiejętność dostrzegania problemów, analizy, generowania adekwatnych rozwiązań
 • czynne prawo jazdy kat. B

Oferujemy:

 • stabilną pracę w nowoczesnej, dynamicznie rozwijającej się firmie
 • system profesjonalnych szkoleń wewnętrznych i zewnętrznych
 • możliwość rozwoju zawodowego i awansu na wyższe stanowiska
 • niezbędne narzędzia pracy
 • współpracę z profesjonalnym zespołem realizującym projekty UE
 • udział w prestiżowych projektach
 • do dyspozycji biuro projektu

Dołącz komunikat o przetwarzaniu danych :

"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.02.101.926 tekst jednolity z późniejszymi zmianami)".