lekarz neurolog

Szpital Bielański im. Ks.J.Popiełuszki SPZOZ

Warszawa

2016-09-27

Komórka organizacyjna: Oddział Neurologii

Nazwa stanowiska: lekarz neurolog

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa, ul. Cegłowska 80

Opis:

  • Zatrudnimy lekarzy specjalistów neurologów, osoby w trakcie specjalizacji w zakresie neurologii lub osoby deklarujące chęć podjęcia specjalizacji w zakresie neurologii
  • Również lekarzy neurologów do pełnienia dyżurów medycznych
  • Forma zatrudnienia do ustalenia
  • Warunki zatrudnienia do negocjacji

Informacje dodatkowe:

  • Kontakt w sprawie oferty: sekretariat oddziału tel. 22 56 90 239

 

  • Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji (CV z informacjami zgodnymi z art. 221 kodeksu pracy) osobiście lub drogą pocztową do siedziby szpitala Dział Kadr i Płac lub na adres e-meil: APLIKUJ
  • Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami; nadesłanych dokumentów nie zwracamy (oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone)
  • ·         Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U. z  2014 r., poz. 1182, z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych jest Szpital Bielański im. Ks. Jerzego Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie (01-809), ul. Cegłowska 80.
  • ·         Przedmiotowe dane osobowe są zbierane w celu niezbędnym dla realizowanych procesów rekrutacyjnych. Obowiązek ich podania wynika z przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j Dz. U. z 2014 r., poz. 1502, z późn zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
Proponowane oferty pracy:
Sprawdź wszystkie oferty pracy:
Dzisiaj: 102337 ofert pracy. Sprawdź!