Koordynator ds. budownictwa

Picco Bartolomeo Polska Sp. z o.o.

Nowa Sól

2016-10-05

Zakres obowiązków:

  • koordynacja realizacji prac w oparciu o wymagania kontraktu, dokumentację techniczną i harmonogram,
  • współpraca z kierownictwem budowy i projektu,
  • nadzór i koordynacja pracy pracowników na budowie,
  • nadzór nad prawidłową realizacją prowadzonych prac budowlanych,
  • sporządzanie raportów,
  • współpraca z dostawcami i podwykonawcami,
  • bieżąca kontrola ilości i jakości wykonywanych robót,
  • znajomość języka włoskiego w stopniu komunikatywnym