Koordynator projektów EFS

Euro-Forum Marek Gudków

Lublin

2016-11-30

W związku z dynamicznym rozwojem Euro-Forum poszukuje

KOORDYNATORA PROJEKTÓW EFS

w Lublinie.

ZAKRES ZADAŃ:

 • realizacja projektów POWER i RPO w różnych województwach – kompleksowy i stały nadzór nad organizacją i wdrażaniem projektów EFS,
 • zarządzanie komunikacją w zespołach projektowych,
 • planowanie i koordynacja działań informacyjno-promocyjnych,
 • planowanie i koordynacja procesu rekrutacji uczestników,
 • opracowywanie niezbędnej dokumentacji projektowej, audyty wewnętrzne dokumentacji projektowej
 • odpowiedzialność za osiągnięcie zakładanych wskaźników w projektach,
 • sprawozdawczość w SL2014.

WYMAGANIA:

 • wykształcenie wyższe,
 • doświadczenie w realizacji i zarządzaniu projektami EFS,
 • umiejętność planowania i dobrej organizacji pracy własnej i podległego zespołu,
 • znajomość procedur związanych z realizacją projektów współfinansowanych z EFS,
 • znajomość aktualnych zasad i wytycznych dotyczących EFS,
 • wysoka kultura osobista i zdolności interpersonalne,
 • doskonała organizacja pracy,
 • odporność na stres i umiejętność pracy pod presją czasu,
 • komunikatywność, rzetelność, odpowiedzialność.

OFERUJEMY:

 • atrakcyjne warunki wynagrodzenia,
 • formę współpracy ustaloną według indywidualnych preferencji,
 • ciekawą, pełną wyzwań pracę w młodym zespole, w organizacji o szerokich perspektywach rozwoju,
 • możliwości rozwoju i systematycznego podnoszenia kwalifikacji.

 

Prosimy o dopisanie w CV klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.)”.