Praca po 50-ce

PRO STUDIO

Wadowice

2016-09-26

SZANSA DLA OSÓB POSZUKUJĄCYCH PRACY - NAPRZECIW ZMIANOM

W ramach uzyskanego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej oferujemy osobom pozostającym bez pracy pomoc w jej znalezieniu.
Wsparcie skierowane jest do osób po 50 roku życia lub osób niepełnosprawnych, pozostające bez zatrudnienia, które zamieszkują na terenie jednego z powiatów: limanowskiego, myślenickiego, wadowickiego, oświęcimskiego

Naszym głównym celem jest znalezienie zatrudnienia osobom, które chcą zmienić swoją sytuację życiową i podjąć pracę.

W ramach otrzymanych środków możemy zaoferować pomoc indywidualnie dopasowaną do sytuacji konkretnej osoby, np.

 pomoc doradcy zawodowego w ustaleniu planu działania

 propozycje ofert pracy lub płatnego stażu 

 szkolenia zawodowe i komputerowe, po zakończeniu których uczestnik otrzyma stypendium szkoleniowe (6,64 zł/godz.), certyfikat

 staże zawodowe z możliwością kontynuacji zatrudnienia, podczas których uczestnik otrzyma stypendium stażowe (1 440,00 zł/miesiąc netto)

 pomoc psychologa, trenera zatrudnienia wspieranego, którzy przygotują uczestnika do kontaktu z pracodawcą

Uczestnictwo w projekcie jest BEZPŁATNE. Liczba miejsc ograniczona.


Ponadto oferujemy:

• osobom, które opiekują się osobą zależną sfinansowanie opieki nad tą osobą podczas udziału w zajęciach
• osobom, które będą dojeżdżać na zajęcia uzyskanie zwrotu kosztów dojazdu
• materiały szkoleniowe, posiłek podczas zajęć


Serdecznie zapraszamy do kontaktu:

Paweł Imiołek:  tel. 531 -409 -528, e-mail: APLIKUJ

Magda Plaminiak: tel. 691 -877 -173, e-mail: APLIKUJ

 

WIĘCEJ NA: www.itk.krakow.pl/naprzeciw-zmianom