Nauczyciel

Prabalwa

Warszawa

2016-10-06

Szkoła dla dorosłych Policealna Szkoła Zawodowa poszukuje nauczycieli BHP do prowadzenia przedmiotów:

-podstawy prawa pracy

-techniczne bezpieczeństwo pracy

-ergonomia w procesie pracy

-zagrożenia w środowisku pracy

-jęz. Angielski (bhp)

-ocena ryzyka zawodowego (zaj. praktyczne)

-identyfikowanie zagrożeń w środowisku pracy (zaj.prakt.)

-zarządzanie systemami bhp (zaj.prakt.)

-działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej

-jęz. angielski w administracji

-podstawy prawa pracy

-postawy prawa cywilnego

-postawy prawa administracyjnego

-finanse publiczne

-wykonywanie prac biurowych (zaj.prakt.)

-postępowanie w administracji (zaj.prakt.)

Zatrudnienie na umowę zlecenie/dzieło. Wymagania: przygotowanie pedagogiczne i doświadczenie. Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV i LM na adres e-mail : APLIKUJ