PRAWNIK

GSG TOWERS Sp. z o.o.

Gdańsk

2016-10-11

GSG Towers Sp. z o.o.  jesteśmy jedną z najszybciej rozwijających się firm przemysłowych w Polsce. Zajmujemy się produkcją wież dla elektrowni wiatrowych ich wyposażeniem i sprzedażą.  Wykorzystujemy do produkcji najwydajniejszą w kraju linię produkcyjną do prefabrykacji elementów z grubej stali, nowoczesne technologie spawania, czyszczenia i konserwacji. Pracujemy na największej w środkowo – wschodniej Europie hali produkcyjnej  (K1)  z mocą produkcyjną 100 000 ton przerobu stali rocznie. Mamy ma na swoim koncie doświadczenie i współpracę z czołowymi światowymi producentami turbin wiatrowych i konstrukcji typu offshore.

Obecnie poszukujemy pracownika na stanowisko:

PRAWNIK

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

 • prowadzenie bieżącej obsługi prawnej Spółki
 • udzielanie opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie  stosowania prawa, a w  szczególności w zakresie umów, aktów prawnych o charakterze ogólnym, umorzenia wierzytelności, rozwiązania z pracownikami stosunku pracy bez wypowiedzenia, odmowy uznania zgłoszonych roszczeń, zawarcia ugody w sprawach majątkowych
 • zawiadamianie organu powołanego do ścigania przestępstw o stwierdzeniu przestępstwa ściganego z urzędu
 • sygnalizowanie stwierdzonych naruszeń prawa uchybień powodujących zagrożenia  powstania szkody, bądź które w swych skutkach wywołały lub mogłyby wywołać niekorzystne dla Spółki następstwa
 • uczestniczenie w prowadzonych negocjacjach w przedmiocie zawarcia umów, ich zmian lub rozwiązania (w tym także kontraktów zagranicznych) bądź nawiązania innego stosunku prawnego
 • prowadzenie postępowań sądowych w sprawach egzekucji należności
 • występowanie w charakterze pełnomocnika przed sądami, organami administracyjnymi w postępowaniach sądowych i administracyjnych oraz przed innymi organami orzekającymi
 • przechowywanie i utrzymywanie w stanie aktualności dokumentów, w tym prowadzenie spraw związanych z rejestrem w sądzie
 • prowadzenie centralnego rejestru umów cywilnoprawnych oraz archiwowanie  oryginałów zawartych umów wraz z dowodami dokonanych wpłat dotyczących opłaty skarbowej do tych umów
 • występowanie z wnioskami o obciążenie pracowników odpowiedzialnych za spowodowanie szkód bądź o zastosowanie kar przewidzianych w Regulaminie Pracy
 • udział w naradach oraz pracach komisji i zespołów zadaniowych, których tematyka wymaga udziału prawnika, informacji o przepisach prawnych i wprowadzonych w nich zmianach.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe prawnicze
 • znajomość  języka angielskiego w stopniu  komunikatywnym
 • dodatkowym atutem będzie znajomość języka rosyjskiego
 • mile widziane doświadczenie zawodowe na analogicznym stanowisku
 • zaangażowanie, skrupulatność.

OFERUJEMY:

 • atrakcyjne wynagrodzenie oraz stabilne warunki zatrudnienia
 • bogaty pakiet socjalny (np. dofinansowanie do przedszkoli i żłobków)
 • możliwość rozwoju zawodowego i zbierania doświadczeń

DODATKOWE INFORMACJE:

Osoby zainteresowane ofertą pracy  prosimy o przesłanie CV podając w tytule nazwę stanowiska: „PRAWNIK”, na adres e-mail: APLIKUJ,                                    

CV należy nadesłać wraz z klauzulą o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez GSG TOWERS Sp. Z O.O.. z siedzibą w Warszawie dla potrzeb obecnej rekrutacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. , poz. 2135).”

Jednocześnie informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi kandydatami. Za wszelkie zgłoszenia dziękujemy.

Proponowane oferty pracy:
Sprawdź wszystkie oferty pracy:
Dzisiaj: 99149 ofert pracy. Sprawdź!