Opiekun/ka w żłobku

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o.

Katowice

2016-11-10

Śląskie Centrum Usług Wspólnych Sp. z o.o. w Katowicach poszukuje opiekunów do sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3 w nowoutworzonym żłobku zlokalizowanym w Katowicach ul. Bernarda Krawczyka 1.

Zapraszamy do przesyłania CV wszystkie osoby z wykształceniem kierunkowym, oraz z doświadczeniem w pracy z dziećmi.

Wymagania:

- kwalifikacje pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, lub

- co najmniej średnie wykształcenie

- oraz:

  • co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3.
  • przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna (pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego).

 

Ponadto każda osoba:

  • daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
  • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,
  • wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
  • nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

Prosimy o przesłanie swojego CV z dopiskiem o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na adres: APLIKUJ

Proponowane oferty pracy:
Sprawdź wszystkie oferty pracy:
Dzisiaj: 82013 ofert pracy. Sprawdź!