spawalnik

ZDK-KOMAG sp z.o.o.

Gliwice

2016-09-24

Zakład Doskonalenia Kadr "KOMAG " Sp. z o.o. w ramach projektu unijnego "Spawacz MAG z uprawnieniami - kurs i staż dla absolwentów szkół zawodowych i techników"  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, oferuje dla osób pozostających bez pracy zarówno bezrobotnych jak i słuchaczy szkół/uczelni zaocznych i wieczorowych w wieku do 24 lat z województwa śląskiego,  udział w BEZPŁATNYM kursie zawodowym spawacza MAG 135 oraz udział w płatnym stażu w kwocie 1600,00 zł netto/m-c w wymiarze 3 m-cy z gwarancją zatrudnienia dla połowy uczestników projektu. Dodatkowo każdy uczestnik projektu otrzyma stypendium za udział w kursie  w kwocie 964,15 zł oraz zwrot kosztów dojazdu na kurs i staż. Szczegóły na www.zdk-komag.pl, zakładka Projekty unijne.