Projekt BIURO KARIER dla osób niepełnosprawnych

Limes sp. z o.o.

Gdańsk

2016-09-20

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt
Biuro Karier współfinansowany ze środków Panstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Wymagamy:
W zwiazku z powyższym mamy zaszczyt zaprosić wszystkich zainteresowanych do udziału w projekcie.
Uczestnikami projektu moga byc osoby z z terenu województwa pomorskiego, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, które na dzień rozpoczęcia realizacji projektu :
- nie są zatrudnione,
- nie są pracownikami zakładów aktywizacji zawodowej,
- są w wieku aktywności zawodowej i chcą wejść na otwarty rynek pracy.
Rekrutacja do projektu ma charakter ciągły.

Oferujemy:
1. Poradnictwo psychologiczne i doradztwo zawodowe dla zrekrutowanych uczestników projektu.
2. Przygotowanie Indywidualnych Planów Działań - planów drogi życiowej i zawodowej.
3. Wsparcie pośrednika pracy - aktywne poszukiwanie pracy na otwartym rynku.
4. Monitoring sytuacji zawodowej osób niepełnosprawnych.
6. Udział w warsztatach aktywizujących z doradcą zawodowym i psychologiem.
7. Szkolenia zawodowe dla części beneficjentów.
8. Giełda pracy
 

Opis dodatkowy

Wszystkich chętnych do udziału w naszym projekcie (rekrutacja do projektu ma charakter ciągły) zapraszamy do siedziby BIURA KARIER w Gdańsku, Al.Jana Pawła II 20, pok. 32,

Tel. 798 668 815

E-mail: APLIKUJ

Proponowane oferty pracy:
Sprawdź wszystkie oferty pracy:
Dzisiaj: 75623 ofert pracy. Sprawdź!